Smiřice a Holohlavy

www.smirice.eu


Historie našeho okolí

Dějiny obce Holohlav do r. 1918 - Lenka Týfová
archeologie v okolí Smiřic a Holohlav
čtyři informační panely archeostezky
vykopávky na Zderazi a hatě u kostela
vykopávky u hřbitova 2021
Dokument české terénní archeologie z r. 1858
archeologové na trase vodovodu Lochenice – Holohlavy
archeologové na trotinském kopci (Lochenice)
nálezy detektorem kovu

tvrz a hradiště v Holohlavech
rodokmen Smiřických
rytina slavobrány v okolí Smiřic, pro krále Františka I.
články o rodu Smiřických ze Smiřic p. ing Plšek
Smiřicko 1651 a archiv ve Smiřicích - p. Josef Zeman
Smiř. a Hol. v knize Hrady, zámky a tvrze od A. Sedláčka
seznam disidentů z roku 1855 a školní vyhláška
seznam škol s nedoplatky na školném
reklama na rubu fotografií

rybníky na panství Smiřice v 16. a 17. století - p. O. Tikovský
knížka "Almanah" o výstavbě pomníku Otakaru Jedličkovi
Z pamětí Františka M. Uhlíře
Z pamětí Smiřic - Josef Zeman
Mitiskova kronika - p. ing Plšek
Pověsti z našeho okolí p. Matějky
Vzpomínky starého zahradníka - J. Suchánek
Z pamětí starého českého sedláka - Josef Volf

smiřická historická data z let 1790 - 1925
výpisky pana Zahálky
nezařazené historické fotografie

smiřická kronika
smiřická kronika IV. díl (1934 - 1948):
1934   1935   1936   1937   1938
smiřická kronika V. díl (1960 - 1970):
1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970
smiřická kronika VI. díl (1971 - 1975):
1971   1972   1973   1974   1975
smiřická kronika VII. díl (1976 - 1980):
1976   1977   1978   1979   1980
smiřická kronika VIII. díl (1981 - 1988):
1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988
smiřická kronika IX. díl (1989 - 1998):
1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998Mapy
Smiřice a Holohlavy na mapách
mapa Holohlav z roku 1654
meziválečná mapa
staré plány různých částí Smiřic
mapa s místními názvy našeho okolí
mapa okolí z roku 1778
mapa prostoru nad nádražím z roku 1879
Černožice a Holohlavy 1888
mapa okresního hejtm. Králodvorského
mapa Jaroměřska
nerealizované plány rozvoje Smiřic
parcelace pro domy místo stadionu
parcelace pozemků za vlečkouPod Smiřice také patří:
Rodov

o obci
foto z obce od V. Prostředníka
Statek Rodov
vyřezávaná zvonička
Rodov, nové domky (stavba Bidli)

Trotina
Trotina - o osadě

Město Smiřice:

městský znak, razítka a zálepky
úřad - příběhy lidí v poště
zabírání bytů ve Smiřicích
stavební změny 1920 - 1926
staré pohledy na celé město
panoramatické fotografie
strážníci / policie
kulturní dům Dvorana  -   po rekonstrukci   -   taneční
smiřický hřbitov
Smiřice 1976  -   Smiřice 1985  -   Smiřice 2001
zimní den     2001   -   2009
podzimní večer 2009
dětská hřiště
knihovna
sběrný dvůr na Zderazi
   zrušený sběrný dvůr na Sídlišti
   stavba a otevření starého sběrného dvora
zrušené kino Máj
  přestavba kina v roce 1976
  slavnostní otevření kina Máj 11.4.1976
zrušená pamětní síň

pohlednice Smiřic, Holohlav, Černožic a Černilova


Prodejny ve městě:
hospody a restaurace
prodejny ve městě 22.1.2011
prodejny za minulého režimu
příprava staveniště pro prodejny v centru města 1976
stavba prodejen v centru města 1977 - 1978
otevírání prodejen v centru města 1978
rekonstrukce prodejny v čp. 40 (u Hradeckých)
stavba skladu u čp. 40 (u Hradeckých)
stavba Domácích potřeb a restaurace Sluníčko 1976 - 1978
otevírání Domácích potřeb v r. 1979 (Sluníčko)
stavba restaurace Labe - 1. část   2. část
otevírání hostince a vinárny Labe (AG COM)
zrušené prodejny obuvi a textilu

