Smiřice - MUDr. Otakar Jedlička *22.12.1845 †27.6.1883

Zpět na hlavní stránku       Kniha o výstavbě pomníkuNa stránkách www.mestosmirice.cz jsou dva články o Otakaru Jedličkovi

Oskenovaná kniha Boje v Čechách a na Moravě za války r.1866 - Otakar Jedlička (F. & V. Hoblík - Pardubice/1883) je na adrese - 1866.cz Otakar Jedlička

Krajinu táhnoucí se od České Skalice podél řeky Úpy ze severu nazval Babiččiným údolím poprvé roku 1878 smiřický lékař a spisovatel Otakar Jedlička. Více na adrese https://www.muzeumbn.cz/

Na obrázcích je Jedličkův hrob na smiřickém hřbitově. Po jeho smrti byl sestaven výbor, který měl za úkol shromáždit peníze pro stavbu pomníku.
Akad. sochař Ant. Sucharda z Nové Paky zhotovil pomník a akad. sochař Ant. Procházka z Vinohrad zhotovil bronzový reliéf s podobiznou.
Rok po smrti Jedličky už byly slavnostně položeny věnce k novému pomníku. Více v odkazu nahoře.

Foto vlevo ze smiřického archivu ukazuje malbu spisovatele od Eduarda Karla
Foto uprostřed pochází z Wikipedie
Otakar Jedlička    Otakar Jedlička


Otakar Jedlička Otakar Jedlička
Korespondenční lístek odeslaný z Pardubic 31.8.1884 na adresu:

  Velectený pán, pan V. Nievlt, lékárník v Smiřicích
  Dnes obdrželi jsme konečně od p. Dra. Ryby dokončení životopisu, schází však ještě ,,Poslední okamžiky Dra. Jedličky", na které více čekati nemůžeme. Také štočky od Angerera z Vídně posud nemáme.
  Se vší úctou F. & V. HoblíkP.T.
   V posledních dnech prodávány byly po domech národní obětiny ku zřízení věnce na hrob MUDr. Otakara Jedličky. Jelikož všechny přípravné práce jsou skončeny, sděluje podepsaná Jednota celé veřejnosti smiřické, že tuto neděli o 1 1/2 hod odpolední vykoná pouť k hrobu Jedličkovu, aby vyvolala nejenom vzpomínku na něj, ale aby i uctila po 30ti létech jeho posmrtnou památku.
   Podepsaná Jednota zve proto srdečně všechny, kdož dovedou oceniti a vážiti si práce osvětové, aby připojili se k průvodu, kterýž vyjde od městského hotelu o 1 1/2 hod. odpoledne. Schůzka tamtéž o 1 1/4 hod. odpol.
   Apelujeme zvláště na ony spolky a jednotlivce, kteří súčastnili se pohřbu Jedličkova a s nadšením pracovali na zbudování jeho pomníku.
   Pěvecká jednota zazpívá u hrobu případný sbor, načež věnována bude vzpomínka Jedličkovi v kratším proslovu.
   Tělocvičná jednota ,,Sokol" ve Smiřicích dne 27.XI.1913
   Jednatel Šulc Josef - Starosta Dr. Zemek František


Otakar Jedlička
Text na pravé straně: „I prostý řadový bojovník jest šťasten, může-li umříti s mužným, povznášejícím sebevědomím:
Konal jsem pro Tebe, — vlasti má a lidstva svobodo svatá, — dle sil svých — svoji povinnost."
Levá strana nese nápis: ,,Ryzímu vlastenci a milému příteli z příspěvků ctitelů jeho zřídilo komité."
V čele pomníku jsou životopisná data.

Otakar Jedlička Otakar Jedlička
Bronzová podobizna je odtržená ( už v červnu 2011 zde nebyla ).
Roh krycí desky je prasklý a chybí jeden kruh. 4.4.2012

Otakar Jedlička
Plaketa přežila skoro 130 let, aby padla za oběť nedokonalým zákonům, které nedokázaly postihnout zloděje kovů.

Otakar Jedlička
Pohled na smiřický hřbitov z cesty Cukrovarské ulice
Obelisk vpravo patří Jedličkovi. Uprostřed stojí hrobka rodiny Malburgovy.4.4.2012kniha kniha
V druhém díle knížky Miloše Dvořáka ,,Malý průvodce po hrobech velkých", vydané v roce 2016,
je také stránka věnovaná Otakaru Jedličkovi.
Děkuji panu Dvořákovi, který mimochodem chodil ve Smiřicích do školy a dnes zde i bydlí.

Otakar Jedlička
Pan Škvrna vyfotil třetí panel naučné stezky Babiččino údolí
Na začátku textu se píše:
"Krajinu táhnoucí se od České Skalice podél řeky Úpy k severu nazval Babiččiným údolím poprvé roku 1878 smiřický lékař spisovatel Otakar Jedlička, trvalo však léta, než se toto pojmenování obecně vžilo."