Smiřice a Holohlavy

www.smirice.eu


Historie našeho okolí

Dějiny obce Holohlav do r. 1918 - L. Týfová
archeologie v okolí Smiřic a Holohlav
čtyři informační panely archeostezky
vykopávky na Zderazi a hatě u kostela
vykopávky u hřbitova 2021
Dokument české terénní archeologie z r. 1858
archeologové na trase vodovodu Lochenice – Holohlavy
archeologové na trotinském kopci (Lochenice)
nálezy detektorem kovu

tvrz a hradiště v Holohlavech
rodokmen Smiřických
rytina slavobrány v okolí Smiřic, pro krále Františka I.
články o rodu Smiřických ze Smiřic p. ing Plšek
Smiřicko 1651 a archiv ve Smiřicích - p. Josef Zeman
Smiř. a Hol. v knize Hrady, zámky a tvrze od A. Sedláčka
smiřická historická data z let 1790 - 1925
seznam disidentů z roku 1855 a školní vyhláška
seznam škol s nedoplatky na školném
reklama na rubu fotografií
výpisky pana Zahálky

rybníky na panství Smiřice v 16. a 17. století - p. O. Tikovský
knížka "Almanah" o výstavbě pomníku Otakaru Jedličkovi
Z pamětí Františka M. Uhlíře
Z pamětí Smiřic - Josef Zeman
Mitiskova kronika - p. ing Plšek
Pověsti z našeho okolí p. Matějky
Vzpomínky starého zahradníka - J. Suchánek
Z pamětí starého českého sedláka - Josef Volf

smiřická kronika
smiřická kronika V. díl (1960 - 1970):
1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970
smiřická kronika VI. díl (1971 - 1975):
1971   1972   1973   1974   1975
smiřická kronika VII. díl (1976 - 1980):
1976   1977   1978   1979   1980
smiřická kronika VIII. díl (1981 - 1988):
1981   1982   1983   1984   1985


Práce ve Smiřicích:
zavádění elektřiny ve Smiřicích
veřejné osvětlení
stavba nové benzinové stanice 1973
bourání domu čp. 11 v Palackého ulici 1978
bourání domu čp. 13 v Palackého ulici 1979
bourání domu čp. 14 v Palackého ulici 1979
bourání domu čp. 10 v Palackého ulici 1981
bourání domu čp. 107 v Palackého ulici 1984
rekonstrukce veřejného osvětlení 1987
rozvody plynu v ulici Gen. Govorova 1987
kopání přípojek plynu na Kršovce 1987
přívod plynu do ulice Kršovka 1988
kopání vedení plynu v Palackého ulici 1988
přívod plynu do Hradecké ulice
úpravy Palackého ulice
stavba parkovišť v ulici Gen. Govorova 2010
stavba parkovišť v ulici Gen. Govorova 2021
úpravy křižovatky u nádraží 2018
úpravy prostoru před nádražím 2018
rekonstrukce silnice v Palackého ulici   2018   2019   2020
rekonstrukce silnice v kopci Hankovy ulice 2020
rekonstrukce zatáčky v kopci Hankovy ulice 2020
úprava smiřické ulice Sídliště 2020 - 1. část - 2. část
stavba skladového areálu na Zderazi 2021 - 1. část  2. částMěsto:

městský znak, razítka a zálepky
úřad - příběhy lidí v poště
zabírání bytů ve Smiřicích
stavební změny 1920 - 1926
staré pohledy na celé město
panoramatické fotografie
strážníci / policie
kulturní dům Dvorana  -   po rekonstrukci   -   taneční
smiřický hřbitov
město - zimní den   -   zimní noc - 2009
podzimní večer 2009
dětská hřiště
knihovna
sběrný dvůr na Zderazi
zrušené kino Máj
  přestavba kina v roce 1976
  slavnostní otevření kina Máj 11.4.1976
zrušené sběrné dvory
zrušená pamětní síň

pohlednice Smiřic, Holohlav, Černožic a Černilova

Pod Smiřice také patří:   obec Rodov   a   osada Trotina


Prodejny ve městě:
hospody a restaurace
stavba stanice pohonných hmot 1973
prodejny ve městě 22.1.2011
prodejny za minulého režimu
příprava staveniště pro prodejny v centru města 1976
otevírání prodejen v centru města 1978
rekonstrukce prodejny v čp. 40 (u Hradeckých)
stavba skladu u čp. 40 (u Hradeckých)
otevírání Domácích potřeb v r. 1979 (Sluníčko)
otevírání hostince a vinárny Labe (AG COM))
zrušené prodejny obuvi a textilu

Pošta:
historie pošty
podoby razítek smiřické pošty
nejstarší dopisy
pečetě na dopisech
zálepky na dopisech
tiskopisy z pošty a nádraží
podoby korespondenčních lístků - do založení Československa
podoby korespondenčních lístků - od založení Československa

