Smiřice - rodina Kučerova

Za materiály děkuji ing. Plškovi.

Zpět na hlavní stránkuKučera Kučera
Josef Kučera *1872 a Marie *1881
Kliknutím se fotografie zvětší.

Kučera Kučera
Josef Kučera *1872 a Marie roz. Horáková *1881
Josef Kučera v roce 1935 byl ve správě smiřické spořitelny.
Kučera
Jan Kučera a Marta Svobodová

Kučera
Jan Kučera a Marta Svobodová
Kliknutím se fotografie zvětší bez čísel

1. Horák Josef, hostinský, strýc nevěsty, 2. Anna Horáková, žena hostinského Josefa, 3. Anna Horáková, dcera hostinského, provd. Rousková, 4. Nosek Jiří, malíř, syn Františka-11, 5. Marie Marková, kamarádka nevěsty, 6. Svoboda Rudolf, bratr nevěsty, 7. Míla Svobodová, žena Rudolfa-6, 8. Růžena Svobodová, matka nevěsty, 9. Anna Jeřábková, Horská, roz. Svobodová, sestra nevěsty, 10. Marek Bohuslav, syn Marie-5, 11. Nosek František, otec Heleny a Jiřího, 12. Helena Nosková, dcera Františka-11, 13. Anna Pulcová, žena Antonína-14, 14. Antonín Pulec, 15. Kučera Josef, otec ženicha, obchod uhlím, 16. Marie Kučerová roz. Horáková, matka ženicha, 17. Kučera Jan, ženich, rolník, 18. Marta Svobodová, nevěsta, 19. Helena Jeřábková, dcera Anny-9
popis Růžena Kučerová a Anna Rousková - březen 2019


Kučera
Otec Josef Kučera a syn Jan u mlýna na Podhradí u Habřiny. cca 1927

Kučera
Smiřice, Hankova ulice,čp. 65 stojí přímo u železničního přejezdu. Foceno v r. 1970.

Kučera
Smiřice, Hanzova ulice čp. 67 v roce 1997.KUČERA Jan – hrobník Holohlavy
==========================

z/
Kučera Joannes * cca 1703 57 let †24.02.1760 Ho
  Dorothea Pácaltová
  ¤¤ 28.10.1732 Ho
   Anna *18.02.1733 Ho
   Dorothea+ *05.03.1737 Ho
   Wenzel *09.02.1739 Ho
   Elisabeth+ *07.05.1741 Ho
   Dorothea+ *21.06.1744 Ho †23.12.1744 Ho    Johann *30.11.1745 Ho
   Dorothea+ *07.01.1748 Ho
   Elisabeth *08.09.1750 Ho
   Ludmila+ *09.06.1754 Ho †04.07.1754 Ho
   Ludmila+ *05.08.1755 Ho †13.11.1755 Ho

a/ Kučera Jan z Holohlav
  Marie Josefová dcera Mikuláše z Jasenné
  ¤¤ 12.01.1779 Hol 32
   b1/ Jan+ *17.03.1780 Ho 32 †04.04.1780 Ho 32
   b2/ Marie *22.02.1781 Ho 32
   b3/ Jan+ *25.05.1783 Ho 32
   b4/ Jan *26.12.1784 Ho 32

     Marie Rouček *cca 1785 (?Syrůček)
     ¤¤ 29.05.1804 Ho 20 a 19 let
      c/ Mikuláš *28.11.1807 Ho 37
        Kateřina Sehnoutková dcera +Jana z Rodova a Kateřiny Voltrové z Černilova
        ¤¤ 01.02.1842 Ho 37 35 a 35 let
         d1/ Marie+ *05.03.1843 Ho 37
         d2/ Václav+ *30.08.1844 Ho 37 †12.06.1844 Ho 37
   b5/ Václav+ *20.06.1787 Ho 32 †26.09.1788 Ho 32

   b6/ Anna *03.09.1789 Ho 32

   b7/ Václav *11.03.1792 Ho 32 † před r.1859
      Anna Týč, dcera Mikuláše a Kateřiny Hájkové ze Sm 30
        ¤¤ ?
         c1/ Johann *05.10.1821 Ho 37 zedn. tovaryš
           Anna Vachková *16.02.1819 Neznášov vdova z Ho 30 roz. Tvrdá
           ¤¤ 21.06.1859 Ho 30
            d1/ František+ *11.08.1859 Ho 37 †05.11.1859 Sm
            d2/ Jan *22.11.1865 Sm 115
         c2/ Marie *16.01.1824 Ho 47
         c3/ Anna *09.05.1826 Ho 39
         c4/ Kateřina *24.12.1834 Ho 26

