Oprava železniční trasy Smiřice - Předměřice

Fotografoval Miroslav Volák a Přemek Andrýs.
Děkuji panu Volákovi za jeho obětavé cestování kolem stavby.

Zpět na hlavní stránku        Další stránky o smiřickém nádraží.koleje
Ráno na smiřickém nádraží, práce začínají. 19.4.2016koleje
Zastávka Lochenice. 21.4.2016

koleje
Pohled na zastávku Lochenice směrem od Hradce Králové. 21.4.2016

koleje
Železniční trasa u Lochenic. 21.4.2016

koleje
Odstranění kolejových polí. 21.4.2016koleje koleje
Na smiřickém nádraží koleje odšroubovávají a pražce odstraní po jednom. 21. a 22.4.2016

koleje
22.4.2016koleje
Smiřice - 25.4.2016.koleje
Nádraží Předměřice - 28.4.2016.

koleje
Nádraží Předměřice - 28.4.2016.

koleje
Mezi Smiřicemi a Lochenicemi - 28.4.2016.

koleje
U přejezdu na smiřické Zderazi - 28.4.2016.

koleje
Výlukové autobusy před nádražím ve Smiřicích - 28.4.2016.koleje
Smiřice, před bývalým cukrovarem - 29.4.2016.

koleje
Smiřice - 29.4.2016.koleje
Smiřice, jeden náklaďák za druhým - 3.5.2016.koleje
Budování mostku u Lochenic - 10.5.2016.

koleje
Pohled od přejezdu v Lochenicích směrem ke Smiřicím - 10.5.2016.

koleje
Nádraží Lochenice - 10.5.2016.koleje
Nástupiště v Lochenicích - 18.5.2016.

koleje koleje
Mostky v Lochenicích - 18.5.2016.

koleje
Odvodnění - 18.5.2016.

koleje
Budování mostu v Předměřicích - 18.5.2016.koleje
Na smiřickém nádraží - 19.5.2016.

koleje
Nový kryt průchodu pod tratí ve Smiřicích. Voda však protékala i boční stěnou tunýlku. - 19.5.2016.

koleje
V areálu bývalé smiřické cihelny jsou složené veliké haldy materiálu. Halda vzadu je vytěžená z trasy kolejí.
Materiál vlevo se použije do podloží. - 19.5.2016.koleje
Po dřevěných kolejích bude jízda klidnější. :-) - 21.5.2016.

koleje
Nástupiště v Lochenicích. - 21.5.2016.koleje
Druhá strana zabetonovaného krytu podchodu - 27.5.2016.
Vzadu za hradlem jsou trochu vidět koleje, tam práce zatím končí.

koleje
Podchod. Jsou vidět rolničky pro dráty, dříve vedoucí podél tratí. - 27.5.2016.
Strop tunýlku je očištěný od malty.

koleje
U bývalého smiřického cukrovaru. - 27.5.2016.koleje
Nástupiště v Lochenicích - 30.5.2016.

koleje
Odvodnění, pohled od přejezdu na Zderazi. - 30.5.2016.koleje
Nástupiště v Lochenicích - 2.6.2016.

koleje
U přejezdu na smiřické Zderazi. - 2.6.2016.koleje
Připravené koleje na dvoukolejku :-). 4.6.2016

koleje
Je Vám jasné, že takto dopadla dálnice. Vzadu leží Lochenice. 4.6.2016

koleje
Tady se vlaky rozjedou. Šíře 7 metrů. 4.6.2016

koleje
Práce v podchodu. Rolničky pro vedení drátů (viz dole), jsou už odstraněné. 4.6.2016koleje
Základy mostu v Předměřicích. 9.6.2016

koleje
Zastávka Lochenice. 9.6.2016koleje
Smiřice u hradla. 10.6.2016

koleje
Smiřice u hradla. 10.6.2016koleje
Stroj na kladení kolejí. 11.6.2016

koleje
11.6.2016

koleje
Pan Volák píše: asi 4000 kusů cca 2 km. - 11.6.2016koleje
Pohled na pilíře mostu směrem ze stanice. 14.6.2016

