Smiřice - Alois Krymlák

Fotografie jsou převedeny z negativů pořízených Ladislavem Jonešem. Děkuji paní Poláčkové.

Zpět na hlavní stránkuKrymlák
V roce 1954 byl pan Krymlák členem ONV. Dne 31. května 1957 a podruhé 24.června 1960 byl zvolen do rady MNV Smiřice.

Krymlák
U Krymláků bylo fotografováno v dubnu 1961.

Krymlák
Kristina Krymláková,matka Aloise Krymláka.

Krymlák

Krymlák Krymlák
Pan Joneš si na obálku negativů připsal poznámku "umělé světlo".

Krymlák
Alois Krymlák zemřel po krátké nemoci v pátek dne 17. července 1964