Smiřice - rodina Štěpánova

Děkuji paní Blance Štěpánové za fotografie a Ing. Plškovi za rodokmen a popis.

Zpět na hlavní stránkuŠtěpánovi
Dům rodiny Štěpánovy dnes stojí ve Smiřicích, Kršovka čp. 80

Podrobnější informace o zobrazeném domě sedláře Václava Štěpána.


Štěpánovi Štěpánovi
Václav Štěpán(*1860) a jeho žena Anna Štěpánová roz. Zemková(*1866)

Štěpánovi
Josef Štěpán(*1895) s manželkou

Štěpánovi
František Štěpán(*1889) s manželkou Marií

Štěpánovi Štěpánovi
Vlevo Josef Štěpán(*1895), vpravo František Štěpán(*1889)

Štěpánovi Štěpánovi
Gabriela Štěpánová(*1903) provdaná Marková, rok 1923
Gabriela Štěpánová s manželem Ing. Vojtěchem Markem

Štěpánovi
Jindřiška Štěpánová(*1890)

Štěpánovi
Zleva: Josef Štěpán(*1895), Václav Štěpán(*1937) a František Nipl

Štěpánovi
Zleva: Gabriela Štěpánová(*1903) provdaná Marková, dcera Karla Schořálka, Anna Štěpánová(*1904) roz. Niplová,
Ludmila Štěpánová(*1899) provdaná Schořálková, Karel Schořálek, manžel Ludmily a Václav Štěpán(1901)

Štěpánovi
Zleva: Blanka Štěpánová roz. Siberová(*1938),Václav Štěpán(*1937), manžel Blanky,
Anna Štěpánová(*1904) s vnukem Ivo Štěpánem, František Nipl, bratr Anny Štěpánové roz. Niplové,
Marie Niplová s vnučkou, žena Františka a Václav Štěpán(*1901)Václav Štěpán – sedlář, Smiřice 80


===============================

x/ Štěpán Jan(Joannes) a Marie
    y/ Martin *10.11.1757 Vilantice
    y/ Jan *02.07.1759 Vi;l.
    y/ Anna *03.11.1763 Vil.

    y/ Štěpán Jan *02.07.1759 Vil., chalupník z Vilantic, †75 let † 26.10.1834 Vil.62
      1 žena Kateřina Jarošová *cca 1767 dcera †Václava Valáška, †42 let, † 10.02.1809 Vil.62 - sňatek 04.02.1783 Vilantice 49 /22
      z1/ Václav *17.02.1784 Vilantice 49, †69 let † 14.03.1852 V.34
      z2/ Jan+ *25.05.1785 Vil. 49
      z3/ Anna *27.07.1786 Vil. 49
      z4/ Marie *12.12.1789 Vil. 49
      z5/ Kateřina+ *17.07.1791 Vil. 49
      z6/ Jan *05.01.1795 Vil. 49 † 12.02.1870 Vil.72
      z7/ Kateřina+ *13.11.1797 Vil. 49
      z8/ František *25.07.1800 Vil. 49
      z9/ Kateřina+ *02.09.1803 Vil. 49
      2 žena Kateřina Vlčková *cca 1785 dcera Josefa z Vilantic 32 let - sňatek 28.04.1817 Vilantice 62
      z10/ Kateřina+ *19.01.1818 Vil. 62

      z8/ Štěpán František *25.07.1800 Vil. 49, z Vilantic 62 20 let † 04.12.1832 Vil. 62
        Anna Zemková *04.03.1798 Vil.57, z Vilantic 56 21 let † 06.02.1855 Vil. 62
        dcera Jana Zemka, chalupníka z Vilantic 56 a Kateřiny Valáškové - sňatek 13.02.1821 Vilantice 62 /234
        a1/ Františka *13.04.1822 Vilantice 62
        a2/ Josefus *12.03.1824 Vil. 62
        a3/ Jan+ *22.02.1825 Vil. 62
        a4/ Václav *19.10.1828 Vil. 62
        a5/ Anna *01.01.1831 Vil. 62 † 02.02.1897 v Dubenci

        a4/ Štěpán Václav *19.10.1828 Vilantice 62 22 let, chalupník † 24.01.1866 Vil.62
          Františka Štípková * cca 1833 z Vilantic 92 17 let - sňatek 11.06.1850 Vilantice 92
          b1/ Marie+ *02.02.1852 Vilantice 62 † 14.03.1853 Vil. 34
          b2/ Josef *02.06.1853 Vil. 62 † 19.03.1925 Vil. 62 + Anna Stránská z Habřiny, sňatek 17.04.1877 Holohlavy
          b3/ Václav+ *22.05.1856 Vil. 62 † 01.11.1856 Vil. 62
          b4/ Anna *12.08.1858 Vil. 62
          b5/ Václav *06.08.1860 Vil. 62

          b5/ Štěpán Václav *06.08.1860 Vil.62 sedlář z Vilantic 62 26 let † 11.09.1932 Smiř. 80
            Anna Zemková *15.03.1866 Chotěborky 5 20 let † 05.03.1954 Smiř. 80
            dcera Josefa řezníka z Chotěborek 5 a Barbory Filipové z Heřmanic - sňatek 08.02.1886 Chotěborky 5, ve Smiř. od r.1866
            c1/ Václav+ *07.10.1886 Smiř.27 † 17.01.1889 Smiř. 23
            c2/ Jan *08.01.1888 Smiř. 23
            c3/ František *13.08.1889 Smiř. 23 úředník Smiř. 80 † 30.08.1930 Smiř. 80
            c4/ Jindřiška *13.11.1890 Smiř. 23 svob. † 30.06.1951
            c5/ Václav+ *21.05.1894 Smiř. 23 † 15.05.1895 Smiř. 23
            c6/ Josef-Ignác *06.07.1895 Smiř. 23
            c7/ Ludmila *19.04.1899 Smiř. 80 † leden 1972 Pha + Karel Schořálek
            c8/ Václav *07.01.1901 Smiř. 80
            c9/ Gabriela *21.03.1903 Smiř. 80 † 23.10.1992 Pha + Vojtěch Marek Ing.
            c8/ Štěpán Václav *07.01.1901 Smiř. 80 sedlář Smiř. 80 † 14.09.1970
              Anna Niplová *24.07.1904 Brandýs n/L., Smiř. od r.1940 † 12.05.1988 HK,
              dcera Františka Nipla a Antonie Lomozové z Podhorní Lhoty č. 1 - sňatek 13.10.1936 HK

              d/ Štěpán Václav *05.10.1937 HK † 19.11.2000 Smiřice 58
                Blanka Siberová *1938 Smiřice, dcera Oldřicha Sibery a Jarmily Kodytkové - sňatek 19.04.1940 Pha
                e1/ Ivo Štěpán + Lenka
                e2/ Irena + Pavel Pavlík

sestavil Milan Plšek, 2017-02-27