Trotina - dálniční mosty - 1. část

Na stránku fotografuje také Miroslav Volák. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku    Další část fotografií      Další stránky o dálnici v našem okolípanorama
Panorama údolí v Trotině
Kliknutím se více fotografií zvětší.2017

most
Stav prací dne 15.4.2017

most
Dálniční most bude muset také překonat železniční trať Sadová - Smiřice. 15.4.2017

most
Pohled směrem k Jaroměři. 1.5.2017

most
Změna po dvou týdnech, směr na Hradec Králové. 1.5.2017

most
Brigádníci. 5.5.2017

most
Vyrovnávání terénu - pohled k Hradci Králové a budoucímu mostu. 10.5.2017

most
Vyrovnávání terénu - pohled k Jaroměři (Smiřicím). 10.5.2017

most
Kolíky jsou označeny možné archeologické nálezy. 11.5.2017

most
Skládka na Zderazi. 13.5.2017

most u Trotiny Pan Volák 14.5.2017 píše: Fotky (dole) jsou od Trotiny:
Zde předpokládají nějaké sídliště - množství kolíků ukazuje na vysoký počet možných nalezišť - některá jsou velmi rozsáhlá.
Od brigádníků (z Hradce) (na archeology nemám štěstí)  jsem se dověděl, že archeologové prý našli sekeru, střepy nádob a pazourky. 
Na úrovni Rodova auta vozí hlínu z vyšších míst do úpadu terénu.
Deponovaná drť asfaltu je na dvoře býv. statku Zderaz - mám dojem že to vozí z opravované silnice od Libřic - můj odhad je, že to bude použito při stavbě dálnice (podklad?)

Vložený obrázek je okopírovaný z filmu o dálnici a ukazuje podobu budoucího mostu přes údolí na Trotině.

most
Bývalý statek Zderaz (Zdaraz) u Smiřic. 21.5.2017

most
Převážení hor materiálů (Zderaz). 21.5.2017

most
A nebude se ta navážka propadat ? :-) Známe to, že. 22.5.2017

most
Pohled k Hradci Králové, v přerušení linie dálnice bude most nad říčkou. 1.6.2017


2019

most
Kopec před Trotinou. 22.3.2019

most
Polní cesta k Rodovu přes silnici I/33. 22.3.2019

most
Trasa dálnice z kopce vyfoceného nahoře - pohled k HK. 23.3.2019

most
Trasa dálnice ze stejného místa - pohled k Jaroměři. 23.3.2019

dalnice
Vlevo směřuje trasa do Jaroměře, vpravo bude most nad údolím Trotiny. Vzadu probíhá silnice I/33 23.3.2018
Kliknutím se fotografie zvětší

most
Trotina, pohled ke Hradci Králové. 22.3.2019

most
Trotina, pohled na měsíční povrch směrem k Jaroměři. Koleje vedou z obce Sadová do Smiřic. 23.3.2019

most
Z pohledu od státní silnice není na Trotině nic moc vidět. 23.3.2019

most
Křivá rovina dálnice - pohled k Trotině. 7.4.2019

most
Skrývka ornice. 9.4.2019

most
Archeologové znovu v akci. 15.4.2019

most
30.4.2019

most
Jako rýžová políčka v Asii 30.4.2019

most
5.6.2019

most
5.6.2019

most
4.5.2019

most
Nájezd na dálnici. Vlajky patří k autobazaru. 23.6.2019

most
Pohled přes údolí směrem na Jaroměř. 6.7.2019

most
Pohled směrem Hradec Králové. 9.7.2019

most
Pohled ke Hradci Králové. 15.7.2019

most
Detail armatury s rolnami. 15.7.2019

most
Začala práce ve směru k Jaroměři. Skoro nepoužívané koleje vedou ze Sádové do Smiřic. 15.7.2019

most
Zvyšování úrovně terénu na smiřické straně. 24.7.2019

most most
Vyvrtání a zasunutí armatury a pořád dokola.
Pan Volák tipuje, že těch, snad osm metrů hlubokých, děr bude víc než sto. 26.7.2019

most
26.7.2019

most
První sloup. 9.8.2019

most
9.8.2019

most
Vápnění podkladu s nezvyklou barvou traktoru. 9.8.2019

most
Pohled ve směru od Hradce Králové k Jaroměři. 11.8.2019

most
Začátek mostu. 11.8.2019

most most
První pilíř byl zvýšen a již roste druhý. 11.8.2019

most most
Další základy - podle filmu jich má být 24. 11.8.2019Další fotografie