Rod Kozů ze Semonic

Stránku připravili Stanislava Volocká a Milan Plšek.
Na stránce je také část rodokmenu Haků z Račic

Zpět na hlavní stránku    Další rodokmen KozůAutor Stanislava Volocká.
   Podle popisu semonických usedlostí v knize Jiřího Matějky „Dějiny Semonic“ lze nejstaršího zástupce rodů Kozů najít v domě čp.16 (původní čp.10), který byl postaven již před rokem 1588.
   Jméno Matěj Koza se zde objevuje v roce 1664 a rod Kozů zde hospodařil ještě v roce 1924 (buď sám, nebo již s rodinou).
   Z tohoto statku tedy můžeme rozvést vývoj rodu až do 20. století, kdy se jeden z potomků dostává do Smiřic.
   Pod Kozů ale není uveden v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651. Je tedy zřejmé, že Matěj (buď sám, nebo již s rodinou) do Semonic přišel mezi léty 1651-1664. Zatím nemáme tuto otázku dořešenu. Původně jsem si myslela, že by to mohl být syn Adama Kozy ze Sendražic, ale tomu bylo v roce 1651 teprve 7 let. Není tedy kde pátrat, protože matriky začínají až rokem 1667.
   V průběhu 17. století máme i další mezery v návaznosti generací. Pozitivně víme, že Matěj měl nejméně 4 syny. Nejstarší byl zřejmě Petr, který se musel narodit před zavedením matriky, ale víme, že se oženil 11.2.1685 (mat. 42-4/129) s Dorotou Horákovou, v roce 1709 převzal po svém otci statek čp.16 a měl nejméně jednoho syna Václava. Potom zemřel a vdova Dorota se provdala za Daniela Čapka. (Jméno Daniel jsem převzala ze soupisu Jiřího Matějky, který pro www.smirice.eu zpracoval Martin Kareš). Já jsem úmrtí Daniela zatím nenašla, ale v roce 1736 přebírá po svém zemřelém otčímovi statek Václav Koza a 1.7.1736 se žení. Ještě si připomeneme, že Matěj měl nejméně 4 syny.


rozrod

Dobře se dá vysledovat rozrod syna Jana. Důležitý je jeho vnuk Václav (*16.10.1757).

rozrod

Další syn Václav se už zkoumá obtížněji. Tady totiž začíná problém, protože se v jedné generaci objevuje více Václavů a nevíme, který je ten „pravý“ Václav, ke kterému dojdeme při zpracování vývodu od Josefa Kozy (*4.10.1925). Ten nejstarší Václav se dvakrát oženil a jeho potomci jsou již dobře vysledovatelní.


rozrod

Jedna z možností, jak Václava napojit, je na následujícím grafu. Ale domnívám se, že Václav (*22.8.1678) a Anna (*19.7.1674) jsou příliš staří, a proto si myslím, že chybí jedna generace Václava Kozy u kterého jsme nenašli žádná data. Víme jen, že hledaný Václav (snad *29.8.1747) měl otce Václava a stále se drží v čp. 10(16).


rozrod

Důležité jsou dvě děti Václava a Anny Čapkové – Marie a Jan. Jejich potomci se totiž za 150 let spojí v manželství a přestěhují se do Smiřic.
   Jan (*6.5.1802) zůstává na rodinném statku čp.16, ale vyčleňuje část pozemku pro stavbu nového domu čp.53, kde se později usazuje rodina jeho syna Václava. Jeho syn Jan (*1.3.1826) pokračuje v tradici a jeho vnuk Josef (*4.10.1925) je ten, který se přestěhoval do Smiřic.
   Rod Kozů v Semonicích byl velmi nábožensky založený. Příkladem může být jeden z Václavových (*23.9.1832) synů, který se stal knězem a rodina na něj byla náležitě hrdá. Podle knihy Jiřího Matějky byl knězem Václav Jan Koza, který působil na faře v Kladrubech, ale podle matriky v Kladrubech zemřel František. Čili tato otázka zůstane zatím otevřená.


rozrod

Hak
Marie Kozová (*11.1.1793) se vdává do Račic a bere si příslušníka jednoho z nejstarších račických rodů Jana Haka. Stopy Haků najdeme již v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651, kde je uveden tehdejší rychtář Adam Hak (49 let), jeho manželka Dorota (42 let), synové Václav (26 let), Jan (16 let), Adam (3 roky) a dcery Dorota (7 let) a Alžběta (4 roky). Také podle Berní ruly a urbářů, které zpracoval Martin Kareš, žilo v Račicích více rodin Haků (např. v roce 1655 uvádí tři různé Adamy a Václava).Kliknutím na obrázek vpravo se rodokmen rodiny Haků zvětší


rozrod
Jak je vidět z grafu, tak dcera Zdena z rodu Haků se provdala za syna Josefa z rodu Kozů. Žili ve Smiřicích a měli tři děti.

