Holohlavy - stav po třicetileté válce 1654

Mapa pochází ze Státního okresního archivu v Hradci Králové

Zpět na hlavní stránku     Na této stránce jsou čísla nová i stará sepsaná i s majiteli.

Holohlavy
Čísla popisná neodpovídají dnešnímu stavu.