Rakousko Uhersko - polní pošta - Feldpost

Vojenské lístky a příběhy na nich. První část.

Zpět na hlavní stránku         Druhá část příběhů

sbírka - home

Nevlastním žádný lístek zde zobrazený.Podle některých dopisů to může vypadat jako pohodička v lágrech.
Pan J. Kryštůfek dostal ale jiný dopis:

Dvežok(?) 17.5.1916
  ,,Milý kamaráde
  Lístek jsem obdržel, těší mě že jsi při humoru, u mě přestává humor neb ty boje od 24.12. až do nyní - byly to nejhroznější, co jsem dosud viděl. Můj batalion ztratil na mrtvých a poraněných 45 procent.- Ta těžká nepřátelská dělostřelba byla hrozná. - Ke všemu mě ještě 13. t.m. mé nejmilejší devět měsíců staré dítě zemřelo. Pěkný silný chlapeček - dostal osypku a zápal plic. - Jak se daří Tvé ct. rodině ? Vše zdrávo ? - Já jsem duševně i tělesně hotov a jestli štěstí mít budu a živ se navrátím - tak sotva u verglu klikou točit budu moct.-
Zdraví tě srdečně Tvůj Rudolf Karbaš"
Gend Baon 2, Feldpost 162feldpost
Tento článek z neznámého časopisu byl také ve sbírce. Autor Oldřich Šafář.

17.9.1914
  Předrahý synu ! Feldpost
  Ve strachu a úzkosti marně čekám den ze dne nějaké zprávy od Tebe, již několikrát jsem Ti psala avšak žádná odpověď. Prosím piš co nejdřív zda Jsi zdráv zdali přece některý lístek náš Jsi obdržel, posledně jsem Ti drahý Pepo psala psaní, kéž bys aspoň to dostal, jsme díky p. Bohu zdrávi. Zpomínáme stále, pozdrav z fary, z domu i přátel. Pán Všemocný zachovejž Tebe drahý Synu ve Své mocné ochraně by šťastný byl návrat Tvůj. Srdečně Tě pozdravuje a líbá v duchu Tě žehnající matka.

Smiřice 4. října 1914
  Předrahý Synu !
  Konečně po trapně dlouhé době obdržely jsme milé řádky Tvoje. Díky Pánu Všemocnému že zachovává Tebe drahý ve zdraví. Překvapilo nás velice že Jsi se schledal s Karolkem, prosím často by Všemocný Pán dopřál Své mocné ochrany, sílil Tebe drahý Synu, by šťastně vrátil Jsi se v náruč naší. Zpomínám velice a zplakala jsem nad dopisem Tvým, důstojný Pán měl radost i žal z něho, zvláště slečna. Jestli potřebuješ teplé prádlo, piš a já bych Ti jej poslala. Jen prosím dej brzo a Sobě vědět. Do Boží ochrany Tě odevzdává, pozdravuje a líbá, v duchu žehná Tě milující matka.

Asi prosinec 1914 Feldpost
  Předrahý Synu !
  Nekonečný byl tento měsíc, plný starostí o Tebe předrahý neb žádné zprávy od druhého října jsme nedostaly. Zpomínám a prosím Pána Všemocného by ráčil Tebe drahý Synu zachovati ve zdraví, by sílil Tebe pevnou vírou a ochránil Tebe všeho zlého. Piš prosím co nejdřív jak Ti jen možno aspoň jsili zdráv, doufám pevně ze s pomocí Boží šťastně se vrátíš. Bylo dnes smutno na hřbitově, scházel Jsi zde zvláště, Týna zdobila hroby našich předrahých, slečna z fary zaopatřila zelené snítky a dělala u nás papírové růže na večer jsme byli společně na hřbitově. Kytýr psal v polou měsíci je dosud zdráv, Ada vzpomíná na Andu tu dobrou duši. Karlátko psal před týdnem s Přemyslu je díky Bohu zdráv. O Tebe mám velkou starost že nepíšeš zdališ obdržel lístky z fary.. …. Matka.

Starost matky o zdraví syna je opsáno z lístků ve sbírce ( její syn vojnu přežil ve zdraví ).feldpost
Adresát: pan Karel Pluhař, Šopron. Razítko: I. Živnostenské společenstvo ve Smiřicích.
Uprostřed razítka je použit smiřický městský znak.

feldpost
Na druhé straně lístku ( zobrazeného nahoře ) je báseň Pozdrav vánoční. Dole je jméno místopředsedy společenstva: Josef Kmínek
Nad letopočtem 1915 je obrys kostela ve Smiřicích.

feldpostfeldpost
Vlevo: Zraněný pan Josef Dlab posílá lístek ( Feldpostkorrespondenzkarte ) z nemocnice Františce Dlabové do Smiřic.
Na dopisnici je v devíti jazycích předtištěno: ,,lehce raněn - raněn - těžce raněn - nemocen - těžce nemocen". Datum 1884.
( přední a zadní strana )

feldpostfeldpost
Vlevo:Pan F. Doležal posílá Karlu Doležalovi, odbornému učiteli ze Smiřic, lístek z fronty, došel 18.3.1918
Vpravo: Na druhé straně dopisnice je v devíti jazycích předtištěný nápis: ,,Jsem zdráv a daří se mi dobře".
Ještě je tu upozornění: ,,Na tomto lístku nesmí se nic jiného sděliti".
( přední a zadní strana )

feldpostfeldpost
Tiskopis pro dotaz o nezvěstné osobě ( přední a zadní strana ).
Vlevo: Na adresu: Informační kancelář Červeného kříže Vídeň Vi. Text nahoře: Vyřízené dotazu ! Charge:, Jméno:, Pluk, Setnina a Razítko.
Vpravo: Dopisnice. ( Lístek pro odpověď ). Tazatel vyplní svoji přesnou zpáteční adresu !
Text nahoře: Prosím o laskavě podání zprávy o:
Vytiskl Jaroslav Burian v Písku.

