Smiřice - kandidáti do voleb a ustavující plénum MěstNV 23.6.1981

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu.

Zpět na hlavní stránku         Další představitelé města SmiřicPřemysl Rousek Zdeněk Marek Surmaj Milan
Přemysl Rousek, Zdeněk Marek, Milan Surmaj

Zlatuška Vitoušová Petr Krejčí Aleš Černilovský
Zlatuška Vitoušová, Petr Krejčí, Aleš Černilovský

Václav Štěpán Alena Bočková Jaromír Klapka
Václav Štěpán, Alena Bočková, Jaromír Klapka

Karel Kutil Karel Kutil Vladislav Opletal
Karel Kutil, Jaroslava Lešová, Vladislav Opletal

Josef Řehák Stanislava Javůrkova ?
Josef Řehák, Stanislava Javůrková, ?

?
?

Zvoleni byli:
(smiřický Zpravodaj 1981/č. 57)

Karel Kutil - předseda MěstNV
Zdeněk Marek - místopředseda MěstNV
Václav Štěpán - tajemník MěstNV

Komise finanční:
Vladislav Opletal
tajemník: Václav Klimeš,
členové: Václav Andrýs, Ivan Balcar, Eva Hrčková, Josef Knap, Josef Preclík, Jaroslav Samek, Věra Vírová
aktivisté:Ing. Burian Miroslav Liška Vladimír Ing. Wahle Stanislav

Komise obchodu, místního hospodářství a cestovního ruchu:
předseda: Svatopluk Muzikant
tajemník: Přemysl Rousek
členové: Stanislav Šrámek, Zlata Vitoušová, RNDr. Stanislava Javůrková, Jana Tomková, Růžena Cvikelová, Ludmila Obrtálová, MVDr. Josef Kašpar, Eva Koldrtová, Ladislav Joneš, Lenka Hrušková, Hana Fabiánová, Marie Tarantíková, Jana Remešová,
aktivisté: František Černý, Karel Novák, Václav Lindr

Komise plánovací a výstavby:
předseda: Zdeněk Marek
tajemník: Ing. Vladimír Hájek
členové: František Malý, Miloslav Tuzar, Karel Kratěna, Jiří Piter, Arnošt Hudák, Jiří Hájek, Věra Čermáková, Milan Jaška, Petr Hromádko
aktivisté: Ing. Vladimír Dostál, Josef Černý

Komise kultury a školství:
předseda: Josef Řehák
tajemník: Marie Štréglová
členové: Zdeňka Davidová, Karel Zemek, Stanislava Svatoňová, Jaroslav Novotný, Miroslav Volák, Josef Liška, Miloslava Finková
aktivisté: Miroslava Malá, Drahomíra Burešová, Libuše Ševčíková, Marie Kmínková, Ing. Lubomír Kupka
Městské kulturní středisko: předseda: Miroslav Volák, členové: Drahomíra Burešová, Karel Novák, Václav Andrýs, Milena Seidlová, Jiří Hájek, Hana Koubová
Rozhlasový kolektiv: vedoucí: Miroslava Malá, členové: Libuše Ševčíková, Věra Špryňarová, Zdeňka Davidová
Letopisecký aktiv: Jaroslav Novotný, Ing. Lubomír Kupka, Petr Zahálka, Rudolf Malík, Libuše Štrumhausová, Václav Štěpán
Knihovní rada: Libuše Ševčíková, Miroslava Malá, Josef Semrád, Libuše Brentnerová, Věra Kozová, Jaroslava Jarchovská
Redakční rada Zpravodaje: vedoucí: Josef Liška, členové: Věra Špryňarová, Hana Štréglová, Drahomíra Burešová, Vladimír Kopáč, Luboš Bergman, Marie Merxbauerová, Václav Štěpán, Karel Zemek, Jan Voltr
Mládež a kultura: vedoucí: Marie Teichmanová, členové: Hana Štréglová, Jiří Šimáně, Eva Vítová, Stanislava Svatoňová, Jaroslava Suchánková

Komise zdravotní a sociální:
předsedkyně: Stanislava Kozová
tajemnice: Stanislava Klimešová
členové: MUDr. Jiří Ševčík, Jaroslava Rejzková, Alena Bočková, Jaroslava Lešová, Eva Knapová, Danuše Hájková, Zdeňka Sokolovská
aktivisté: Marie Povolná, Marie Špryňarová, Božena Černá, Hana Žofáková
Protialkoholní sbor: předseda: MUDr. Jiří Ševčík, členové: Alena Bočková, Kazimír Preller
Aktiv péče o rodinu a děti: předsedkyně: Jaroslava Rejzková, členové: Kazimír Preller, Josef Štrégl, Marie Špryňarová, Božena Pourová, Zdeňka Sokolovská

Komise ochrany veřejného pořádku:
předseda: Miroslav Svoboda
tajemník: Hana Koubová
členové: Jaromír Klapka, Aleš Černilovský, Milan Surmaj, Václav Knejp, Miloš Beránek, Martin Rejzek, Věra Košková
aktivisté: Kazimír Preller

Komise vodního hospodářství a zemědělství:
předseda: Vojtěch Knap
tajemník: Josef Herout
člen: Zdeněk Rejfek
aktivisté: Josef Hájek, Ivan Lindr, Jindřich Litomiský, Josef Špaček

Komise pro mládež, tělovýchovu a dopravu:
předsedkyně: Jaroslava Koldinská
tajemnice: Dana Kvirencová
členové: Petr Krejčí, Petr Hošek. Jiří Hájek (Holohlavy)
aktivisté: Hana Slezáková

Výbor lidové kontroly:
předseda: Ing. Jan Málek
tajemník: Vítězslava Klůzová
členové: Petr Jarina, Ing. Jiří Svatoň, Eva Zemková, Ing. Bohumil Nezval, Ing. Jaroslav Vítek, Ing. Marie Brožová, Ladislav Suk

Sbor pro občanské záležitosti:
předsedkyně: Ing. Marie Bayerová
tajemnice: Eva Vítová
členové: Eva Filipová, Stanislava Klimešová, Alena Knittelová, Marie Špryňarová, Ludmila Vokřálová

Komise J S B V O:
předseda: Václav Štěpán
tajemnice: Hana Koubová
členové: Petr Krejčí, Luděk Sukup, Josef Matyáš, František Kostka, Jana Remešová, Rudolf Říha
aktivisté: Stanislava Klimešová, Drahomíra Burešová, Libuše Ševčíková

1981
Slib poslanců: zleva Marie Štréglová, Vladislav Opletal a Věra Špryňarová.

1981
Slib poslance Karla Kutila.

1981
Karel Kutil byl znovu zvolen předsedou Měst NV.

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981
Václav Štěpán, tajemník MěstNV

1981

1981

1981
Projev nového předsedy.