Holohlavy - Jan Kotlant, dokumenty

Zdroj: SOA Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku       Osobnost Jana KotlantaKotlant
Přihláška za uznání osiva ku setbě pro ... 1919.

Text vpravo:
V obci jest Hospodářské strojní družstvo které má stroje zařízené na pohon elektrickou silou.
Železniční stanice jest Smiřice mezi Král. Hradcem a Jaroměří ležící kterou projíždí denně 6 vlaku směrem ku Hradci a 5 vlaku směrem k Jaroměři.
Stanice jest od Holohlav 15 minut vzdálená.
Parcely jsou nejdále vzdaleny od obce 25 minut.

----------------------

Kotlant
Dopis Kotlantovi ze dne 18. srpna 1907 informující o seznamu polabské projížďky. Zmíněn je ,,spolučlen p. Dr. O. Malburg"

Kotlant
Seznam členů pětidenní srpnové projížďky.
Ministr Fořt se prosazoval za rozvoj lodní dopravy, proto asi ta projížka.

----------------------

Kotlant

Kotlant

Kotlant
Hospodářský spolek v Jaroměři dne 3. prosince 1899 žádal na Ministerstvu války snížení vojenské služky o rok.
Podpis: Jan Kotlant jednatel

----------------------

Kotlant
Nedostatek obilí v roce 1915. Nařízení C.k. okresního hejtmanství ve Dvoře Králové n./Labem.
Zadržování zásob rolníky je ,,při nejmenším illoyální".

Kotlant
Razítka s podpisy starostů a jiných představitelů: Okresní zastupitelstvo Bělé, Katastrální obec Krásnoves, Obecní úřad v Kováni,
Obecní úřad Trnová, Katastrální obec Sudoměř - Valovice, Obecní úřad v Klukách, Obec Skalsko, Obecní úřad v Březovicích,
Obec Kovánec, Okresní výbor Mladoboleslavský, Obec Krnsko, Městys Strenice, Místní obec Dolení Cetno a další nevyuštěné.

----------------------

Kotlant
Návržení Jana Kotlanta za zástupce Zemědělské rady pro království České do Vídně. 22. srpna 1918.

----------------------

Kotlant

Kotlant
Cestovní účet za komisi v Lázu. 15. - 18.9.1930

----------------------

Pro vysvětlení textu dole je použit článek ze stránky: i.prozradit.tk

Anenské patenty a rozpuštění sněmu v roce 1913
Od voleb roku 1908 se sněm přel o reformu volebního práva a vyrovnání mezi Němci a Čechy. Němečtí členové parlamentu bojkotovali sněm v letech 1909 a 1910, takže nebylo možno vykonávat smysluplnou činnost. Současně s tím bojkotovali Češi Říšskou radu. V roce 1911 se pokusil nově jmenovaný místodržící Franz Thun und Hohenstein přimět obě strany konfliktu ke spolupráci. Uskutečnila se sice parlamentní zasedání, ta však nepřinášela výsledky. Kvůli nefunkčnosti zemského sněmu, a kvůli finanční situaci, jež spěla ke katastrofě, nechal ministerský předseda Karl von Stürgkh zemský sněm rozpustit takzvanými Anenskými patenty a nejvyššího zemského maršálka Ferdinanda z Lobkovic odvolat, aniž by vypsal nové volby. Císařským patentem z 26. července 1913 byl tak (navzdory ústavě) zemský sněm rozpuštěn a nahrazen zemskou správní komisí (Landesverwaltungskommission). Tato komise sestávala z 5 českých a 3 německých členů za předsednictví hraběte Vojtěcha Schönborna.
Rozpuštěním Českého zemského sněmu končí také jeho dějiny. Po vzniku Československa z Národního výboru Československého vzniklo Revoluční národní shromáždění (později řádné Národní shromáždění republiky Československé) jako celostátní zákonodárný sbor, přičemž zemský zákonodárný sbor v Čechách již nebyl ustaven. Od konce 20. let 20. století ovšem v souvislosti s obnovením zemského zřízení vzniklo České zemské zastupitelstvo pro Čechy, nicméně s menšími samosprávnými pravomocemi.

Kotlant

Kotlant

Kotlant

Kotlant

Kotlant

Kotlant

Kotlant

Kotlant

----------------------

Kotlant
Podobiznu kreslil Václav Klofáč při schůzi Česk. Svazu ve Vidni 1918.