koleje
Pohled do stanice Předměřice. 14.6.2016

koleje
Mostovka. 14.6.2016

koleje
Přemístění mostu. 14.6.2016

koleje
Montáž. 14.6.2016

koleje
Mostovka dosedla na pilíře. 14.6.2016

koleje
Konstrukce mostovky. 14.6.2016

koleje
Provizorní přemostění pro cyklostezku u Lochenic. 14.6.2016koleje
Nový mostek u Lochenic. 21.6.2016

koleje koleje
Přejezd u Trotiny. 21.6.2016

koleje
Přejezd u Trotiny. 21.6.2016koleje
Zasypávání pražců na smiřickém nádraží. 22.6.2016

koleje koleje
Vlevo nové upevnění kolejí na pražce. 22.6.2016koleje
Deutsche Plasser SSP 110 SW urovnává nasypaný štěrk. 24.6.2016

koleje
Komplet Plasser & Theurer (Bobina) 24.6.2016 na smiřickém nádraží.

koleje
Hydraulika nacpe hroty dolů a podhrne štěrk pod pražce, vytáhne, popojede se a znovu dokola. - 24.6.2016koleje
Práce na přejezdu ve smiřické Zderazi. 26.6.2016koleje
Zastávka Lochenice. 28.6.2016

koleje
Most u Lochenic. 28.6.2016koleje
Pokládání pražců a navlékání kolejnic jedním strojem SVM 1000. 30.6.2016

Pan Volák ke svým fotografiím ze dne 30.6.2016 připsal:
   Je to přivedené k dokonalosti.
   Vepředu je mašina - na pásech. V daných vzdálenostech klade pražce, navléká kolejnice - to je vymakané - nic nemusí povolovat ani potom utahovat - a je hned prakticky hotovo ...
Za sebou táhne mašina vagony s pražci, vagony jsou normálně propojeny a navíc po straně jsou kolejnice - po těch jezdí jeřáb, který nabere najednou 20 pražců a doveze je k mašině. Není divu, že dnes (čtvrtek) jsou od Zderaze prakticky až u Trotiny!!!
   U Zderaze už budují přejezd - ty gumové panely jsou prý z Anglie.

koleje
Navlékání kolejnic. 30.6.2016

koleje
Žádné šroubování. 30.6.2016

koleje koleje
Detail pojezdu od vagonů se zásobou pražců. 30.6.2016

koleje
Navážení pražců. 30.6.2016

koleje
Pro představu o velikosti. 30.6.2016

koleje
Přejezd na Zderazi. 30.6.2016koleje
Na Zderazi je přejezd hotový. 2.7.2016

koleje
Směr Lochenice. 2.7.2016

koleje
Čelo stroje zobrazeného dole. 2.7.2016

koleje
Pokládání kolejí na nádraží v Lochenicích. 2.7.2016koleje
Na Hradec Králové to bude dobré a co na Jaroměř? Foceno u Holohlav 30.4.2016
Vložený obrázek fotil 3.7.2016 Vladimír Sladký.koleje
Ve Smiřicích 8.7.2016.

koleje
8.7.2016.koleje
Ve Smiřicích v tunýlku. Oprava nepomohla, voda stále protéká. 14.7.2016.koleje
Úprava trolejového vedení. 16.7.2016.koleje
Odvážení pražců ze Smiřic 18.7.2016.koleje
Ještě chybí spojit poslední metry kolejí v Předměřicích. 18.7.2016

koleje
Pohled na koleje mířící z Předměřic na Smiřice. 18.7.2016koleje
Izolace mostu v Předměřicích je hotová. 19.7.2016

koleje
19.7.2016koleje
První pražce už leží na mostě. 21.7.2016koleje
Koleje jsou propojeny. 26.7.2016
Vlaky prý mají začít jezdit 2. srpna 2016.koleje
Poslední kontroly trolejů. 1.8.2016koleje
Vlaky začaly jezdit podle plánu, bohužel nefungovalo zabezpečovací zařízení a vlaky se zpožďovaly. 3.8.2016koleje
Příjezd do smiřické stanice. 5.8.2016