Smiřice - Palackého ulice čp. 101 a 102

Jsou použity materiály ze smiřického a hradeckého archivu.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého uliciČp. 101

Původně číslo popisné 101/A

Palackého ulice
Čp. 101 a 102 - 3.7.2014.

------------------------------

Palackého ulice
Přístavba patra domu čp. 101. Foto od p. Z. Vorla.
Povolení k přestavbě platilo od 3. března 1897.

plán Žádost o povolení přestavby domu čp. 101a byla podána 24. ledna 1897.
   Z protokolu:
   Stavební znalec pan Josef Andrejsek podává z ohledu stavitelského následující dobrozdání:
na základě sepsaného protokolu stavebního p. majitelem domu čp. 101/b v kterém se uvádějí obavy o nedostatečnosti střední společné zdi na kterou se má jedno patro postaviti. Z příčiny té bylo dnešního dne 12. února 1897 předsevzato ohledání společné zdi, která jest majetkem dopolovice p. Václ. Svatoše, a druhá polovice patří p. Josefu Slezákovi majiteli domu čís. 101/b a shledáno následovní:
   Nejprve byly v chodbě domu p. Václava Svatoše vykopané na třech místech základy společné zdi a sice: I. u hlavních dvéří do ulice: shledáno že základy společné zdi jsou dosti hluboké od dlažby 1.10 m, do spodu základu, z tvrdého opukového kamene na maltu vyzděné a spodní pak vrstev tak zv. "šťové" z opuky zhotovený který nemalou nosnost přináší. II. druhý otvor byl zhotovený ve středu chodby a bylo shledáno to samé jako při hlavním vchodu.
   III. třetí otvor byl zhotoven u dvéří do dvora vedoucích a shledáno, že základ pod společnou zdi jest dosti zpusobilý ku snešení naznačeného zatížení.
   Co se povrchního zdiva nad základy týče .... zeď, která se v dobrém stavu nachází, a jest 48 ctm. silná, která v I. patře vystavěná býti má v síle 48ctm. beze všech škodlivých následku, snésti může. ....Nákres jednopatrového domu pro pana Václava Svatoše, čís. pop. 101a ve Smiřicích.
Rýsoval J. Andrejsek, ve Smiřicích, dne 20. prosince 1896.   Stavebník p. Václav Svatoš, dává následující vyjádření do protokolu:
  Já nížepodepsaný V. Svatoš a Karel Svatoš v zastoupení své matky .... slibují nahradit případné škody .... novou vyzdívkou do výše jednoho patra co společnému svobodnému užívání pro obě sousedící strany v té úplné platnosti pozustávati bude. Svatoš
   A kdyby p. Jos. Slezák neb kterýkoliv jeho nástupce ... tento dům do výše jednoho patra do rovnosti s naším domem ... stavěti měl ... celou tu zeď zhlouby až do výše v celé délce ... zcela bezplatně a svobodně to právo měl a mýti bude, do kteréžto doby trvá naše zaručení možného poškození společné řečené zdi.
   Toto zaručení a závazky tyto co povinnosti i na naše nástupce právoplatně přenášíme.
pohlednice
Josef Slezák souhlasil s přestavbou domu p. Václava a Františky Svatošových, pod výše uvedenými podmínkami.

Pan Veselovský (soused z levé strany), si nárokoval mezeru mezi domy pro případnou opravu fasády.

Václav Svatoš na to reaguje:
   ... na vyjádření p. Eduarda Veselovskýho, v zastoupení jeho manželky pí. Marie Veselovské, majitelky sousedního domu čp. 100, prohlášení dává. S podmínkami p. Ed. Veselovskýho v zásadě souhlasím, průchod ten jak si jej vymiňuje .... z kteréžto šířky uličky 99 ctm. činící, patří 38 ctm. mému vlastnictví, co dřívější okap ...
   Přenecháním resp. propůjčením šířky 38 ctm. volné prostory k užívání pro číslo 100. nesmí býti považováno co nějaký servitut a také prodlením let nesmí nabytí čp. 100 právo majetku na toto vlastnictví.


Palackého ulice
Nákres jednopatrového domu pro pana Václava Svatoše čís. pop. 101a ve Smiřicích,
rýsoval J. Andrejsek ve Smiřicích, dne 20.prosince 1896.

Palackého ulice
Dům s Autodíly p. Skořepy má čp. 101 stojí při vjezdu na sídliště gen. Govorova., dům vpravo je čp. 102. Vila vzadu patřila rodině Malburgů.

Palackého ulice
Zadní část domu fotil Václav Prostředník v červnu 1993

Palackého ulice
Pohled na stejné domy u vjezdu na sídliště Gen. Govorova. 20.4.2013.
Majitel krajního domu čp. 101 zboural přístřešek a bude zde budovat dílnu. Bílý dům má čp. 102.

Palackého ulice
Nová budova je hotová. 24.5.2014

Palackého ulice
4.10.2020

Palackého ulice
9.12.2023


Čp. 102 - další informace

Původní číslo popisné 101/A a B. Na dvoře tohoto domu byl ze stodoly vytvořen dům čp. 101/C

Výpis z městské kroniky:
15. listopadu 1866 povolena byla obecním výborem lékárna ve Smiřicích Janu Boučkovi, lékárenskému mistru, v domě č. 101b (nyní na jeho místě je dům patřící rodině Strejčkových, původní domek přestavěl a upravil jejich otec Josef Strejček, soustružník v období po I. svět. válce).


Palackého ulice
Prodejna Autodíly je zavřená, v domě čp. 102 je Pojišťovací kancelář. 16.7.2015

Palackého ulice
18.8.2005