Nádraží Smiřice - jízdenky

Zpět na hlavní stránku      Další stránky o smiřickém nádraží


jízdenka
Účet z roku 1905 - Stanice určení (Bestimmungs-Station) Smiřice.
K.k. priv. Oesterr. Nordwestbahn - K.k. priv. Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn

jízdenka
Hromadná jízdenka pro 30(?) osob ze Staré Paky do Smiřic ze dne 9.6.1912 pro Zpěvácký spolek Hanka.

jízdenka
Jízdenky použité Josefem Merklem z Holohlav k cestám na sokolské cvičení ze stanice Černožice.
Zleva mají vyražená data: 1.7.1914, 27.6.1919, ?, 30.6.6

jízdenka
Druhá strana jízdenek zobrazených nahoře. Od Jaroslava Merkla.

jízdenka
Jízdenka do Skřivan ze dne 22.7.1933

jízdenka
Jízdenky ze dne 16.8.1942 do Hrochova Týnce.

jízdenka
Česká strana jízdenek ze dne 46.8.1942. Zdroj: web. aukce.

jízdenka
Jízdenka z Vrchlabí do Smiřic ze dne 6.8.1943.

průkazka
Žádanka o výdej dělnických týdenních jízdenek a dělnických jízdenek pro část týdne. 8 a 1 strana.

průkazka
2 a 3 strana. Od p. Poláčkové.

průkazka průkazka
4 - 7 strana průkazky s čísly týdnů 1 - 42
Datové razítko výdejny jízdenek. (třeba umístiti v políčku, jež odpovídá číslu týdne)

jízdenka   jízdenka   jízdenka   jízdenka   jízdenka
Staré lepenkové jízdenky. Jízdenky měly rozměr 57 mm - 30,5 mm, karton byl silný 1 mm.
Zleva: 1.) jízdenka pro cestu ze Smiřic do Borohrádku, 2.) 17.7.1984, 3.) 18.12.1986. 4.)...., 5.) Režijní jízdenka

jízdenka   jízdenka   jízdenka   jízdenka   jízdenka
1.) Režijní jízdenka, 2.) 14.6.1996, 3.) Zpáteční ze Smiřic za 8 korun, 4.) Z Hradce Králové do Smiřic ze dne 18.10.1986., 5.) ....
Fotografie jsou z webových aukcí.

jízdenka   jízdenka
Vlevo: Jízdenka ze Smiřic do Hradce Králové ze dne 28.11 2008. Papír má velikost 13 krát 7,5 cm,
na druhé straně je vytištěná reklama.
Vpravo: Nový typ jízdenky - zpáteční ze Smiřic do Hradce Králové ze dne 13.4.2012. Cena 40,- Kč
Druhá strana má text s upozorněním, že je doklad vytištěn z termocitlivého papíru a pokyny k archivování.
Trvanlivost papíru je prý 10 let. Velikost 10 krát 8 cm.