Smiřice

mapy
Smiřice a Holohlavy na mapách
mapa Holohlav z roku 1654
meziválečná mapa
staré plány různých částí Smiřic
mapa s místními názvy našeho okolí
mapa okolí z roku 1778
mapa prostoru nad nádražím z roku 1879
Černožice a Holohlavy 1888
mapa okresního hejtm. Králodvorského
mapa Jaroměřska
nerealizované plány rozvoje Smiřic
parcelace pro domy místo stadionu
parcelace pozemků za vlečkou

smiřická pošta:
historie pošty
podoby razítek smiřické pošty
nejstarší dopisy
pečetě na dopisech
zálepky na dopisech
tiskopisy z pošty a nádraží
podoby korespondenčních lístků - do založení Československa
podoby korespondenčních lístků - od založení Československa

pod Smiřice také patří:
vesnice Rodov    osada Trotina
Zpět na hlavní stránku

Smiřice a Holohlavy


město:
městský znak, razítka a zálepky
úřad - příběhy lidí v poště
smiřická kronika
úpravy Palackého ulice
oprava silnice městem Smiřice v roce 2018
zabírání bytů ve Smiřicích
stavební změny 1920 - 1926
staré pohledy na celé město
panoramatické fotografie
strážníci / policie
hospody a restaurace
kulturní dům Dvorana  -   po rekonstrukci   -   taneční
smiřický hřbitov
město - zimní den   -   zimní noc
podzimní večer
dětská hřiště
prodejny ve městě 22.1.2011
sběrný dvůr na Zderazi

prostor smiřického zámku a kostela:
kostel - dokumenty
kostel - uvnitř
kostel - venku
kostel - opravy
kostel - večerní prohlídka
utržená věžička kostela
varhany v kostele
rytina obrázku z oltáře kostela
noční fotografie kostela, zámku a okolí
zvony z kostelů
nejstarší zobrazení kostela a zámku
zámek ve Smiřicích
Liebiegové u zámku
renovace zámku
model Smiřic z roku 1886
sousoší - sv. Jan Nepomucký
smiřický pivovar
městská knihovna
smiřický park
budování náměstí u kostela

Holohlavy

Holohlavy

celkové pohledy na vesnici
noční fotografie
tvrz a hradiště
holohlavský kostel
oprava věže kostela
instalace věže kostela
listiny z věže kostela
holohlavský hřbitov
sportovní park U Svatých
JZD Holohlavy
   JZD - foto Rudolfa Andrýse
zemědělství a rolníci
řepný kartel 1889
kontrahování řepy 1905
razítka, psí známky Holohlav
dokumenty z obecního úřadu
dokumenty o vojácích
holohlavské kroniky
informační panely o obci
kniha Holohlavy 1318 - 2018vláčky

nádraží
nádraží Smiřice
strážní domky a mostní váha
fotografie lidí u nádraží
jízdenky do vlaku
úpravy kolejiště
úprava trasy Smiřice - Předměřice v r. 2016
nehody na nádraží
parní lokomotivy
elektrické lokomotivy
vlakové soupravy
diesel motorové lokomotivy
pracovní stroje a jiné objekty
zrušená vlečka do firmy Malburg
oslavy 150 let dráhy ve SmiřicíchSmiřice
  This old town´s most important historic monument is the chateau with the late Barogue chapel which was probably designed by the famous architects J. Santini and K. Diezenhofer. The architectural perfection of the chapel is supplemented with the intact decoration of the exquisite interior highlighted by a painting over the altar - The Adoration of the Three Kings - by Petr Brandl. In front of the Chapel stands the statue of St. John Nepomucensis ( probably from the Braun´s smelting works ).
My city had 3072 people ( 1.1. 2009 )