   b8/ Kučera Matěj / Matyáš *18.02.1795 Ho 32 obecní sluha H 26 †22.12.1842 Ho 26
     Marie Krbová z Machova 13, dcera Franze a Anny † před r. 1860
      c1/Marie *01.09.1827 Ho 37
         d/ Anna+ *20.03.1850 Ho 37 nemanž.
      c2/ Josef podruh z Hol 26, 54
        Anna Vejběrová z Nedělišť 27, dcera Jana a Anny Holé
         d1/ Marie *cca 1848
           Vlačiha Jan *cca 1843 kovář z Ho 34
           ¤¤ 06.02.1871 Ho 54
         d2/ Josef+ *07.11.1852 Ho 54 †16.11.1852 Ho 54
         d3/ Josef+ *05.03.1858 Ho 34
         d4/ Josef *10.03.1862 Ho 26
      c3/ Julius *19.03.1825 Ho 57 podruh v Hol 46 † před r.1878
        Marie Divecká *21.6.1828 Ho 28 dcera +Josefa z Ho 7 a Anny Kutíkové
        ¤¤ 21.02.1859 Ho 37 a Anny Hrochové z Ho 29
         d1/ Anna *05.11.1854 Ho 14 nemanž. dcera Marie
           Holeček Jan *cca 1855 syn Jana z Vlkova 55
           ¤¤ 11.11.1878 Ho 24 a 23 let
         d2/ Josef+ *19.01.1859 Ho 37 nemanž. †06.03.1859 Ho 37
         d3/ Jan *22.12.1860 Ho 48 hrobník †28.05.1919 Ho 82
           Anna Vítková *26.12.1860
           dcera Václava z Ho 9 a Anny Černé z Ho 9
           ¤¤ 07.05.1883 Ho 78
            e1/ Václav *22.09.1883 Ho 16 20 let †27.11.1903 Ho 16
            e2/ Otýlie *19.12.1888 Ho 78
              Ferbas Václav *25.07.1889 Habřina 34
              syn Josefa, krejčího z Ha a Marie Andrejskové z Ha 32
              ¤¤ 14.10.1913 Ho 16
            e3/ Jan *29.11.1890 Ho 78 dělník
              Anna Šafránková *08.10.1887 Černožice
              dcera Františka z Hol 25 a Skokanové z Hol
              ¤¤ 04.05.1913 Ho 56
            e4/ Anna *15.04.1893 Ho 78 †20.01.1946 Ho
              Marx Václav *29.11.1898 Ho 2
              dělník, syn Josefa z Ho 2 a Marie Bekové z Libřic 9
              ¤¤ 03.05.1920 Ho 82
            e5/ Alois+ *01.05.1895 Ho 78 †31.12.1895 Ho 78
            e6/ František+ *31.12.1898 Ho 78 †01.03.1899 Ho 78
            e7/ Jaroslav+ *07.07.1902 Ho 16 †07.07.1902 Ho 16
      c4/ Franz+ *07.11.1833 Sm 74 †10.02.1834

sestavil Milan Plšek
2019-03-27KUČERA Daniel – krejčí Smiřice
=========================
y/
Kučera Mathias *cca 1693 Smiřičky 50let †23.03.1743 Sm
  Catharine *cca 1700 59 let †24.10.1759 Sm
   z1/ Joannis+ *03.09.1722 Sm 28 let †26.03.1749 Sm
   z2/ Franz *02.06.1726 Sm
   z3/ Anna+ *13.02.1728 Sm †02.05.1728 Sm
   z4/ Dorothea *27.06.1729 Sm
   z5/ Josefus+ *06.04.1732 Sm †06.09.1753 Sm
   z6/ Wenzel *18.02.1733 Sm
   z7/ Anna *15.04.1739 Sm
   z8/ Carolus+ *14.07.1741 Sm †26.08.1741 Sm

z6/
Kučera Wenzel *18.02.1733 Smiřičky
  Maria Wachová * cca 1732 Smiřičky 66 let †01.12.1898 Sm 72
  ¤¤ 04.09.1757 Smiřičky
   a1/ Anna *26.04.1759 Sm
   a2/ Marie *29.06.1761 Sm
   a3/ Kateřina *31.03.1765 Sm
   a4/ Jan *13.06.1767 Sm
   a5/ Daniel *28.01.1771 Sm 72
   a6/ Alžběta *26.02.1778 Sm 72

a5/ (výše)
Kučera Daniel *28.01.1771 Sm 72 mistr krejčí ze Sm 65 †10.09.1842 Sm 65
  Anna Janková *cca 1778 dcera Václava ze Sm
  ¤¤ 02.01.1797 Sm 97 26 a 19 let
   b1/ Franz+ *25.11.1797 Sm 72 †08.05.1799 Sm72
   b2/ Franz+ *20.01.1800 Sm 72 †26.01.1800 Sm72