Práce ve Smiřicích:
úpravy Palackého ulice
zavádění elektřiny ve Smiřicích
  pokládání el. kabelů ve Smiřicích
  veřejné osvětlení
  1987 - rekonstrukce veřejného osvětlení
1950 - dláždění Zemanovy ulice
1973 - stavba benzinové stanice
1976 - Národní směna
od r. 1977 - rekonstrukce čp. 205 - zvláštní škola
1978 - bourání domu čp. 11 v Palackého ulici
1979 - bourání domu čp. 13 v Palackého ulici
1979 - bourání domu čp. 14 v Palackého ulici
1981 - bourání domu čp. 10 v Palackého ulici
1984 - bourání domu čp. 107 v Palackého ulici
1985 - bourání domů čp. 6, 7, 8 v Palackého ulici
1986 - práce na Náměstí Míru
1987 / 1988 - stavba fontány na náměstí
1987 - rozvody plynu v ulici Gen. Govorova
1987 - kopání přípojek plynu na Kršovce
1988 - práce na Náměstí Míru
1988 - přívod plynu do ulice Kršovka
1988 - kopání vedení plynu v Palackého ulici
přívod plynu do Hradecké ulice
2001 - úprava parkovišť v ulici Gen. Govorova
2006 / 2017 - stavební činnost v ulici Gen. Govorova
2016 - rekonstrukce parkoviště Náměstí Míru
2016 - 2017 rekonstrukce Náměstí Míru
2018 - úpravy křižovatky u nádraží
2018 - úpravy prostoru před nádražím
2018 - rekonstrukce silnice v Palackého ulici      2019   2020
2020 - rekonstrukce silnice v kopci Hankovy ulice
2020 - rekonstrukce zatáčky v kopci Hankovy ulice
2020 - úprava smiřické ulice Sídliště - 1. část - 2. část
2021 - stavba skladového areálu na Zderazi - 1. část  2. část
2021 / 2022 - stavba parkovišť v ulici Gen. GovorovaSmiřický zámek a kostel:

nejstarší zobrazení kostela a zámku
kostel - dokumenty
kostel - interiér
kostel - rytina obrázku z oltáře
kostel - exteriér
zvony z kostelů
noční fotografie kostela, zámku a okolí
kostel - večerní prohlídka
kostel - varhany

renovace areálu zámku a kostela - 1.část (1982)
    2.část (1983-84)  -    3.část (1985)
    4.část (1985)  -    5.část (1986)
    6.část (1987)  -    7.část (1988 - 88)
    8.část (1989 - 91)  -    9.část (1991)
    10.část (1991)  -    11.část (1992 - 94)
    12.část (1996 - 98)  -    13.část (1998)
    14.část (1998 - 99)  -    15.část (1999 - 2000)
    16.část (2000 - 01)  -    17.část (2002)
kostel - slavnostní znovuotevření v r. 2002
kostel - utržená věžička a dokumenty z věže

Liebiegové u zámku
zámek ve Smiřicích
zámek - renovace
zámek - koncert v atriu 6.9.2020

model Smiřic z roku 1886
sousoší - sv. Jan Nepomucký
smiřický pivovar
budování náměstí u kostela
smiřický park

