Smiřice a Holohlavy

www.smirice.eu


Pohledy z výšky na Smiřicko:

letecké pohledy - 1932
letecká mapa z Oú. Holohlavy - 1945
letecká mapa z Oú. Holohlavy - 1996
letecké mapy z r. 1953
foto z věže smiřického kostela
foto z jeřábu v ulici Gen. Govorova - 1984
foto z jeřábu u smiř. školy 4.5.1985
fotografie z letadla
letecké pohledy z roku 1994
letecké pohledy z roku 1995
pohledy z hol. hydroglobu - 1997
letecké pohledy ing. Balcara - 1997
letecké fotografie V. Prostředníka - 1998
foto a video z věží kostelů - červen 2002
letecké pohledy 4.5.2003
letecký film 4.5.2003
letecké pohledy Jiřího Kužely - 2004
letecké pohledy Tomáše Spurného - 2005
letecké pohledy Karla Ulmana - 2005
letecké pohledy na Holohlavy - 2006
fotografie Petra Hnika z obilního sila - 2006
letecké pohledy a video Jiřího Laburdy - 2007
pohledy na Smiřice z kabiny jeřábu - 2008
pohledy na Holohlavy ze střechy školy - 2008
letecké pohledy na Holohlavy - 10.6.2008
letecké pohledy na Smiřice - 10.6.2008
letecký výlet z Jaroměře na Sněžku - 2008
letecký výlet z Jaroměře na Šerlich - 2008
pohled z Bílé věže v HK ke Smiřicím - 2008
foto z věže kolotoče - 2010
foto z lešení u věže smiř. kostela - 2010
večerní foto z lešení u věže smiř. kostela - 2010
foto z věže hol. kostela - 2011
večerní foto z věže hol. kostela - 2011
Holohlavy z lešení u panel. domu v r. 2011 a 2015
v Holohlavech ze zvedací plošiny 2013
Smiřice ze střechy domu v Palackého ulici 2014
Smiřice ze zvedací plošiny 2014
fotografie Petra Hnika z obilního sila - 2014
dr. Hottmar letěl balónem od Chloumku - 2014
let balónem z Holohlav do Nedělišť - 2016
let balónem nad Smiřicemi - 2016
panorama z dronu od J. Horáka - 2017
panorama u nádraží - 2017
letecké záběry Holohlav z července 2017
letecké záběry léto 2020


Okolí našeho města:

panorama Polabské nížiny
kotelna u Černožic
sochy v okolí
socha Dívka s ovocem
Památník osvobození
kamenné křtitelnice
Chloumek     1 část   2 část    3 část
oslava 900 let kostela na Chloumku
cesty p. Trumhy na Chloumek a k Pardědubu
výlet kolem rybníka na Chloumek
památné stromy v obvodu Smiřice
pamětní desky a křížky v okolí
vyřezávaná zvonička v Rodově
Boží muka z roku 1631
Červený kříž a kaplička
smiřický útulek pro psy
dům pro rasa na Bílém kopci u Smržova
vojenská továrna u Račic
rozhledna na Chlumu u Hradce Králové
fotografie kostelů z cest p. Houžvičky
článek o domovních štítech
diapozitivy p. Joneše ze Smiřic a okolí
fotografie p. Joneše ze Smiřic okolí

Silnice a dálnice:

cesta ze Smiřic do Černožic
cesta na Zderaz a Trotinu
cesta ze Smiřic ke Smržovu - ,,Haťová" cesta

dálniční sjezd u školního statku
    1. část
  -  2.  -  3.  -  4.  -  5.
  stavba sjezdu u školního statku - vykopávky
  stavba sjezdu u školního statku - panorama
  Den otevřených dveří 25.9.2021

stavba dálničního mostu u Trotiny
    1. část
  -  2.  -  3.  -  4.  -  5.  -  6.
  stavba dál.mostu u Trotiny - panorama

stavba dálničního mostu nad údolím Jordánu
    1. část
  -  2.  -  3.  -  4.  -  5.  -  6.
  stavba mostu nad údolím Jordánu - vykopávky

nadjezd nad dálnicí u Holohlav 1. část  -  2.  -  3.
  nadjezd nad dálnicí - panorama
  nadjezd nad dálnicí - vykopávky

jiné fotografie z dálnice 1   -   2


Cyklostezka HK - Smiřice - Jaroměř - Kuks
trasa cyklostezky Smiřice - Lochenice
trasa cyklostezky Smiřice - Černožice
práce na cyklostezce
mosty u Smiřic na cyklostezce
slavnostní otevření cyklostezky
cesta po cyklostezce do Jaroměře 9.7.2013
cesta po cyklostezce z Hradce do Smiřic 12.8.2013
na lyžích kolem Labe
události kolem cyklostezky


Voda ve Smiřicích a okolí:

meliorace v okolí Trotinky
,,Plivátka" - ústí Smržovského potoka do Labe
,,Brodek" a ,,Kanálek" v Holohlavech
požární nádrž (koupaliště) v Holohlavech
Jordán - přeložení koryta
budování lávky přes Jordán
cesta k pramenům Jordánu
plán závlah a odvodňovacích příkopů okolo Smiřic
meliorace okolo Smiřic
projekt meliorace z roku 1929
odvodňovací příkop Černožice - Smiřice
Mlýnský náhon
Mlýnský náhon - zatrubení
Jalový odpad z Mlýnského náhona
rybník u Holohlav
písníky v okolí Smiřic
biocentrum Obora
první plavba lodí Smiřice
lodí po Labi do Předměřic
velká voda v Labi v letech 2006 a 2013
velká voda v Labi v březnu 2000

Úpravy řečiště Labe:
staré mapy vodních toků
staré řečiště Labe kolem Smiřic
potopy v roce 1905 a 1906
potopa v roce 1925
úpravy řečiště Labe - regulace
techn. zprávy z let 1920, 1937 a 1946
zápisy z jednání
mapa a sezn. majitelů pozemků z r. 1936
regulace Labe a velká voda v Černožicích
regulace Labe a stavba mostu v Černožicích

Jezy a elektrárna:
jez a elektrárna na Labi
oprava elektrárny
zrekonstruovaná elektrárna
den otevřených dveří na jezu 19.9.2009
cukrovarský jízek na Labi - ,,u betonku"

Mosty:
plány Tyršova mostu
Tyršův most
mosty a jez na Šternberku
kamenný most vedoucí do zámku
most u smiřického kostela
most u smiřického mlýna
mosty ,,Mezimostí", dnešní Zemanova ulice
most vedoucí do Liebigovy třídy
most pro vlečku firmy Malburg
nový most přes Labe
opr. mostu v Zemanově - Palackého ulici 1987
rekonstr. mostu přes Mlýnský náhon 2018   2019


Další objekty:
poldr Rodov - zadržovací nádrž nad obcí
vodárenské věže a čerpací stanice v Holohlavech
smiřická čistírna odpadních vod
plány kanalizace svedené do čístičky
výstavba vodovodu ve Smiřicích
vodovod v Nývltově ulici
výstavba kanalizace ve Smiřicích
vybudování studny u smiřické školy v r. 1908Počasí:
sněhová kalamita v lednu 1941
zajímavé mraky na obloze
přechod fronty nad Smiřicemi 22.6.2011
poničené stromy po bouřce 5.7.2012
mračna na obloze 12.7.2012
bouřková mračna nad Smiřicemi 22.8.2012
přechod fronty nad Smiřicemi 14.6.2015
orkán Herwart 29.10.2017
bouřka s přívalovým deštěm 18.6.2020
skvělé zimní počasí 15.02.2021