Opletal a Spurný - rodokmeny

Stránku připravil Milan Plšek, grafické rodokmeny Stanislava Volocká.

Zpět na hlavní stránku      Rodokmen Spurných      Další fotografie rodiny od pí. KnapovéRodokmen Opletal

Opletal
Nejstarší generace Opletalovy rodiny
Kliknutím se fotografie zvětší


a1/ Wopletal Karel

b1/ Wopletal Jan *cca 1725 si vzal 21.09.1749 ve Skutči za manželku vdovu Anna Kosařová

c1/ Wopletal Jan *cca 1750 tkadlec ze Skutče 331 † před 1835 se oženil 25.12.1770 s Anna Ulmajerová *21.05.1750 ze Skutče 142
   d1/ Terezie *03.04.1774 Skuteč 212
   d2/ Jan *10.12.1776 Sk 212
   d3/ František *06.02.1782 Sk 212 pokračování ===> d3)
   d4/ Josef *19.03.1787 Sk 212
   d5/ Anežka *21.03.1790 Sk 212

------------------------------

===> pokračování d3)

Opletal František *06.02.1782 Sk 212 tkadlec † před 1853
   1. žena Anna Štýrská *05.02.1788 Sk 397, svatba 27.01.1807 Skuteč 264 25 a 20 let
   e1/ František *10.11.1810 Skuteč 212
   e2/ Barbora *11.03.1812 Skuteč 331
   2. žena Anna Zástěrová *17.03.1795 Skuteč 107 †18.02.1869, svatba 24.10.1815 Skuteč 264 28 a 18 let vdovec
   e3/ František *29.10.1819 Skuteč 331
   e4/ Jan *15.07.1822 Sk 331 obchodník †13.02.1872
   e5/ Antonie *01.01.1825 Sk 331
   e6/ Františka *02.04.1827 Sk 331
   e7/ Josef *24.07.1830 Sk 331 pokračování ===> e7)
   e8/ Antonie *25.12.1832 Sk 331
   e9/ Marie Kateřina *21.08.1835 Sk 331

------------------------------

===> pokračování e7)

Opletal Josef *24.07.1830 Skuteč 331 krupař, měšťan †25.11.1901, se oženil 30.01.1853 s
   Veronika Petrusová *19.09.1833 Skuteč 421, 23 a 19 let
   f1/ Anna+ *09.07.1858 Skuteč 421
   f2/ Anna *14.06.1861 Sk 421 †18.12.1868
   f3/ Josef *04.05.1864 Sk 421
   f4/ František *10.08.1868 Sk 421 pokračování ===> f4)Spurny
Starší generace Opletalovy rodiny
(Další zmíněná příjmení: Petrusová, Dušek, Krupková, Zástěrová)

Opletal
Sňatek Marie Jakoubkové s Františkem Opletalem - rodiče Josefa Opletala *1899
Po smrti Františka Opletala se Marie znovu provdala za Františka Spurného *1881 †1936.

Josef Opletal 1918 ------------------------------

===> pokračování f4)

Opletal František *10.08.1868 Skuteč 421 obchodník Sm 21 †14.02.1901 Sm
   se oženil 10.11.1896 s Marie Jakoubková *27.9.1877 Smiřice 177, 26 a 19 let
   g1/ František+ *14.12.1897 Smiřice 177 †23.02.1898
   g2/ Opletal Josef *17.01.1899 Smiřice 177 obchodník †20.01.1981 Sm, foto ===>
      se 31.05.1924 oženil s
       Anna Nováková *15.12.1901 Sm 17 čsl. †09.05.1991 HK
        dcera Antonín Novák, zámečník cukrovaru ve Sm. a
        Františka, roz. Hostáňova z Neznášova č. 40
      h1/ Opletal Vladislav *20.10.1926 Sm †28.09.2014 ČK pokračování ===> h1)
      h2/ Eva Opletalová *12.04.1930 Sm †12.11.2014 se vdala 11.10.1950 za
         Knap Josef
*11.10.1927 Sm †28.05.1983
         i1/ Josef *1951
         i2/ Eva *1969
      h3/ Alenka+ *09.05.1937 HK †04.10.1937 Sm