   b3/ Josef *04.02.1801 Sm 72 mistr krejčí ze Sm 65 † před r.1871
     1. žena: Anna Špačková dcera Jana z Podol 12 a Barbory Sedláčkové ze Sm 14
     ¤¤ 06.11.1827 Sm 21 27 a 21 let
      c1/ Karel *10.10.1831 Sm 21
      c2/ Josef+ *14.12.1833 Sm 21 †12.04.1834 Sm 21
      c3/ Barbora *18.02.1835 Sm 21
      c4/ František *01.10.1846 Sm 65 krejčí ze Sm 65
        1. žena: Anna Flégrová *12.04.1852 Ho 44 dcera Václava †07.02.1884 Sm 65
        ¤¤ 17.01.1871 Ho 44
         d1/ Josef Kučera *26.02.1872 Sm 65 obchodník uhlím †28.09.1951 Sm 65
           Marie Horáková *14.9.1881 Sm 71 †09.07.1968 Sm 65 ===> rodokmen Horákovi
Marta Kučerová            ¤¤ 06.02.1901 Sm 65
            e1/Anna+ *09.04.1903 Sm 65 †17.05.1917 Sm 65
            e2/Marie *01.02.1907 Sm 65 †29.10.1931 Sm 65
              Kašpar Václav *02.09.1805 Sm 119 rolník
              ¤¤ 18.02.1930 Sm
               f/ Marie+ *20.02.1931 Sm †13.04.1932 Sm 65
            e3/ Jan Kučera *21.03.1910 Sm 65 rolník †16.06.1997 HK
              Marta Svobodová *1.3.1913 Nový Ples 34 †04.01.2005 HK
              ¤¤ 07.02.1948 Josefov ===> foto nahoře
               f1/ Jan HK Govorova
                 Anna Račáková
                 ¤¤ 30.04.1977 NM n/M
                  g1/ Petr HK
                  g2/ Hana Jar
               f2/ Růžena HK
                 Jarkovský Vlastimil HK
                 ¤¤ 25.09.1970 Sm
                  g1/ Michal Jar
                  g2/ Jitka Jar
                    Štursa Radek HK
                    ¤¤ 19.06.2010 Dobruška
                     h/ Veronika Štursová
         d2/ František *25.12.1873 Sm 65
         d3/ Karel *07.09.1875 Sm 65
         d4/ Václav+ *22.10.1878 Sm 65 uhlíř †26.08.1898 Sm 65
         d5/ Rudolf *18.05.1881 Sm 65
           Marie Grafová *06.01.1885 Prerau
           ¤¤ 15.05.1911 Vídeň, St. Josef zu Margarethen
         d6/ Jan+ *24.01.1883 Sm 65 †21.12.1883 Sm 65
      c4/ František *01.10.1846 Sm 65 krejčí
        2. žena: Františka Knejpová *03.10.1861 Rosnice 30 let †11.03.1892 Sm 65
        ¤¤ 26.08.1884 Sm 94 vdovec
         d7/ Jindřich+ *13.07.1885 Sm 65 †16.03.1886

   b3/ Josef * 4.2.1801 Sm 72 mistr krejčí ze Sm 65 † před r.1880
     2. žena: Kateřina Adamírová *6.11.1813 Sm 93
     ¤¤ 20.04.1841 Sm 65 vdovec
      c5/ Josefa *18.08.1842 Sm 65
      c6/ Daniel+ *21.10.1844 Sm 35 †24.11.1864
      c7/ Alžběta *16.11.1848 Sm 65
      c8/ Františka *09.05.1851 Sm 65
         d/ Viktor+ *28.07.1880 Sm 65 †10.03.1881
      c9/ Antonie *25.01.1854 Sm 65

   b4/ Marie+ *20.12.1802 Sm 72
   b5/ Anna *10.02.1804 Sm 72
   b6/ Marie *12.04.1806 Sm 65
   b7/ Johann *27.06.1807 Sm 65
   b8/ Daniel *22.05.1809 Sm 65
   b9/ František *12.02.1812 Sm 65

---------------------------------------------------

z7/ Anna Kučerová *15.04.1739 Sm dcera +Matyáše Kučery a Kateřiny
   a/ Václav *30.01.1767 Sm nemanž.
   a/ Jiří+ *09.11.1770 Sm 72 nemanž. †23.12.1770 Sm 85
   a/ Anna+ *19.11.1773 Sm 85 nemanž. †26.09.1802 Sm 76
   a/ Klára *01.09.1781 Sm 56 nemanž.

sestavil Milan Plšek
2019-03-20

Kučera
Rodina Kučerova na smiřickém hřbitově.