Nádraží
nádraží Smiřice
strážní domky a mostní váha
fotografie lidí u nádraží
jízdenky do vlaku
úpravy kolejiště
úprava trasy Smiřice - Předměřice v r. 2016
nehody na nádraží
parní lokomotivy
elektrické lokomotivy
vlakové soupravy
diesel motorové lokomotivy
pracovní stroje a jiné objekty
zrušená vlečka do firmy Malburg
zrušená zastávka Zderaz
oslavy 150 let dráhy ve Smiřicích


Smiřický zámek a kostel:

nejstarší zobrazení kostela a zámku
kostel - dokumenty
kostel - uvnitř
kostel - rytina obrázku z oltáře
kostel - venku
zvony z kostelů
noční fotografie kostela, zámku a okolí

renovace areálu zámku a kostela - 1.část (1982)
    2.část (1983-84)  -    3.část (1985)
    4.část (1985)  -    5.část (1986)
    6.část (1987)  -    7.část (1988 - 88)
    8.část (1989 - 91)  -    9.část (1991)
    10.část (1991)
kostel - utržená věžička a dokumenty z věže
kostel - slavnostní znovuotevření v r. 2002
kostel - opravy

kostel - večerní prohlídka
kostel - varhany
Liebiegové u zámku
zámek ve Smiřicích
zámek - renovace
zámek - koncert v atriu 6.9.2020

model Smiřic z roku 1886
sousoší - sv. Jan Nepomucký
smiřický pivovar
smiřický park
budování náměstí u kostela

Války

Válka 1866:
válečný rok 1866 ve městě Smiřicích
informační panel o r. 1866 u zámku
informační panel o r. 1866 u mostku
bod Josefovské základny

informační panel o r. 1866 u nádraží

1. světová válka a Rak.- Uhersko:
fotografie a pohlednice Rakouska-Uherska
foto vojáků Smiřic a Holohlav z války
nezvěstný voják z Holohlav
konec I. sv. války a převrat 1918 ve Smiřicích
přepis knihy vzpomínek smiřických legionářů
soupis koní a povozů v Holohlavech

2. světová válka:
fotografie po gen. Reimanovi
válečné a poválečné fotografie od p. Litomiského
fotografie z negativů p. Litomiského
foto ze dne 10.5.1945
foto ze dne 13.5.1945
konec války vypsaný ze smiřické kroniky
konec války ve vzpomínkách pamětníků
konec války na fotkách v hasičské kronice
sovětský syn pluku
Václav Morávek a Magda Rezková
Bedřich Bartošek ve vzpomínkách p. Formánka
oběti války z našeho okolí


průvodka balíku z nasazení a adresáti v Holohlavech
pohlednice rozbité Prahy a Holic
Staroměstská radnice v Praze - květen 1945

Holohlavy

holohlavské kroniky
celkové pohledy na vesnici
noční fotografie
tvrz a hradiště
zavádění elektřiny

holohlavský kostel
vysvěcení kostela po opravě 1984
oprava věže kostela
instalace věže kostela
listiny z věže kostela
holohlavský hřbitov
parkoviště a zeď u hřbitova

rekonstrukce hostince 1987 / 89
sportovní park U Svatých
výstavba sportparku 1. část  -    2. část  -    3. část
JZD Holohlavy
   JZD - foto Rudolfa Andrýse
zemědělství a rolníci
řepný kartel 1889
kontrahování řepy 1905
razítka, psí známky Holohlav
dokumenty z obecního úřadu
dokumenty o vojácích
informační panely o obci
kniha Holohlavy 1318 - 2018Zajímavosti z okolí:
zajímavé fotografie z roku 2021
foto z r. 2010  -   2010  -   2011  -   2012
foto z r. 2013  -   2014  -   2015  -   2016
foto z r. 2017  -   2018  -   2019  -   2020

Jiná témata:
smiřické jablko
plány nepostaveného domu Františka Kryštofa
firma Jakub Bondy chtěla stavět ve Sm. továrnu
Smiřice na porcelánu
smiřičtí sprejeři
makrofotografie
vánoční přání
vánoční strom z Holohlav do Hradce Králové v r. 2017
Smiřice - novoročenky
Holohlavy - novoročenky
propagace Smiřic
létající aparáty nad našimi hlavami
minulá podoba stránek smirice.eu
odstranění sochy K. Gottvalda v Hradci Králové 1990Mapy
Smiřice a Holohlavy na mapách
mapa Holohlav z roku 1654
meziválečná mapa
staré plány různých částí Smiřic
mapa s místními názvy našeho okolí
mapa okolí z roku 1778
mapa prostoru nad nádražím z roku 1879
Černožice a Holohlavy 1888
mapa okresního hejtm. Králodvorského
mapa Jaroměřska
nerealizované plány rozvoje Smiřic
parcelace pro domy místo stadionu
parcelace pozemků za vlečkouSmiřice
  This old town´s most important historic monument is the chateau with the late Barogue chapel which was probably designed by the famous architects J. Santini and K. Diezenhofer. The architectural perfection of the chapel is supplemented with the intact decoration of the exquisite interior highlighted by a painting over the altar - The Adoration of the Three Kings - by Petr Brandl. In front of the Chapel stands the statue of St. John Nepomucensis ( probably from the Braun´s smelting works ).
My city had 3072 people ( 1.1. 2009 )