------------------------------


Opletal
Sňatek Josefa Opletala a Anny Novákové 30.5.1924 - rodiče Vladislava a Evy Knapové

Popis lidí je vztažen k novomanželům. Popis byl na fotografii. Zleva stojí:
děda Novák, jeho sestra teta Junková a její manžel Junek, Zdeňka Prokešová, důstojník strýc František Spurný a bratr Karel Novák.
Zleva sedí babička Nováková, její vnučka Helena Prokešová, družička Antonie Junková, ženich Josef Opletal a nevěsta Anna Nováková, nevlastní bratr Josef Spurný, matka ženicha babička Spurná, sedící sestra Marie Nováková, za ní neteř Jarmila Sehnoutková. Od pí. Knapové

------------------------------

===> pokračování h1)

Opletal Vladislav *20.10.1926 Sm technik †28.09.2014 ČK
   Helena Křečková *10.11.1928 Hol †28.07.1999 Sm
   1. ¤¤ 21.01.1951 Sm rozvedeni 1986
   2. ¤¤ 19.10.1990 Sm
   i1/ Vladislav *28.12.1951 HK †06.04.2016 Smiřice se oženil 02.02.1974 Eva Hojná *1953 Jaroměř
      j1/ Eva *1974 HK se vdala 05.06.1993 Šupík Jan *1973 HK
         k1/ Eva
         k2/ Veronika
      j2/ Kristýna *1980 HK Krnov se vdala 30.08.2003 Kubica Martin *1976 Krnov rozvedeni
         k1/ Vojtěch
         k2/ Ondřej
         k3/ Adéla

   i2/ Opletal Miloslav *1953 Jar Holohlavy se oženil 29.03.1975 s Věra Machová *1956 Jar
      j1/ Lucie *1977 Jar
      j2/ Ondřej *1985 HK Kladno

   i3/ Irena Opletalová *1957 Jaroměř
     1. muž Fejgl Josef *14.12.1955 Jaroměř Smiřice †26.08.2016, svatba 21.01.1978 Sm rozvedeni
      j1/ Irena Fejglová *1978 Jaroměř Smiřice si vdala za Šimáně Richard
      j2/ Fejgl Martin *1980 Jaroměř HK se oženil s Monika Ličmanová
     2. muž Skořepa Václav *cca 1947 Habřina, svatba 20.01.2023 Sm

sestavil Milan Plšek, 2024-02-02, doplnila Stanislava Volocká

Opletal
Rodokmen Opletal - nová generace
Kliknutím se fotografie zvětší

Opletal Opletal
Josef Horák měl hotel u nádraží. Text pohledu z května 1932:
"Z pobytu lázní z Luhačovic zasílá Npor. v v. Josef Opletal uctivý pozdrav ct. choti a všem pánům hostům, zvláště p. Voltovi" + podpisy

Opletal      Opletal
Vladislav Opletal, bratr Evy Knapové a Helena Opletalová, roz. Křečková z Holohlav, jeho žena.
Foto od V. Prostředníka

Opletal
Svatba Vladislava Opletala a Evy Hojné 2.2.1974 Smiřice
1. Vladislav Opletal, 2. Eva Hojná, 3. Anna Opletalová, 4. Jaroslav Hojný, 5. Emma Hojná, 6. Hojný Jaroslav, syn 11, 7. Josef Opletal, 8. Miluška Klížová, roz. Hojná, 9. Marie Hojná, žena 11, 10. Viola Klížová dcera 11, 11. Jaroslav Hojný, bratr nevěsty, 12. Klíž Zdeněk, 13. Miloslav Opletal, 14. Helena Opletalová, 15. Vladislav Opletal, 16. Emilie Křečková, 17. Věra Mertlíková, svědkyně nevěsty, 18. Irena Opletalová, 19. Eva Knapová, 20. Růžena Hubáčková, 21. Zuzana Křečková, 22. Zdeněk Klíž, 23. Iva Křečková, 24. Josef Knap
foto a popis Eva Opletalová

