Smiřice - slavnostní otevření výstavy díla Milana Knoblocha 27.11.2007

Fotografie pořídil Václav Prostředník

Zpět na hlavní stránku       Další stránky o M. KnoblochoviMilan Knobloch
Milan Knobloch se starostou Smiřic Lubošem Tuzarem

Zpravodaj Smiřic, Holohlav a Rodova 3/2007:
   Smiřice představí dílo rodáka
   Před zámkem najdeme tabuli, ze které vyčteme, že firma KOBLA provádí opravy. Co opravuje? Spojovací krček mezi zámkem a kostelem. Kdysi tato v postatě chodba sloužila zámeckému panstvu k příchodu na mši v kostele. V posledních mnoha letech sloužily tyto prostory pouze pro skladování spíše nepotřebných a odložených věcí. Město se nyní rozhodlo, že tyto prostory nechá náležitě opravit. Po rekonstrukci zde vznikne stálá expozice, věnovaná tvorbě rodovského rodáka a čestného občana Smiřic – sochaře a medailéra Mistra Milana Knoblocha. Práce na úpravách začaly v srpnu. Pokud půjde vše podle plánu, expozice aby mohla být otevřena ještě letos na podzim. Zřízení Knoblochovy expozice přijde na zhruba tři miliony korun, přičemž 2,45 milionu korun dá na tento účel Ministerstvo kultury a 640 tisíc město Smiřice. Po dokončení bude zařízení přístupné i veřejnosti v době otevření sousedního zámeckého kostela. (mv)


Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch Milan Knobloch
Manželé Knoblochovi.

Milan Knobloch

Milan Knobloch

-------------------------

Milan Knobloch Milan Knobloch
V kapli zahrál Jaroslav Svěcený.

Milan Knobloch Milan Knobloch

Milan Knobloch

-------------------------

Milan Knobloch
V Erbovním sále bylo připravené pohoštění připravené Potravinářskou školou Smiřice.

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch
Ředitelka smiřické Potravinářské školy Ema Baboráková stojí vlevo.

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch