Smiřice a Holohlavy na mapách

Zpět na hlavní stránku
mapa
Panu Janu Netukovi děkuji za mapu Smiřic.
Napsal mi: ,,...Třeba Vám přijde vhod do sbírky mapa zpracovaná pro nedělní Mistrovství ČR v orientačním běhu sprintových štafet. (14.9.2014)
Posílám ji v PDF (formát A3) a jako její autor dávám svolení ke zveřejnění na vašich stránkách."
Text vlevo nahoře: Mapoval v době XII.2011 - VII.2014. Věnováno mým rodičům a prarodičům. kteří ve Smiřicích prožili řadu let.
(děda autora mapy byl dlouhodobým smiřickým učitelem)
Kliknutím na mapu se otevře její velký formát v souboru .PDF

mapa mapa

mapa
Google nabízí zadarmo ke stažení program ( earth.google.com) ze kterého je tato fotografie.
Dole je vidět část přistávací plochy hradeckého letiště ( bilá ), tmavý pruh je Labe. Smiřice leží uprostřed, nad nimi Holohlavy.
Dobře je vidět josefovská pevnost vpravo nahoře. Bílý čtverec vpravo v lese je bývalá raketová základna..Staré mapy

mapa
Část Claudyánovy mapy Čech z roku 1518. Sever je dole. Hradec Králové leží na soutoku řek vlevo dole.

mapa mapa
Vlevo: Vogtova mapa Čech z roku 1712.
Vpravo: Mapa z roku 1720, je převzatá z knihy Kapitoly z dějin Černožic.
Přímá cesta se stromořadím vedla ze smiřického zámku na šporkův zámeček v dnešním Starém Plese.
Josefovská pevnost ještě nestojí, cesta z Hradce Králové vede po levém břehu Labe.

mapa
Smirschitz - Josefinské vojenské mapování 1764 - 1780

mapa mapa
Vlevo: Lothova mapa Čech z roku 1847.
Vpravo: Protektorát Čechy a Morava z roku 1941. Hranice Sudet se blíží ke Smiřicím.

mapa

mapa
Mapa Holohlav a Smiřic.
Na adrese archivnimapy.cuzk.cz jsou vystaveny velmi podrobné mapy Císařských otisků stabilního katastru z let 1824 - 1843.

mapa
Ve smiřickém Zpravodaji byla uveřejněna mapa okopírovaná od pana prof. Matějky.
Železniční trať má ještě název Jiho - severní německá spojovací dráha.

mapa
Ještě původní tok Labe ukazuje výřez z této staré mapy. Zdroj Roman Andrýs.