Opletal
Zleva Josef Opletal, Anna Opletalová(Nováková), Irena Opletalová a malá Eva Opletalová

Opletal
Josef Opletal a jeho pravnučka Eva Opletalová (foto a popis Eva Opletalová)Rodokmen Spurný


b1/ Spurný Jan *cca 1732 z Jeřic †13.02.1772 Sm56 se oženil 13.01.1760 Jeřice 13, Holohlavy s
   Anna Dvorská *23.05.1739 Smiřice, dcera Václava ze Smiřic a Salomény
   c1/ Marie *14.09.1760 Smiřice
   c2/ Jan *14.04.1763 Sm
   c3/ Josef Franz *07.04.1765 Sm
   c4/ Matyáš *23.02.1767 Smiřička
   c5/ František *07.02.1769 Sm pokračování ===> c5)
   c6/ Anna *03.09.1771 Sm †09.02.1808 Sm 80

------------------------------

===> pokračování c5)

Spurný František *07.02.1769 Sm †14.10.1845 Sm 77
   1. manželka Kateřina Holdíková *cca 1773 ze Sm 77 †05.08.1801 Sm 137
   ¤¤ 13.02.1791 Sm 124 22 a 18 let
   d1/ Anna+ *30.01.1794 Sm 173 †29.11.1794 Sm 173
   d2/ František *20.01.1796 Sm 137 pokračování ===> d2)
   d3/ Anna *19.02.1798 Sm 137
   d4/ Jan+ *02.10.1800 Sm 137 †01.08.1801 Sm 137
   2. manželka Marie Matušková, svatba 15.09.1801 Sm 81 31 a 24 let
   d5/ Václav *20.09.1803 Sm 137
   d6/ Jan+ *31.05.1807 Sm 77 †27.10.1807 Sm 77
   d7/ Jan+ *03.01.1809 Sm 77 †08.01.1809 Sm 77

------------------------------

===> pokračování d2)

Spurný František *20.01.1796 Sm 137 švec ze Sm 5 †29.11.1855 Sm 5 se oženil 21.10.1823 Sm 77 s
   Terezie Sehnoutková *21.06.1797 Sm 116, bylo jim 26 a 26 let
   e1/ Jan+ *29.04.1826 Sm 5 †07.03.1827 Sm 5
   e2/ Františka *09.02.1828 Sm 5 †18.06.1888 Sm 5
   e3/ Ludmila *16.08.1830 Sm 5 †25.06.1888 Sm 4 si 06.08.1850 vzala za manžela
      Machek Jan *16.05.1818 Semín 7, o. Pce † po r 1891, bylo jim 32 a 20 let
   e4/ Jan František *12.05.1833 Sm 5 obuvník †12.11.1882 Sm 5 se oženil 16.09.1878 s vdovou
     Barbora Fähndrichová *20.02.1852 Stěžárky 7, bylo jim 44 a 26 let
      f1/ Anna Fähndrichová (1871-1872 Sm 131) nem. dcera Barbory
   e5/ Josef *27.02.1836 Sm 5 dozorce c.k. soudu †16.04.1908 Sm 5, si vzal 28.10.1878 Chlumec 42
     Klára Ortova *09.4.1859 Šoproň Uhry †28.11.1950 Sm, bylo jim 42 a 19 let
      dcera Bedřich Ornt a Anna, roz. Bílková
      f1/ Josef *19.03.1881 Chlumec 42 legionář †06.04.1936 pokračování dole ===> f1)
      f2/ Anna(Klára)+*5.07.1883 Chlumec 42 †16.07.1883 Chl
      f3/ Klára *21.09.1884 Chlumec 42 †28.02.1923 Sm, si vzala 22.11.1911 Smiřice 5 za manžela
        Kos Josef *12.09.1881 Turnov, PhMgr. bylo jim 30 a 27 let

------------------------------

===> pokračování f1)

