Smiřice - František Paták

Dostala se mi do rukou složka s dokumenty rodiny Patákovy. Děkuji Iloně.
Vyměním s Vámi tyto materiály zachráněné v Hradci Králové za doplnění o nové fotografie na tuto stránku.
V matrikách jsem nepátral, informace jsou jen z dokumentů.

Zpět na hlavní stránku   Vzhledem k tomu, že je v dokumentech soubor opisů rodných listů z roku 1940, se zdá, že sloužily k prokázání rodového původu. Bylo to nutné pro potvrzení o tom, že v rodině nejsou židovští předci.
JUDr. Jan Kazda ve své dizertační práci píše:
   Za účelem vydání těchto potvrzení (výměrů) bylo nutno získat matriční výtahy nejméně do třetí generace prarodičů, tj. cca 120 let nazpět. Potvrzení o tom, zda někdo je či není Židem, pak mohlo být požadováno po každém občanovi.A František Paták, měšťan a mistr hrnčířský z Unhoště č. 101 si vzal Marie Bukvovská,
    byla to dcera Josefa Bukvovskýho (jinde Bukvohorský), myslivce na Borách, Smečenského panství, měli syna

B Josef Josef Paták *8.4.1817, sedlář v Unhošti č. 147 20.2.1884 vzal za manželku Marie, roz. Bursová z Nábzi (Bzí) č. 12, měli syna

František Paták C František Jan Paták *3.5.1859 Unhošť, si vzal Marie Hrabáková *16.5.1861 Kladno
    strovedoucí ve Vodětíně u Opočna, později strojník na pile ve Smiřicích č. 74,
    svatba v chrámu Páně opočenském za manželku, měli syna

D František Jaroslav Paták*29.1.1893 Smiřice č. 74 si vzal
    Libuše Šimková*8.3.1898
    oženil se 25.2.1922 (uvádí bydliště Trstené č. 78)
    svědek byl také Karel Šimek, úředník banky Čes. legií v Praze
    spolu měli:

E1 Libuše Patáková *14.7.1923 Smiřice
E2 Přemysl Paták *17.12.1924 Medzihradné (Slovensko)
E3 Milada Patáková *16.1.1927 Dolny Kubín,
        podle popisu u fotografie z konce války si vzala za manžela p. MrázeFotografie Františka Patáka *1883 byla uvedená na pohlednici, která byla věnovaná předsedovi smiřického oddílu kuželek Josefu Hlavatému v roce 1956.

31.12.1910 bydleli v čp. 215 / 168 - ve Smiřicích bydlí od 1.8.1885
Paták František *1859 Unhošť, na pile strojník
Patáková Marie manželka *1861 Kladno
Paták František syn *1893 učeň

V roce 1935 byl František Paták přispívající člen smiřického hasičského sboru.
Za 2. sv. války bydlel Paták František - zaměstnanec dílen v ulici U náhonu (Žižkova ulice) čp. 262.
V soupisu zemřelých od 1.1.do 31.5.1978 je Patáková Libuše, Smiřice 262B
Marie (Františka Marie) Bursová *16.3.1826 Bzí č. 12, příchozí do Velkého Přítočna č. 2, rodilá z Nabsel, okr. Železný Brod,
    dcera Antonína Bursy, domkaře z Nabse č. 12 a Anny, roz. Huškové z Bratříkova č. 24,
    ta byla dcera František Hušek, sedláka z Bratříkova č. 24 a matky Anny, roz. Boučkové z Loužnice č. 12

--------------------

C
Marie Hrabáková *16.5.1861 Kladno 584
    byla dcera Antonína Hrabáka *23.3.1829, Zaječov č. 47, havíře v Kladně č. 584 a Barbory roz. Hoškové *5.10.1833

Antonín Hrabák *23.3.1829 byl syn
    Jana Hrabáka, krupaře v Zaječově č. 47,
    syna Jana Hrabáka, krejčího ze Zaječova č. 47 a Kateřiny, roz. Sekyrkové z Chaloupek (okr. Hořovice) a
    Terezie roz. Karbanové, která byla dcera Jana Karbana, kramáře ze Zaječova č. 47 a Benigny, roz. Kilian ze Zaječova č. 44

Barbora Hošková *5.10.1833,
    byla dcera Františka Hoška, havíře z Hudlic č. 86,
        ten byl syn Františka Hoška, horníka z Hudlic č. 86 a Veroniky roz. Vlasákové z Hudlic. 6
    a Barbory roz. Jiravové,
        která byla dcera Jan Jirava, rolník z Hudlic č. 72 a Kateřiny, roz. Kutschers z Otročína 12

--------------------

D
Libuše Marie Šimková *8.3.1898
    byla dcera Karla Šimka *24.8.1857 Dubenec a Františky, roz. Černé *20.4.1870 Jílovice č. 142, svatba 7.1.1894 v Holohlavech

Karel Šimek *24.8.1857 Dubenec, obecní strážník ve Smiřicích č. 131,
    byl syn Josefa Šimka *21.6.1834, domkaře ve Sm. č. 89 a jeho manželky Terezie, roz. Kudrnovský z Dubence č. 152

Josef Šimek*21.6.1834 Česká Skalice č. 88
    syn Václava Šimka a Josefy, dcery Václav Sedláček, sedlák ze Zliče č. 17 a Anny, roz. Václava Víta, sedláka ze Zliče č. 17

