Smiřice - Václav a Ludmila Prostředníkovi

Jsou použity fotografie z rodinného archivu smiřického fotografa.

Zpět na hlavní stránkuProstředník
Manželé Prostředníkovi za minulého režimu mnohokrát cestovali po zahraničí.
O svých cestách vyprávěli a promítali diapozitivy na besedách s občany.

Prostředník

Prostředník
Oslava 60 let paní Prostředníkové 22.2.1973

Prostředník
22.2.1973

Prostředník Prostředník
Foto Ludmily je z roku 1979.

Prostředník
Ve smiřické knihovně?

Prostředník
Zdá se, že toto ocenění není ve Smiřicích.

Prostředník Prostředník
Pan Prostředník dokumentoval pro město Smiřice (1. máj). Fotografii vpravo pořídil na Smiřickém hrnci v roce 2001 V. Sladký.
Dlouhé roky fotil na oslavách, svatbách a při mnoha dalších příležitostech v celém okolí města i na dalších místech.

Prostředník
Pan Prostředník byl elektrikář

Prostředník

Prostředník
Novoročenka pro rok 1984 ukazuje rozvodnu v Neznášově.

Prostředník
Přání na druhé straně novoročenky.

Prostředník

Pan Kupka píše ve smiřické kronice 20.5.1989:
   Pro kroniku velmi smutný den. Náhle zemřela dlouholetá členka letopiseckého aktivu - Ludmila Prostředníková, rozená Střejčková - *1913. Věděla mnoho o životě i o místě, měla organizační schopnosti a ráda pracovala. O člověku se dá říci máloco lepšího.


Prostředník Prostředník
Ludmila Prostředníková *1913 †20.5.1989 - Václav Prostředník zemřel v lednu 2020.Prostředník

Prostředník Prostředník
Paní Prostředníková nedala přednost při vyjíždění ze své garáže. 17.11.1985Prostředník Prostředník Prostředník
Koncept dopisu: adresát hraběnka Franziska Diana Sternberg, odpověď ze zámku a další dopis do Častolovic.
Kliknutím se fotografie zvětší

----------------------------------

Prostředník

Prostředník
Pan Prostředník fotografoval (dnes už zbouraný) dům Josefa Tučka v Holohlavech v roce 2008.

Prostředník

Prostředník
Prostředník Prostředník
Václav Prostředník fotografoval pro smiřický archiv.
Jarda Štercl mu zaslal přání do nového roku a svou fotografii s textem:
Děkuju za fotky, jsou moc hezký. Jak budu mít příležitost tak je poctivě předám. Váš Jarda ŠterclZ krátkého pátrání v matrikách po předcích:
Novější data pro spojení nemám.

Josef Strejček a jeho žena Antonie měli dceru Zdenku *29.5.1912, narodila se ve Smiřicích číslo 101c.
V roce 1913 se jim narodila další dcera Ludmila Strejčková, tu si vzal Václav Prostředník.

----------------------

Prostředník Jiří, *24.3.1812, vdovec a tovaryš tesařský a soused ze Smiřic č. 138
syn po zemřelém Jiřím Prostředníkovi, tesaři z Hořenovsi č. 22 a jeho manželky Anna, roz. Černá z Černožic č. 16
si vzal 29.1.1854 Smiřice
Anna Fabianová, *14.7.1827 Lejšovka
dcera Mikoláš Fabian a jeho manželky Kateřina, roz. Bartáková z Libřic č. 22

8.12.1854 zemřel Václav, syn Jiřího Prostředníka, trubného ze Smiřic č. 130 ve stáří 8 let
23.2.1858 zemřela Anna, manželka Jiřího Prostředníka, vodáka ze Smiřic č. 130, rozená Hofmannová z Lejšovky ve věku 31 let - byla 4 roky vdaná
13.12.1861 zemřel Jiří Prostředník, tesař a panský vodák ze Smiřic č. 138, ve věku 48 let

----------------------

Prostředník Václav, 28 let, z Habřiny č. 65
syn zemřelého Jana Prostředníka a jeho manželky Marie roz. Schrámová z Račic č. 1
si vzal 14.9.1857
Anna Bukačová, 20 let,
dcera zemřelého Štěpán Bukač, sedláka z Habřiny č. 18 a jeho manželky Františka roz. Dufková z Habřiny č. 34

14.12.1854 zemřel Jan Prostředník, půlsedlák z Habřiny č. 65 ve věku 60 let (škrtnuté je jméno "Václav" a přepsané na Jan)

----------------------

Prostředník Jan, *16.2.1838, Habřina
syn zemřelého Jana Prostředníka, chalupníka z Habřiny č. 49 a jeho manželky zemřelé Marie, roz. Jirousková ze Sendražic č. 66
si vzal 19.2.1867 Habřina 17
Františka Lhotský, *5.12.1842 Habřina
dcera Jan Lhotský, chalupník z Habřiny č. 17 a zemřelé manželky Dorota roz. Barcalová z Předměřic č. 60

----------------------

Prostředník František, *20.9.1838 Vilantice, fara Chotěborky
rukodělník z Holohlav č. 24 syn zemřelého Štěpán Prostředník, baráčník z Vilantic č. 12 a jeho zemřelé manželky Anna, roz. Haňková tamtéž č. 32.
si vzal 19.8.1867 Holohlavy
Františka Karpíšková, *5.2.1847 Holohlavy
dcera po zemřelém Václav Karpíšek, chalupník z Holohlav č. 24 a jeho manželky Marie, roz. Kratochvílová z Máslověd č. 4

----------------------

24.1.1902 zemřela Františka Prostředníková *9.3.1819, dělnice ve Smiřicích č. 55, vdova po zemřelém Františku Prostředníkovi, puškaři v Hoříněvsi, rozená Hlavatýho z Hoříněvsi č. 25, ve věku 82 letProstředník
Dům čp. 102 ve smiřické Palackého ulici. Zde žil pan Prostředník se svou ženou.

Prostředník
Za domem čp. 120 (dříve 101b) stál rodný domek Ludmily Strejčkové (101c). Foto z roku 1932. Smiřický archiv.

O domě čp. 101c