Ustavující zasedání zastupitelstva města Smiřice 26.11.1998

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku     Seznam představitelů ve SmiřicíchVýsledky komunálních voleb ve Smiřicích v r. 1998
Tabulky jsou převzaty ze smiřického Zpravodaje č. 4/1998

1998
Bylo zvoleno 17 členů městského zastupitelstva – jejich jména jsou vytištěna tučněji.

1998

1998

Smiřická kronika 26.11.1998: Jiří Heřman
   Ustavující schůze městského zastupitelstva pověřil vedením schůze p. Spurného, jako nejstaršího ze zvolených. Ten s odvoláním na idisposici pověření nepřijal a jako vedoucí schůze byla navržena a zvolena paní Klůzová.
   Po zvolení, v daném okamžiku ještě spíše ustavení, nezbytných komisí (zastupitelé ještě nesložili slib) došlo k ověření platnosti mandátů. Na to složili svolení slib do rukou paní Klůzové.
   Následovala volba starosty, jeho zástupce a členů rady. Starostou města byl zvolen pan Jiří Heřman devíti hlasy. Místostarostou pan Ing. Milan Plšek šestnácti hlasy a dále byli zvolení členové rady:
   pan Jiří Hájek - deseti hlasy
   pan RSDr. František Jandera - devíti hlasy
   paní Vítězslava Klůzová - devíti hlasy
   Po ukončení volby pronesl pan starosta krátké programové prohlášení. Jevilo se mi uvážlivým a moudrým. Apeloval na společnou práci a odložení stranických animozit. Bylo by to žádoucí, ale lidé nejsou andělé!

   Bývalý starosta, tedy já, poděkoval spolupracovníkům, kteří káru odpovědnosti dotáhli až dokonce i těm, kteří jim to umožnili tím, že odmítli stranický tlak a nastoupili do funkcí zastupitelů. Poděkoval tím úředníkům, kteří svojí práci považovali za placenou službu občanům a zejména panu tajemníkovi Janu Suchánkovi, kterému nemoc znemožnila další práci a značně znesnadnila život, i jeho nástupci panu Milanu Moníkovi, který se projevil jako nekompromisní pracovník, moderního, pokrokového trendu.
   Předal novému panu starostovi zprávu auditora o hospodaření za první tři kvartály s výrokem "bez výhrad" a sdělení, že město hospodaří do 11. měsíce bez dluhů, s rozpočtovým přebytkem přibližně 8 milionů korun, získaných převážně z prodeje bytů a pohledávkami za byty dosud nezaplacené.
   Popřál novému zastupitelstvu plný úspěch do budoucích let a dá se říci - oddechl si.

   Bilanci práce za obě předcházející období uveřejnily 28.11. Hradecké noviny, jimž jsem jí předal, stejně, jako nově zvoleným členům zastupitelstva. Že by byla přijata, alespoň některými členy zastupitelstva vlídně, to se říci nedá, ale věcné výhrady se jim nedostávaly.
1998

1998

1998

1998

1998
Přísálí Dvorany.
Kliknutím se fotografie zvětší

1998
Kliknutím se fotografie zvětší

1998
Zleva sedí: Věra Smékalová, Ing. Ema Baboráková, Ing. Milan Plšek, Jiří Heřman, Vítězslava Klůzová, MUDr. Jiří Jarolímek,
Ing. Lubomír Kupka, RSDr. František Jandera
Zleva stojí: Petr Ducháček, Josef Vaněk, Jiří Hlad, Jiří Hájek, Miloslav Koudelka, Petr Krejčí, Josef Spurný, František Malý, Karel VolejníkLoučení starosty Lubomíra Kupky s funkcí 21.11.1998

1998

1998

1998

1998