Smiřice a Holohlavy - ulice Kršovka

Jsou použity materiály ze smiřického a Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

Do roku 1880 neměly Smiřice vlastní hřbitov a zemřelí museli být pochováváni na hřbitově holohlavském. Přes dnešní Kršovku vedla
cesta na hřbitov ( něm. kirchhof ), odtud zkomoleně krchov ( krchovka - ch ť š ). Dříve se ulice jmenovala „Na Kršovce“,
na některých číslech je ještě toto označení.

V ulici je 29.6.2016 evidováno 29 adres: čp. 31, 79, 80, 81, 82, 83, 188, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471,
472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 a 609.
V ulici stojí také domy patřící do katastru Holohlav: čp. 149, 150, 156 a 157.

Popis zbouraného domu čp. 77    -     Nedatované fotografie jsou ze dne 23.2.2006Smiřice - ulice Kršovka
Ulice Kršovka, vyfotografovaná Karlem Ulmanem z Náchoda 13.8.2005. Blíž leží Zahradní ulice.

Smiřice - ulice Kršovka
Vjezd ze Zemanovy ulice 29.12.2008.

Smiřice - ulice Kršovka
Za zákrutem cesty se ulice již napřimuje.
Podle této fotografie popisuji domy, začínám od vjezdu ze Zemanovy ulice a postupuji ke konci ulice..

Pravá strana ulice

ulice Kršovka ulice Kršovka
Práce na vodovodu v dubnu 1960. Foto od p. Poláčkové.

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Čp. 84 před zbouráním (čp. má dnes jiný dům). Foto od p. Voláka
Vpravo: Pohled na stejná místa, jako na fotce vlevo. V domě čp. 121 má p. Spurný sklenářství (Zemanova ulice). 23.2.2006

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Rozmístění domů před postavením ulice.
Vpravo: Dům vzadu má čp. 481. - 20.4.2006Čp. 82    -     další informace o domě

ulice Kršovka
Dům čp. 82 dostal v létě 2006 novou barvu. 5.9.2006Čp. 83 a 188    -     další informace o domě

ulice Kršovka
Tento dům má dvě čísla popisná: vzdálenější půlka má čp. 83, bližší polovina má čp. 188.ulice Kršovka ulice Kršovka
Čp. 461 + Čp. 462

Smiřice - ulice Kršovka Smiřice - ulice Kršovka
Čp. 463 + Čp. 464

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: V polovině Kršovky je vjezd do slepé ulice se třemi následujícími domy, první z nich má čp.465.
Vpravo: Čp.466

ulice Kršovka ulice Kršovka
Čp.467 + Čp.469

ulice Kršovka
Zleva čp.469 a čp.467. 17.3.2017

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Čp.468
Vpravo: Objekt bývalých jeslí čp. 477 stojí jako další v řadě domů na pravé straně ulice za mostem. Je zde dětský lékař a gynekologie
Zleva doprava teče potok Jordán. - 20.4.2006

ulice Kršovka
20.3.2017 byly pokáceny poslední smrky před domem čp. 477. Nově zde znovu vznikly jesle.
V pozadí vlevo je budova školky čp. 478

ulice Kršovka
Na začátku roku 2020 byla budova školky čp. 478 zateplena. 3.6.2020
Budově školky se věnuje tato stránka.

ulice Kršovka ulice Kršovka
Čp. 474 + Čp. 479

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Poslední dům na pravé straně ulice čp. 480.
Vpravo: TomᚠSpurný vyfotografoval začátek ulice Kršovka dne 13.8.2005.


Levá strana ulice

ulice Kršovka
Spojka do dalších ulic. Vpravo stojí domy čp. 79 a 80. - 29.11.2022Čp. 79    -     další informace o domě

ulice Kršovka
Čp. 79 - 29.11.2022Čp. 80    -     další informace o domě

ulice Kršovka
Čp. 80 - 29.11.2022
Čp. 81    -     další informace o domě

ulice Kršovka
Čp. 81 - 23.2.2006

ulice Kršovka
Čp. 609 - 23.2.2006. Za tímto domem je ještě malý dům s čp. 31.
Čp. 31 bylo převzato po zbouraném domě se stejným číslem v Palackého ulici, zde i tam žila majitelka pí. Hana Šedivá.

ulice Kršovka ulice Kršovka
Čp. 473 + Čp. 472

ulice Kršovka ulice Kršovka
Čp. 471 + Čp. 470    -     fotografie z přestavby domu čp. 470

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Čp. 475 stojí na spojnici Zahradní ulice a Kršovky.
Vpravo: Čp. 476

ulice Kršovka
Pohled na spojovací silnici mezi Zahradní ulicí a Kršovkou.
Dům čp. 475 má novou fasádu. Vpravo za stromy přitéká potok Jordán. 29.1.2011

ulice Kršovka
Pohled na Kršovku z mostu přes Jordán 9.10.2005. Zajímavý je ,,vykousnutý" strom před čp. 473, pro dráty elektrického vedení.
Dnes jsou dráty pod zemí, sloupy zmizely a strom také. Pracuje se na novém vodovodním vedení.

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Čp. 150 - tento dům patří pod Holohlavy.
Vpravo: Čp. 149 - tento dům patří pod Holohlavy. Foceno dne 4.8.2007, stará podoba fasády ze dne 23.2.2006 je na vloženém obrázku.

Smiřice - ulice Kršovka Smiřice - ulice Kršovka
Vlevo: Čp. 156 - tento dům patří pod Holohlavy.
Vpravo: Čp. 157 - tento dům patří pod Holohlavy.

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Přestavba zadní části domu čp. 157.
Vpravo: Přestavba čp. 157. Za obě fotografie děkuji p. J. Zápařkovi.

 ulice Kršovka
Poslední část fasády domu čp. 157 (vpravo) byla právě dohotovena. 26.4.2014

 ulice Kršovka
Nová fasáda domu čp. 156 byla zhotovena v roce 2010. - 28.12.2010

ulice Kršovka
Zde je dobře vidět, jak jsou Smiřice a Holohlavy provázané. Pohled na posledních pět domů na levé straně Kršovky.
Zleva čp. 476 patří do Smiřic, do Holohlav patří další domy čp. 150, 149, 156 a 157.

 ulice Kršovka
První dům s čp. 156 po natření fasádní barvou. - 26.7.2014
Vzadu jsou vidět domy ulice U Jordánu.