rodokmen
Kliknutím se fotografie zvětšíKoza Václav *29.08.1747 Semonice 10
  1. žena Kateřina Charvátová *05.11.1752 Semonice †04.06.1782 Sem, sňatek 18.09.1775
   a1/ Jan *11.07.1776 Semonice 10 †07.05.1794 Sem
   a2/ Václav *02.07.1778 Sem 10
   a3/ Mikuláš *24.11.1781 Sem 10
  2. žena Anna Čapková *15.02.1750 Semonice 13, sňatek 12.11.1782
   a4/ Kateřina *25.08.1783 Semonice 10
   a5/ Petr *29.06.1785 Sem 10
   a6/ Jiří *21.02.1787 Sem 10
   a7/ Marie *11.01.1793 Sem 10, si vzala 04.07.1809 Hak Jan *15.09.1788 Račice 3 †28.11.1843 Račice       ===> rodokmen Hak
   a8/ Anna *12.02.1797 Sem 10
   a9/ Jan *06.05.1802 Sem 16   pokračování dole a9/ ===>

---------------------

===> a9/
Koza Jan *06.05.1802 Sem. 16 †24.10.1886 Sem, si vzal 24.10.1824 Marie Sehnoutková *09.12.1805 Rožnov 1 †27.08.1891 Sem

   b1/ Koza Jan *01.03.1826 Semonice 16 † před r.1871 Sem, si vzal 15.09.1857 Anna Šíchová * 18.01.1840 Rtyně 23 †?
      c1/ Koza Jan *17.04.1868 Semonice 16 †?
        1. žena Anna Charvátová *28.8.1910 Semonice 51 †28.08.1910 Sem, sňatek 12.02.1889
         d1/ František *01.01.1890 Semonice 16 †20.03.1890 Sem
         d2/ Anna *01.01.1893 Semonice 16 †28.11.1893 Sem
        2. žena Josefa Suchánková *17.10.1895 Račice 54, sňatek 18.11.1919
         d3/ Jan *19.12.1920 Semonice 16 †?
         d4/ Marie *01.11.1923 Semonice 16 †?
         d5/ Koza Josef *04.10.1925 Semonice 16 †17.10.1985 Sm, si vzal 28.10.1950 Zdena Haková *23.11.1930 Habřina †21.11.2016
            dcera Václav Hak a Růžena Jarošová obou z Vřešťova
            e1/ Jan Smiřice
            e2/ Zdeněk Smiřice
            e3/ Jitka HK

   b2/ Koza Václav *18.10.1830 Semonice 16 †02.01.1831 Sem

   b3/ Koza Václav *23.09.1832 Semonice 16 †? si vzal 19.10.1858 Anna Šrámková *29.10.1835 Čáslavky 11 †06.10.1904 Sem,
      c1/ Antonie *20.09.1859 Semonice 16 †11.10.1859 Sem
      c2/ Antonie Marie *23.03.1861 Semonice 53 †?
      c3/ František *20.12.1862 Semonice 53 †09.02.1951 Kla
      c4/ Marie Antonie *22.10.1864 Semonice 53 †10.11.1867 Sem
      c5/ Anna Marie *23.09.1866 Semonice 53 †?
      c6/ Václav Jan *16.05.1869 Semonice 53 †25.07.1946
      c7/ Jan *01.12.1871 Semonice 53 †15.02.1872 Sem
      c8/ Emilie * 1873 Semonice 53 †30.04.1874 Sem
      c9/ Marie * 1878 Semonice 53 †26.02.1879 Sem

   b4/ Anna *27.06.1834 Semonice 16 †?
   b5/ František *19.09.1837 Semonice 16 †?

sestavil Milan Plšek 2020-06-13


Kozovi
Josef Koza (*1925-1985) s rodinou v roce 1984
Koza Josef - do Smiřic přišel ze Semonic, nastoupil jako řidič náklaďáku u statků,
od kterých také získal byl. Byl platným hráčem smiřické kopané. Později byl osobním řidičem na ředitelství a předsedou ROH.
Synové bydlí ve Smiřicích, dcera v HK.

Kozovi
Koza Josef (*1925) – brankář kopané,
zástup: 1. Koza Josef – brankář s balonem, 2. Horák Karel,3. ?, 4. Kubeš Stanislav, 5. Grygera Richard, 6. Tylš, 7. Volejník Jan,
8. Čermák Josef, 9. Vondruška, 10. Špryňar Jaroslav,11. Kudrna Fr. ?
popis Miroslav Svatoň, 2020-06-13