Ustavující schůze Měst. národního výboru Smiřice 16.12.1971

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu.
V popisu nepíšu "Pan" a "Paní", ale berte to, jako že tam toto oslovení je.

Zpět na hlavní stránku     Přehled poslanců pro volby 1971     Seznam představitelů ve SmiřicíchSmiřická kronika:

Ustavující schůze MěstNV Smiřice
   Ustavující schůze nově zvoleného Městského národního výboru ve Smiřicích konala se v zasedací síni Velkovýkrmny Smiřice (v 2. poschodí smiřického zámku) 16. prosince 1971. Přítomni byli nově zvolení poslanci MěstNV (pro nemoc omluven poslanec V. Absolon), tajemník KNV s. Průša, tajemník ONV ing. František Popelka z Hradce Králové, poslanec ONV František Černý z Holohlav, zástupci MV KSČ, MV NF, společenských organizací, ředitelé místních závodů, dále aktivisté z řad místních občanů v celkovém počtu 46. Za týdeník Nové Hradecko přítomen šéfredaktor Vl. Jirásek.
   Po zahájení tohoto slavnostního zasedání nově zvoleného MěstNV ověřen byl právoplatný výsledek voleb a nově zvolení poslanci složili předepsaný slib. Po kulturní vložce žáků ZDŠ vykonány v této ustavující schůzi volby při nichž zvoleni: předsedou MěstNV: Dr. František Jandera, místopředsedou MěstNV: Zdeněk Marek, tajemníkem MěstNV: Josef Liška. Členy rady MěstNV zvoleni: Krejčí Petr, Kudrová Eliška, Muzikant Svatopluk, Řehák Josef, Svatoň Josef, MUDr. Vančák Václav.
   Ustaveno bylo 6. komisí MěstNV
   1) plánovací a finanční - předsedkyně Eliška Kudrová
   2) pro výstavbu a životní prostředí - předsedou Zdeněk Marek
   3) pro školství a kulturu - předseda Josef Řehák
   4) zdravotní a sociální péče - předseda Josef Svatoň
   5) pro služby a obchod - předseda Svatopluk Muzikant
   6) pro obranu veřejného pořádku - MUDr. Václav Vančák
   Vedoucím Domovní správy Smiřice ustanoven dosavadní ekonom Vladimír Zemek.
   Pro projevech hostí s. Průši za KNV a s. ing. Popelky za ONV seznámil nově zvolený předseda MěstNV RSDr. František Jandera přítomné poslance s náročnými úkoly v novém volebním období. V této ustavující schůzi schváleny byly i připravené tématické a časové práce MěstNV na první pololetí 1972.
   Iniciativa, podpora nově zvoleným poslancům městského národního výboru, chuť pracovat, tak vyzněla diskuse účastníků zasedání, kteří všichni nabídli pomoc, řekli, co a jak se potřebí dělat. Zvolení poslanci mají podporu občanů Smiřic, kteří si je ve volbách téměř sto procenty hlasů zvolili.1971
Kulturní vložka
Kliknutím se fotografie zvětší

1971
Malý, Jandera, Kutilová,Ševčík a Svoboda

1971 1971
Vlevo: Havlíček, Malý, Jandera atd. Kupka v čele stolu, vpravo Kutilová

1971
Oppa, Klimeš, Koudelka, Lochman, Rejhonová a Rezková

1971
Volák, Burešová, Syberová a Vančák

1971
Vančák, Oppa, Klimeš, Koudelka a Rezková

1971
Rezková, Vítová, Kudrová a Štěpán

1971
Štěpán, Muzikant a Jágr

1971
Černý, Kutil, Jandera, Průša, Liška a Popelka

1971
Schůze se konala v sále Velkovýkrmen ve smiřickém zámku.

1971 1971
Tajemník KNV Průša a tajemník ONV ing. František Popelka.

1971
Popelka, Jandera, Průša, Josef Liška a Marek

1971
Mluví Hájek

1971 1971
Vlevo: Černý, Kutil, Popelka a Jandera

1971

1971
Syrová, ?, Pácaltová a Kuchta

1971