Holohlavy - František Merkl *1895 †1916

Za dopisy děkuji Jaroslavu Merklovi.

Zpět na hlavní stránku       Fotografie rodinyFrantišek Merkl František Merkl
   se narodil 15. listopadu 1895 v Holohlavech číslo 31.
  Kaplan Jan Karásek ho pokřtil 17.11.

   Otec Václav (*1864 - 3.12.1936) je zapsaný v matrice jako Mergl, syn Josefa Mergla, rolníka z Brodku č. 10 a jeho manželky Anny rozené Černýho ze Sendražic č. 61.
   Václav se narodil v Sendražicích.

   Matka byla Františka rozená Sehnoutková (24.5.1872 - 8.8.1946), dcera Františka Sehnoutky, rolníka z Holohlav č. 31 a a jeho manželky již zemřelé Kateřiny roz. Valáškové z Vilantic.

   Za svědky se podepsali Josef Merkl, syn Josefa Merkla, rolníka z Brodku č. 10 a Josefa Sehnoutka, dcera Josefa Sehnoutky, rolníka z Holohlav č. 31

-----------------

Foto vpravo je z rodinného hrobu v Holohlavech.

-----------------

Dopisy ze Srbska do Holohlav

V Pazaru 14. července 1916
   Milý příteli!
   Přijmi ode mě milou vzpomínku a pozdrav na všecky.
   Musím ti zděliti, že Frantík bude muset zůstat v nemocnici delší čas, neboť měl také malou horečku. Vypíši Ti vlastně, jak se to má. Asi počátkem července začal trochu marodit. Že ho bolí hlava říkal a málo jedl. Hlava ho bolela skorem každý den.. Hoši jemu dávali stále studené obklady na hlavu, neboť já jsem tu od začátku července nebyl. Byl jsem totiž na oné louce co paseme.
   Ale říkali jsme mu stále, aby šel k Marodvisitě, však on nechtěl neboť jsme měli přislíbený „orlaůb“, tudíž si myslel, aby se alespoň dostal domů. Tak si nechával stále a stále, až konečně 10. července byl u Marodvisity. Pan doktor mu říkal, proč si to tak dlouho nechal, že měl přijít dřív.
   Co vlastně mu je doposud jsem se nedozvěděl. Což dnes, pakli uvidím onoho doktora, co ho léčí, optám se ho, co mu vlastně schází.
   Já jsem byl také u Marodvisity hnedle druhý den po něm a měl jsem také zůstat v nemocnici, ale doktor povídal, abych tam ještě druhý den přišel a podle toho jak mě bude po pilulkách, které mě dal. Byl jsem všeho 3x a nyní ně je již skorem dobře. Také jsem skorem týden nejedl.
   máme to vše z toho hrozného tepla, které tu je a to 42 stupňů C ve stínu.
   Nebude Vám moci nyní asi pár dnů psáti, proto mně prosil, abych Ti napsal, by ten deník posílali do konce tohoto měsíce a víc né.
   Nevím jak to dopadne s dovolenou jestli já také nyní pojedu. Asi sotva, neboť to jsou hrozné milosti, které se tu dějí.
   Včera a dnes mám ještě „Dienstfrei“ tak zítra pojedu opět na louku, tudíž dnes ještě k Frantíkovi ještě navečer půjdu. Tedy se toho nelekejte, já myslím, že to nic zlého nebude.
   Jestli pojedu na dovolenou tak ti tabák přivezu.
   Mnoho pozdravů na všecky ! Tvůj přítel J. ...

dopis
Konec dopisu přepsaného nahoře. Texty jsou přepsány i s chybami.

-----------------

dopis
Dopis adresovaný otci Františka Merkla. (přepis dole)


V Pazaru dne 16. prosince 1916
   Ctěný Pane!
   Předem přijmete ode mě srdečný pozdrav a milou spomínku.
   Doufám že mě prominete, že jsem Vám tak dlouho nepsal.
   Vina byla asi ta že jsem se nemohl dostati k tomu abych mému příteli to jest Vašemu milovanému synu Františkovi mohl prokázati, co jsem si vzal za úkol. Nebylo mě možné neb jsem byl stále na cestách až v měsíci prosinci jsem zůstal doma a tedy jsem neopomenul jemu udělati na hrob kříž s tvrdého dřeva s nadpisem následujícím

   Zde v pánu
   Odpočívá náš milí přítel
   František Merkl
   roz. v Holohlavech v Čechách r. 1895
   zemřel dne 4. srp. 1916


   Nebila to snad práce jen má neb přít. Ota napsal slova které jsem na kříži vysekal a pak ještě vypálil, což jest nyní nesmazatelné.
   Doufám když někdy přijedete si sem na ten daleký jih pro ostatky jeho že budete moci rozeznati hrob Vašeho milého Vám syna na první vkročení na hřbitov.
   Odpuste že Vám připomínám a srdce Vám opět rozrývám nad strátou Vašeho milého syna a našeho nezapomenutelného přítele Františka.
   Činili jsme to v zájmu Vašem s naší povinosti jako ke krajanovi a k spolu vojínu.
   „Budiž mu země cizí lehkou."
   František Merkl Ještě jednou Vás i Vaši ctěnou rodinu zdraví Vám neznámí a přece K. Žák t. č. v Pazaru.
   Přeji Vám šťastné a veselé svátky vánoční a v tom novém roce Vám přeji mnoho zdraví by Vás Bůh uchránil něčeho podobného.
   Bude-li nám možné dáme rov jeho fotografovat a Vám mile rádi pošlem.

-----------------

V Novém Pazaru, 1. února 1918
   Milý příteli!
   Přijmi ode mne mnoho srdečných pozdravů a milých vzpomínek. V příloze zasílám Ti 3 fotografie hrobu Tvého drahého bratra a mého dobrého přítele Františka. Dostal jsi ode mne onen lístek, ve kterém jsem se zmiňoval o jeho převežení. Sděl mi prosím Tě obratem pošty, zda-li jsi tyto snímky obdržel.
   Pozdrav pp. rodičům!
   S pozdravem zůstávám Tvůj přítel František Petráš
   Bude-li Ti kdy něčeho třeba, obrať se beze všeho na mne a rád Ti vyhovím.
Pamětní deska na bývalé holohlavské škole.

Holohlavy


Ve světové válce padlým vojínům 1914 - 1918

Andrejsek František
Andrýs Jan
Černý Bedřich
Duchoň Josef
Hofman Václav
Jaroš Josef
Jirousek Josef
Kamarád Josef
Kobík František
Kučera Josef
Kvasnička Karel
Kvasnička Václav
Merkl František
Pácalt František
Palaš Jan
Palaš Josef
Peřina Antonín
Pfeifer Václav
Špryňar Josef
Šrámek Josef
Valášek Václav