Trotina - dálniční most - vykopávky

Na stránku fotografuje také Miroslav Volák. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku     Další stránky o dálnici v našem okolímost
Pohled k Hradci Králové, v přerušení linie dálnice bude most nad říčkou. 1.6.2017

most
A nebude se ta navážka propadat ? :-) Známe to, že. 22.5.2017

most
Bývalý statek Zderaz (Zdaraz) u Smiřic. 21.5.2017

most
Převážení hor materiálů (Zderaz). 21.5.2017

most u Trotiny Pan Volák 14.5.2017 píše: Fotky (dole) jsou od Trotiny:
Zde předpokládají nějaké sídliště - množství kolíků ukazuje na vysoký počet možných nalezišť - některá jsou velmi rozsáhlá.
Od brigádníků (z Hradce) (na archeology nemám štěstí)  jsem se dověděl, že archeologové prý našli sekeru, střepy nádob a pazourky. 
Na úrovni Rodova auta vozí hlínu z vyšších míst do úpadu terénu.
Deponovaná drť asfaltu je na dvoře býv. statku Zderaz - mám dojem že to vozí z opravované silnice od Libřic - můj odhad je, že to bude použito při stavbě dálnice (podklad?)

Vložený obrázek je okopírovaný z filmu o dálnici a ukazuje podobu budoucího mostu přes údolí na Trotině.

most
Brigádníci. 5.5.2017

most
Kolíky jsou označeny možné archeologické nálezy. 11.5.2017

most
Vyrovnávání terénu - pohled k Hradci Králové a budoucímu mostu. 10.5.2017

most
Vyrovnávání terénu - pohled k Jaroměři (Smiřicím). 10.5.2017

most
Skládka na Zderazi. 13.5.2017

most
Pohled směrem k Jaroměři. 1.5.2017

most
Změna po dvou týdnech, směr na Hradec Králové. 1.5.2017

most
Stav prací dne 15.4.2017

most
Dálniční most bude muset také překonat železniční trať Sadová - Smiřice. 15.4.2017

panorama
Panorama údolí v Trotině 26.7.2006
Kliknutím se obrázek zvětší.