Smiřice - mimořádné zasedání MěstNV Smiřice 27.6.1979

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu.

Zpět na hlavní stránku         Další představitelé města SmiřicSmiřická kronika 27.VI.1979:
Mimořádné plenární zasedání měst NV za účasti poslanců, 94 občanů, poslankyně KNV s. Cejnarové a ONV s. Ing. Popelky, V. Kutilové a K. Černého.
Jediným bodem programu bylo zvolení s. Karla Kutila do funkce předsedy Měst NV, na místo odstupujícího s. Jaroslava Peřiny.
Plénum jednomyslně schválilo předběžný návrh a nový poslanec, člen rady a předseda Měst NV složil slavnostní slib a převzal odznaky své nové funkce.
Jaroslav Peřina poděkoval poslancům i občanům za dobrou spolupráci, přítomní poděkovali jemu za zásluhy a blaho města.

1979
Slib nového předsedy MěstNV Smiřice skládaný do rukou tajemníka úřadu Václava Štěpána.

1979
Tajemník MěstNV Václav Štěpán předává odznak výkonné moci předsedovi Karlu Kutilovi.

1979
Nový předseda MěstNV Smiřice Karel Kutil.

1979
První projev nového předsedy.

1979
Pohled do sálu.

1979

1979
Zprava p. Doležal a pí. Fumferová.

1979
Závěrečný projev odstupujícího předsedy MěstNV Jaroslava Peřiny.