Spurný Josef *19.03.1881 Chlumec, legionář, npor. v.v. †6.4.1936 Josefov obchodník ve Smiřicích 177, úředník lihovaru
   Marie Opletalová roz. Jakoubková *27.09.1877 Smiřice 177 †14.01.1957 Sm svatba 18.10.1904 Smiřice 5, bylo jim 23 a 27 let vdova
   g1/ Spurný František *07.09.1905 Sm 177 dělník lihovaru Sm †23.02.1980 HK se oženil 02.03.1930 Jaroměř čsl. s
     Josefa Bejčková *03.09.1905 N.Ples 44 †25.12.1972 Nech, bylo jim 25 a 25 let
     dcera Josef Bejček a Josefa roz. Slezáková

      h1/ Spurný Josef Bohumil *06.11.1930 Smiřice sklenář čsl. †28.02.2017 HK se oženil 19.02.1972 Jaroměř
         Jarmila Kropáčková *06.09.1941 HK vdova Fléglová †20.03.2023, bylo jim 42 a 31 let
            byla to dcera Antonín Kropáček *21.4.1906 Podlesí, část Turov okr. Ústí n. Orlicí, syn Josefa a Marie roz. Veverková a jeho ženy
            Stanislava roz. Haasová *17.10.1908 Batelov okr. Jihlava dcera Jan Haas a Františka roz. Zvolánková

         i1/ Ivana Fléglová *1960 HK Lužec u Mělníka
         1. manžel Bárta Vlastimil *1958 Jičín, svatba 03.12.1977 Smiřice
            j1/ Lucie *1978 HK
            j2/ Bárta Vlastimil *1979 HK se oženil 06.09.2013 Chlumec, s Kateřina Skalická *1984 Benešov
               k1/ Daniel
               k2/ Tadeáš
         2. manžel Zaťko Ladislav *1958 Pov. Bystrica

         i2/ Irena Fléglová *1964 Jaroměř Jaroměř, se vdala 15.09.1984 Smiřice za Kilevnik Petr *1962 Jaroměř
            j1/ Martina+ *1985 HK †17.12.1985 HK
            j2/ Kilevnik Petr *1986 Jaroměř, se oženil 07.11.2014 Jaroměř s Pavla Ducháčková *1986 Náchod
               k1/ Barbora
               k2/ Petr
            j3/ Andrea *1988 Jaroměř, se vdala 16.08.2013 Hořičky za Brusnický Aleš *1986 Jaroměř
               k1/ František
               k2/ Václav Čeněk

         i3/ Tomáš Spurný *1972 HK Smiřice se oženil 02.02.2002 s Běla Daňhelková *1975 Olomouc
            j1/ Tomáš
            j2/ Michaela

      h2/ Miluška Klára Spurná *07.04.1932 Sm 188 čsl.
         i1/ Jaroslava Spurná *1954 Jar nem. dcera
         i2/ Milan Celner *1957 Jar nem. syn, Celner legitimoval
       1. manžel Celner Jaroslav *21.12.1935 Orlová †, svatba 26.12.1957 Jaroměř rozvedeni
       2. manžel Skalický Ladislav *25.06.1933 Rožnov †2010, svatba 01.03.1968 Smiřice
         i3/ Skalický Ladislav *1968 Jaroměř Černožice, se oženil Irena Kubálková rozvedeni

sestavil Milan Plšek, 2024-01-25

Spurný
Rodokmen Spurných
Kliknutím se fotografie zvětší

Spurný
Svatba Josefa Spurného *1905 a Josefy Bejčkové v roce 1930

Spurný Spurný
Od Spurných ?

Spurný Spurná
Vpravo je Marie Spurná, vdova Opletalová, roz. Jakoubková na fotografii z roku 1921

Opletal a Spurný
Dům vpravo ve smiřické Zemanově ulici má čp. 177.

Spurný
Smiřice čp. 84 před zbouráním.

Spurný
List tovaryšský Josefa Spurného.

Spurný
Josef Spurný *1930 kope plynovou přípojku ke svému domu v roce 1988.

Spurná
Jarmila Spurná *1941 †2023