Milan Knobloch - odhalení busty J. Brahmse ve Walhalle

Fotografie pořídil Václav Prostředník

Zpět na hlavní stránkuMilan Knobloch
Vnitřní strana pozvánky

Milan Knobloch    Další Čech – dokonce pocházející z Rodova – proslavil naši vlast za hranicemi Když se pro nás pro všechny otevřely i západní hranice, početné výlety směřovaly i do bavorského města Regensburgu – do Řezna. Do tohoto 128 tisícového města na Dunaji se v roce 1991 vydali i učitelé z místní školy. Tehdy pro nás bylo zajímavé prohlížet nejen tamní obchodní domy, ale i historické pamětihodnosti. Toto město se může chlubit zakládací listinou, jakou nemá žádné jiné německé město – na mohutných kamenných kvádrech, které byly součástí římské pevnosti Castra Regina, najdeme letopočet jejího postavení – v roce 179 po Kr. ji nechal postavit císař Marcus Aurelius. Bavorští vévodové si Řezno zvolili za své první hlavní město. Toto město se pak stalo jedním z velkých hospodářských, politických a duchovních center Evropy. Konaly se zde říšské sněmy a skvělá knížecí shromáždění.

   Nám, smiřickým, by toto město mohlo být známo i tím, že ho dvakrát navštívil druhý příslušník rodu Smiřických – Jan Smiřický. Smiřice vlastnil po svém otci Václavovi Smiřickém v letech 1417 až 1453. Jan Smiřický se věnoval „vysoké“ politice (která se mu stala osudnou, protože byl pro údajné intriky popraven!). Jan Smiřický navštívil Řezno Milan Knobloch poprvé v roce 1434, kde byl s posly na sjezdu, při kterém se jednalo o přijetí Zikmunda za českého krále. Podruhé navštívil Jan Smiřický Řezno v roce 1452 jako zástupce rytířstva – setkal se zde i s papežským legátem Mikulášem z Gusy, který přejímal učení Mikuláše Koperníka.

   Deset kilometrů východně od Řezna je vesnička Donaustauf. Nedaleko této vesničky je v krásném prostředí na návrší nad Dunajem postaven velkolepý panteon v řeckém slohu s mohutnými dórskými sloupy.

   Tato budova byla vybudována jako památník nejslavnějších osobností v dějinách Německa z oblasti kultury, umění i politiky. Již v roce 1814 vyzval korunní princ Ludwig německé architekty, aby vytvořili pro tyto účely důstojný stánek. Základní kámen ke stavbě byl položen v roce 1827. Budova má název Walhalla a v současné době je v ní umístěno velké množství bust a pamětních desek mnoha významných osob německých dějin.

   Milan Knobloch V letošním roce zde měla být umístěna busta významného hudebního skladatele Johannese Brahmse. Nejdříve byl vypsán konkurz na zhotovení busty skladatele. Návrhy umělců byly soustředěny v Mnichově. Konkurzu se zúčastnil i sochař a medailér Milan Knobloch (jediný z České republiky) – ano, je to nám všem dobře známý umělec, pocházející z našeho Rodova. Komise za předsednictví pí Gabriely Joachim – členky Brahmsova institutu – vybrala jako nejlepší práci mistra Knoblocha. Ohodnotila ji jako práci s nejlepší uměleckou hodnotou.

   Pro odhalení busty Johannese Brahmse byl určen čtvrtek 14. září 2000. Na pozvání bavorské vlády a státního ministra pro vědu, kulturu a umění Hanse Zehetmaiera se ve Walhalle shromáždilo kolem 120 pozvaných k slavnostnímu aktu odhalení Brahmsovy busty od mistra Knoblocha. Mezi pozvanými byli i zástupci smiřického městského úřadu – starosta, vedoucí hospodářskosprávního odboru, ředitelka kulturního střediska a vedoucí matričního úřadu. Pochopitelně, že nechyběl ani mistr Knobloch se svými blízkými. Na přední stránce pozvánky bylo napsáno:

   F E S T A K T
   aus Anlass der Aufstellung der Büste
   von Johannes Brahms (1833–1897)
   in der Walhalla
   am Donnerstag, 14. september 2000

   Slavnost zahájil zpěvem mužský sbor akademie pro katolickou chrámovou hudbu z Regensburgu – v průběhu slavnosti vystoupil sbor několikrát. Úvodní řeč pronesl bavorský státní ministr vědy, kultury a umění Hans Zehetmair. Slavnostní projev přednesl ředitel Brahmsova institutu a vysoké školy hudební z Lübecku prof. Dr. Wolfgang Sandberger. Ke shromážděným hostům promluvil i mistr Milan Knobloch.

   Brahmsovu bustu odhalil statní ministr Hans Zehetmair společně s mistrem Milanem Knoblochem. Následoval dlouhotrvající potlesk zúčastněných hostů. Dle odborníků se ve zdejší galerii význačných osobností stala tato busta z kararského mramoru nejpůsobivější svou něhou a výtvarnou hodnotou.

Zdroj: smiřický Zpravodaj 3/2000


Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch Milan Knobloch
Manželé Knoblochovi

Milan Knobloch

Milan Knobloch
Delegace ze Smiřic: manželé Klimešovi, L. Trávníková a starosta Jiří Heřman.

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch
Knoblochovi s fotografem Václavem Prostředníkem.

Milan Knobloch

Milan Knobloch