Terezie Kudrnovská *14.5.1828 (Theresia Kudernauske)
    byla dcera Josef Kudrnovský, Dubenec č. 141
        který byl syn Josefa Kudrnovského a Marie, roz. Čeňková
    a Terezie Šolcové (Scholz), dcery Václav Šolc, chalupníka z Dubence č. 241

Františka Černá *20.4.1870 Jílovice č. 14. okr. Opočno evang. helv. vyznání
    byla dcera Jiří Černý, dělník ze Smiřic č. 131 a jeho manželky Marie, roz. Voborníkové z Bohuslavic č. 143

Jiří Černý *14.4.1833 Jilovice č. 14, evangelík,
    byl syn Jiřího Černého, chalupníka v Jílovici č. 14 a Doroty, rodem Junkové z Černilova č. 101

Marie Voborníková *3.2.1852 Bohuslavice č. 143, evangelička,
    byla dcera Václava Voborníka, chalupníka v Bohuslavicích č. 143,
        který byl syn Jana Voborníka, tamtéž a Justiny, roz. Slánské z Bohuslavic č. 167
    a Anny Čudové z Provoze č. 22, dcera Václava Čudy z Provoze č. 22 a Doroty, roz. Novotnýho z Křovic
František Paták *29.1.1893 Smiřice

Paták
Výroční vysvědčení
František Paták chodil do třetí třídy všeobecné státní školy řemeslnické v Jaroměři v školním roce 1908/9
I další dokumenty dole jsou oříznuty.

Paták
Zeůgniss (vysvědčení - potvrzení)
Razítka: K. und K. Gutsverwaltung Smiric (správa nemovitostí) K. u K. industrieverwaltung Smiřitz a./E.(průmyslová správa) 30.10.1915

Paták
Státní živnostenská škola v X. vídeňském obvodu Mistrovská škola
Technická škola pro kovoprůmysl
První pololetí 1912/13

Paták
Československé vládě v Prešpurce. Doporučení zařazení Františka Patáka do župy Podkrkonošské t.č. na Slovensku 3.2.1919

Paták
Předání automatické sítě telefonní ústředny v Dolním Kubíně 15.3.1935

Paták
Předání funkcí 22.3.1935

Paták
Specielní plná moc pro Františka Patáka za účelem dědictví po Antonii Chalupníkové roz. Patákové.

Paták
Plná moc do Kamniku - dnes Slovinsko.Paták
Podle jiné, již vystavené fotografie se zdá, že je to čtvrtá(?) třída smiřické školy fotografovaná v roce 1901.

Paták
Druhá třída smiřické obecné školy fotografovaná 20.6.1906.

Paták
Pátá třída smiřické školy fotografovaná v roce 1909

Paták
Fotografie nebyly popsány.Libuše Patáková *14.7.1923 Smiřice

Paták
Tělocviční jednota Sokol ve Smiřicích sestra Libuše Patáková Smiřice
Děkujeme Ti za dosavadní milou spolupráci v loutkovém divadle naší jednoty a přáli bychom si, aby Ti na tuto činnost zůstala milá vzpomínka.
Ve Smiřicích dne 31. prosince 1949
Razítko a podpisy: jednatel: Bartoš, starosta Jan Černý, vedoucí loutkového divadla Petr ZahálkaPřemysl Paták *17.12.1924 Medzihradné (Slovensko)

Paták
Vysvědčení Přemysla Patáka z první třídy školy ve slovenském Dolnom Kubíne ročníku 1930/31

Paták
Druhá strana vysvědčení se stupnicí známek

Paták


Přemysl Paták nastoupil ve školním roce 1936/37 do první A Měšťanské školy smíšené v JosefověPodpis otce z druhé strany vysvědčení za druhé pololetí ve druhé A třídě stejné školy v Josefově


Paták
Odborná pokračovací škola pro živnosti kov zpracující v Jaroměři
Přemysl Paták učeň živnosti puškařské u p. F. Kozy, puškaře ve Smiřicích n. L.
navštěvoval ve škol. roce 1940/41 první třídu trojtřídní odborné pokračovací školy ...Milada Patáková*16.1.1927 Dolny Kubín

Patáková
Tělocvičná jednota Sokol Josefov uděluje Vzpomínkový list pro žákyni Miladu Patákovou
v Josefově dne 7.března 1941. Pro svou velikost oskenováno nadvakrát.

Paták
Vysvedčenie výročné první třídy reálného gymnázia Hvězdoslavova v Dolnom Kubíne ročníku 1934/35.
Na druhé straně vysvědčení nahoře je oznámení o výstupu ze školy.

Paták
Výrazný rozdíl v hodnocení Libuše z roku 1937.

Paták
Libuše Patáková nastoupila do Měšťanské smíšené školy v Josefově ve školním roce 1936/37 až 6.2.1936,
byla žákyní druhé třídy zdejší školy.

Paták
Odborná pokračovací škola pro ženské živnosti oděvnické v Hradci Králové
Libuše Patáková se učila živnosti modistské u sl. Lud. Šimkové, navštěvovala ve školním roce 1937/38 první třídu ...
Jméno správce školy Emil Suchoradský se také objevuje ve smiřické škole.