Holohlavy - foto z alba
Josef a Anna Merklovi

Zpět na hlavní stránku       Fotografie od syna Danušky Tiché

Za fotografie a další materiály děkuji Jaroslavu Merklovi.Merkl
Josef Merkl měl se svou ženou Annou dvě děti, Danušku *1924 a Lubomíra.

Merkl

Merkl Merkl
Anna Merklová roz. Bukačová z Habřiny čp. 18. † 7. 2. 1986
Vpravo 21.11.1957

Merkl
Danuška stojí vpravo.

Merkl
Nepopsaná fotografie. Foto: Pešek Smiřice

Merkl Merkl
Vlevo fotil Pádr ze Smiřic, vpravo fotil Peške Čáslav

Merkl Merkl
Lubomír Merkl * 1925

Merkl


Práce na statku Holohlavy čp. 31

Merkl
Josef s Lubomírem *1925.

Merkl

Merkl

Merkl

Merkl
Josef s Lubomírem *1925.

Merkl

Merkl
Anna Merklová

Merkl
Anna Merklová

Merkl

Merkl
Pohled od čp. 31 k dnešní ulici Na Kopečku.

Merkl


Svatby

Merkl
Jaroslava a Lubomír Merkl.

Merkl
V kostele.

Merkl Merkl
Asi svědkové Jaroslavy a Lubomíra. Fotil Vokřál Hradec Králové

Merkl
Jaroslava.

Merkl
Naproti smiřickému Městskému úřadu.

Merkl

Merkl
Danuše sedí v druhé lavici.

Merkl
Pokračování pohledu ze svatby nahoře.

Merkl


Další generace

Merkl
Bílý dům vzadu, stojící v dnešní Smiřické ulici, má číslo 20.

Merkl
Marie Zadrobílková (sestra Jaroslavy) si vzala pana Langra. Vpravo Jaroslava Merklova se svými syny Jaroslavem a Lubomírem (vpravo).

Merkl
Na druhé straně je napsáno ,,Hana + Ev + Danka" (Danuška )

Merkl
Danuška se Zdeňkem(?).


Výlety

Merkl
Lubomír *1925 a Jaroslava Merklovi

Merkl
Foceno v dubnu 1959.
Razítko: Fotografie, reportáž. odd., závod č. 13, Praha XIV, Hvězdova

Merkl
Merklovi s Růženou Tvrdou (zaniklý statek čp. 29 - viz. foto dole)

Merkl
Vpravo Marie Andrýsová (čp. 28), vedle ní sedí p. Knep

Merkl
Druhý zleva stojí Václav Andrýs *1915 (čp. 28) vpravo pí. Merklová

Merkl
Na výletě s JZD Holohlavy.
Zleva sedí: Růžena a Josef Tvrdý (čp. 29), ?, Opa, Nepokoj, Vágnerová, Knejp, , Kudyvejz?, ?, Špryňar, Tučková
Další fotografie z výletů jsou na této stránce.

Merkl
Zleva: Josef Sehnoutka (čp. 21), Merklová, Cölbová, Zdena Sehnoutková, Slezák, Zilvarová a pí. Řeháková.


Zadrobílkovi

Merkl Merkl
Vlevo: Marie Zadrobílková Předměřice. Fotil: J. F. Langhans, Hradec Králové, Adalbertinum v roce 1924
Vpravo: Jaruška a Mařenka Zadrobílkovi. Fotil: J. F. Langhans, Hradec Králové, Adalbertinum

Merkl
Jaroslava a Marie Zadrobílkovy.

Merkl
V sobotu 26.3.2022 vyšla v Hradeckém Deníku vzpomínka na Langrovi.
Fotografie je převzata z webu vzpomínej.cz

Merkl
Jaroslava Zadrobílková, vdaná Merklová (v Předměřicích?).

Merkl

Merkl
V Předměřicích?

Merkl
Možná škola v Předměřicích.


Pohřeb

Merkl
Kristina Zadrobílková zemřela 16.9.1946 ve věku 52 let. S manželem Josefem měli dcery Marii a Jaroslavu.
Fotografie byly bez popisu

Merkl

Merkl
Foto převedené z nekvalitního negativu.

Merkl

Merkl Merkl
Hrob rodiny Zadrobílkovy.

Merkl
Josef Merkl nese věnec 16.5.1947 Foto Fr. Hnik
(Vysoký pán vpravo bez vlasů je asi Václav Andrýs *1888 - můj děda)


Divadlo

Merkl Merkl
Divadelní hra Vodní družstvo z roku 1944

Merkl
Divadelní hra Vodní družstvo z roku 1944.
V Holohlavech se v tomto roce divadlo nehrálo a ani ve Smiřicích o ni není záznam.

Merkl Merkl

Merkl

Merkl
Divadelní kostým Danušky.


Další fotografie z pozůstalosti

Merkl Merkl
Fotoatelier František Hnik, Smiřice - náměstí

Merkl Merkl
Vpravo Hamplová, foto Patzelt, Hradec KrálovéMerkl
Elitní pokoj 155 - Spolek "21" - 29.V.1918

Merkl

Merkl
Na lodi ?

Merkl Merkl
U domu čp. 31.

Merkl
Josef Merkl stojí uprostřed.

Merkl


Merkl Merkl
Dívka je bez popisu. + Jarušce věnuje Zbyněk

Merkl
Malý hubert - za Rodovem na jaře 1944.

Merkl

Merkl
Místo rybníku je dnes holohlavská ulice U Trati a požární nádrž.

Merkl
Hostinec ,,U Horáků" stojí ve Smiřicích u železničního přejezdu.

Merkl
Vrata u Tvrdých čp. 29, dnes je zde vjezd do Lipové ulice. Škoda té dvojexpozice.


Hřbitov

Merkl
Hrob rodiny Merklovy na holohlavském hřbitově. 30.12.2017

Merkl
František Merkl *15.11.1895 syn Františka zemřel na srbském bojišti v Pazaru v roce 1916.

Něco z rodokmenu:
František Sehnoutka čp. 31 měl Annou roz. Součkovou syny Josefa a Františka

   Josef Sehnoutka s Annou Kadečkovou z Popovic postavil čp. 70 - viz ulice Na Kopečku
   (dcera Anna Sehnoutková a Jan Polák měli dceru Marie Poláková, která si vzala Karel Svatoš, učitel)

   František Sehnoutka *1834 a Kateřina roz. Valášková *1841 měli děti:
      Annu, Marii, Františku †, Josefu †, Josefu a Františku *1872

      
Marie si vzala pana Bureše       
Josefa Sehnoutková si vzala pana Výravského rolníka v Černožicích 41.
      Františka Sehnoutková si vzala za manžela Václava Merkla z Brodu spolu měli Františka *1895 a Josefa *1894

         František Merkl padl v 1. sv. válce (viz. foto)
         Josef Merkl s Annou Bukačovou z Habřiny vychovali Danušku *1924 a Lubomíra *1925

            Danuška, vdaná Tichá měla syna Zdeňka, zemřel 12.3.2021 ve věku 67 let, měl syna Daniela
            Lubomír Merkl s Jaroslavou Zadrobílkovou měli dva syny Lubomíra (dva synové a dcera) a Jaroslava (dva synové)