Holohlavy - křižovatka dálnice za "Školním statkem" - vykopávky

Na stránku fotografuje také Miroslav Volák. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku     Budování křižovatky     Další stránky o dálnicidálnice
Buldozer rovná plochu hotových vykopávek. 18.7.2017

panorama
Panorama ukazuje již zavezenou část vykopávek u silnice. 21.7.2017
Kliknutím se obrázek zvětší.

dálnice
Práce se posunují dál k Jaroměři. 21.7.2017

dálnice
Cesta do Rodova. 30.6.2017

dálnice
Sama na takovou plochu ? 15.6.2017

panorama panorama
Pan Volák mi přeposlal 4 fotografie z dronu a připsal: ,,publikování je možné se souhlasem p. Jiřího Horáka z firmy Videovize". Děkujeme
Kliknutím se obrázky zvětší.

dálnice
Skrývka. Fotografováno 4.5.2017

dálnice
Odstraňování ornice.

dálnice
Rozhovor Jiřího Horáka s vedoucím archeologického výzkumu na tomto úseku panem Janem Bařinkou. 4.5.2017
Pan Horák, jehož stránky --- jsou zde --- , přispívá do televize TV Náchodsko. Na jeho stránce jsem se mimo jiné dočetl, že:
,,Praxe kameramana a redaktora východočeského zpravodajství TV Prima + kabelové TV Náchod a Liberec"

dálnice
Dron nad vykopávkami u Holohlav.

panorama
Práce dne 1.5.2017, směr pohledu míří na Jaroměř.
Kliknutím se obrázky zvětší.

dálnice
Pracuje se i ve státní svátek 1.5.2017.
Fotografováno směrem ke státní silnici a ,,Školnímu statku".

dálnice
Kousek skrývky je také na druhé straně silnice na Rodov. 1.5.2017.

dálnice
Pokračující práce z pohledu od silnice Holohlavy Habřina. 1.5.2017

dálnice
Kolik materiálu se musí naškrabat a odstranit, než se najde třeba takováto, snad centimetrová, mince. 20.4.2017

dálnice
Počasí pod psa - silně foukající studený severní vítr rychle vysušuje půdu po přeháňkách, ta je zase ale potom tvrdá. 20.4.2017

dálnice
Jsou vidět tři pásy průzkumu, tento je uprostřed 20.4.2017

dálnice
První pás výzkumu u okraje křižovatky 20.4.2017

dálnice
Skrývka zeminy dál pokračuje. Pohled ke Smiřicům. 20.4.2017

dálnice dálnice
Tyto pece jsou prý staré 200 - 400 let. 15.4.2017

dálnice
,,Poklady" nalezené u pece. 15.4.2017

dálnice
Rozměry velkého objektu jsou asi 12x12 m. 15.4.2017

dálnice
Pohled na křižovatku ze silnice mezi Rodovem a Habřinou. 13.4.2017

dálnice
Zdejší úsek dálniční trasy Hradec Králové – Jaroměř je rozdělen na úseky, které jsou přiděleny archeologům z různých míst.
Zde působí archeologové z Prahy. Vpravo dole místo možného nálezu. Foto a text M. Volák 8. a 10.4.2017

dálnice
Archeologové budou mít ještě hodně práce. 10.4.2017

dálnice
Pan vedoucí výzkumu mi vysvětlil, že tady dál od vody (Labe) nemusí být osídlení, ale mohou zde být pohřebiště. 8.4.2017

dálnice
V čase fotografování byly prý nalezeny jen objekty, keramika žádná. 6.4.2017

dálnice
Začátek archeologického průzkumu na této křižovatce.
Bagr okryje horní část zeminy, provede se průzkum a buldozer zeminu znovu nahrne na své místo.
Tato místa se budou používat jako skládka, proto se dělají jako první. 6.4.2017

dálnice
Na celkovém obrázku je vidět velikost zabraného pozemku na pravé straně cesty na Rodov.
Celá plocha křižovatky se bude prozkoumávat. 6.4.2017

dálnice
Křížovatka silnice I/33 a cesty do Rodova a Smiřic.
Ze smiřické strany se díváme na pokácené stromy kolem silnice za křižovatkou. 6.4.2017

panorama
Panorama prostoru budoucí křižovatky a sjezdu na Smiřice. Křižovatka je ohraničená jinak rostlým porostem. 15.3.2017
V pozadí bývalý Školní statek hospodářské školy sídlící dříve ve Smiřicích. Za ním leží křižovatka této silnice od Rodova se státní silnicí I/33.
Kliknutím se obrázek zvětší.

panorama
Prostor za Holohlavami se sjezdem z dálnice ke Smiřicím a přemostěním pro cestu do Habřiny.
Za foto z filmu o dálnici děkuji p.Volákovi.