Války

Válka 1866:
válečný rok 1866 ve městě Smiřicích
informační panel o r. 1866 u zámku
informační panel o r. 1866 u mostku
bod Josefovské základny

informační panel o r. 1866 u nádraží

1. světová válka a Rak.- Uhersko:
fotografie a pohlednice Rakouska-Uherska
foto vojáků Smiřic a Holohlav z války
nezvěstný voják z Holohlav
konec I. sv. války a převrat 1918 ve Smiřicích
přepis knihy vzpomínek smiřických legionářů
soupis koní a povozů v Holohlavech

2. světová válka:
fotografie po gen. Reimanovi
fotografie po Němcích
válečné a poválečné fotografie od p. Litomiského
fotografie z negativů p. Litomiského
foto ze dne 10.5.1945
foto ze dne 13.5.1945
likvidování zátarasů a výbušnin
květen 1945 na smiřickém nádraží
konec války vypsaný ze smiřické kroniky
konec války ve vzpomínkách pamětníků
konec války na fotkách v hasičské kronice
sovětský syn pluku
Václav Morávek a Magda Rezková
Bedřich Bartošek ve vzpomínkách p. Formánka
oběti války z našeho okolí

průvodka balíku z nasazení a adresáti v Holohlavech
pohlednice rozbité Prahy a Holic
Staroměstská radnice v Praze - květen 1945

Holohlavy

holohlavské kroniky
znak a prapor
razítka, psí známky Holohlav
dokumenty z obecního úřadu
celkové pohledy na vesnici
noční fotografie
tvrz a hradiště
zavádění elektřiny

holohlavský kostel
vysvěcení kostela po opravě 1984
oprava věže kostela
instalace věže kostela
listiny z věže kostela
holohlavský hřbitov
Boží muka z roku 1631
Červený kříž a kaplička
oprava cest v obci
parkoviště a zeď u hřbitova
oprava zdi a schodů u kostela 1. část  -    2. část

rekonstrukce hostince 1987 / 89
   slavnostní otevření hostince
JZD Holohlavy
   JZD - foto Rudolfa Andrýse
zemědělství a rolníci
řepný kartel 1889
kontrahování řepy 1905
dokumenty o vojácích
informační panely o obci
kniha Holohlavy 1318 - 2018
úpravy ulice Na Lávkách
sportovní park U Svatých
výstavba sportparku 1. část  -    2. část  -    3. část
plán stavby nových domů u potoka Jordán
akce "Náves" ve Školní ulici 1. část  -    2. část
         3. část  -    4. část  -    5. část  -    6. část
kiosek v parku
vyřezávaný mnich v parkuPošta:
historie pošty
podoby razítek smiřické pošty
nejstarší dopisy
pečetě na dopisech
zálepky na dopisech
tiskopisy z pošty a nádraží
podoby korespondenčních lístků - do založení Československa
podoby korespondenčních lístků - od založení Československa

Nádraží a trať v okolí
nádraží Smiřice
strážní domky a mostní váha
fotografie lidí u nádraží
jízdenky do vlaku
úpravy kolejiště
úprava trasy Smiřice - Předměřice v r. 2016
nehody na nádraží
parní lokomotivy
elektrické lokomotivy
vlakové soupravy
diesel motorové lokomotivy
pracovní stroje a jiné objekty
zrušená vlečka do firmy Malburg
zrušená zastávka Zderaz
zrušený žel. přejezd v Holohlavech
parní vlak 28.5.1988
oslavy 150 let dráhy ve Smiřicích v r. 2009
plán úpravy železniční tratě u Smiřic a Holohlav
parní vlak 24.5.2024
Smiřice
  This old town´s most important historic monument is the chateau with the late Barogue chapel which was probably designed by the famous architects J. Santini and K. Diezenhofer. The architectural perfection of the chapel is supplemented with the intact decoration of the exquisite interior highlighted by a painting over the altar - The Adoration of the Three Kings - by Petr Brandl. In front of the Chapel stands the statue of St. John Nepomucensis ( probably from the Braun´s smelting works ).
My city had 3072 people ( 1.1. 2009 )