feldpostfeldpost
Korespondenční lístek z Ruského zajetí. ( přední a zadní strana )
Nákladem zem. pom. spolku Červeného kříže pro král. České.

feldpostfeldpost
Korespondenční lístek z Milovic u Lysé nad Labem. ( přední a zadní strana )

feldpostfeldpost
Korespondenční lístek z Josefova u Jaroměře. ( přední a zadní strana )

feldpost
Vyplněný odpovědní lístek.
Od Františka Propílka, Sěbekino, Kusk. gub. rodičům na adresu Josef Propílek, Smiřice. Odesláno 3.7.1917.
,,...Kol. Moník píše mi velice málo. Gustav je zdráv, bývám u něj často. Již téměř tři roky vojna trvá a konec není k dohlédnutí......"

feldpostfeldpost
Oznámení o zajetí p. Tomáška, Obecnímu úřadu v Holohlavech.
Vpravo: vnitřní strana ( převrácená o 180 stupňů ) - 32 letý Karel Tomášek z Holohlav byl zajat 14.8.1914 u Saratova v Rusku.
Text vpravo: Prosíme o laskavé doručení neb zaslání ( porta prostě ) připojeného lístku, který byl dle oficielního seznamu
zajatých vyhotoven, a sice příbuzným nebo poslednímu zaměstnavateli tam uvedeného vojína. - Lístky nedoručitelné budtéž
nám vráceny s udáním příčiny, proč nemohly býti doručeny.
Odboční kancelář Zemského pomocného spolku Červeného kříže, Praha I., Husova tř. 20.

feldpostfeldpost
Vlevo: lístek vytiskl: F.J. Vídeň I. Reichsratsstrasse 17. Odesláno 14.II.1915.
Vpravo: Lístek polní pošty s císařem Wilheimem II. Na lístku je chybně napsáno Wilhelm I. Odesláno 5.12.1917.

feldpostfeldpost

feldpost
Viribus Unitis. Odesláno 26.6.1918.

feldpostfeldpost
Vlevo císařská rodina. Odesláno: ,,v poli 1.1.1918".
,,.....Vzpomínám Tvého pořekadla, co na nový rok, to po celý rok, proto Ti musím pár řádků napsati bych Ti musel psáti ještě celý rok.
Dnes jsem na nový rok náramně napařen ale né od pití, peru prádlo a mrzne mi to na rukou, tak do toho posílám milion hromů
jsem právě vši - mající a poštu nám neotevřou bych si nechal poslat z domu něco na ně....."
Vpravo: Odesláno 17.VI.1917

Karel napsal Růžence Jirouskové z Holohlav i tuto báseň
Domobrance smrt.
Po tuhé bitvě těžce zraněn, tam vojín leží před lesem; hruď proklála mu pušky střela, když chrabře bránil svojí zem.
On dobře ví, že není spásy, že jiný kyne mu již svět; k obrázku drahé doma ženy teď naposledy sklání ret.
Spínaje ruce ku modlitbě, pohlíží vzhůru v nebes jas; když oko slzou zaroseno, rtem zachvívá se prosby hlas:
„Ty Všemocný tam na nebesích, že pro vlast pad jsem, dobře víš, buď záštitou mé ženě,dítkám, na jejichž opuštěnost zříš.
Chraň vladaře, i domov drahý, pro něž jsem život položil, chraň vlast a žehnej našim zbraním, by míru dosažen byl cíl“.
A sotva poslední slůvka večerem šepot dál se chvěl, již zrak se ztrhal, údy tuhly - a domobranec dotrpěl…


Na adresu: Eduard Novák, Smiřice nad Labem 105
  píše Josef Kottland, praporčík.
Umbra – Bagni

  Nocera, 3.8.1917
  Milý Edo ! 21.
   S potěšením ti sděluji, že dostal jsem dodnes od tebe 4 lístky. Jsem s Tebou neobyčejně spokojen, že dodržuješ slovo. Jak Vám závidím Vaše výlety po lodi, je to přece jen hezké, teď bych si toho vážil. Ale Tvých slov vyrozumívám, že Vás ježdění asi příliš nebaví. Když sluníčko pálilo, tedy počasí musilo být pěkné. Zdá se mi, že nálada Vaše klesá neustále jak ten barometr. Jezdí Karel J. na motorovém člunu ? Že nejezdí, k tomu je třeba jiného stroje, ne ze starého motoru. Moje štrafka bude žíznit ne o mnoho méně než jak dosud žíznila. Setkání Vaše s plovoucím žokem musilo být zajímavé, obzvláště když Jste seznali, co to vlastně je. Jistě, kdyby´s jezdil celý den, viděl by jsi takových žoků více. A není divu, mají k tomu vážné, smutné důvody. Psala mi sestra, co potkalo Lolu Fricovu, co bývala u Souradu. Některé ženy mojí plno dětí, ale muže pryč. O Václ. Voltovém vím hned jak jsme sem přibyli, ale zde si nesmí zajatci dopisovat, tak mi není jeho adresa nic platna. Tvoje touha po samostatnosti byla asi velká, když již máš vystavěný svůj příbyteček jako má Ludvík. To jsi stavěl hned za Ludvíkovym nebo až v zadu v zahradě. I moje touha je veliká a doufám, že se jí všichni přece dočkáme. Až nás Ludvík vyhodí ze svého, půjdeme k Tobě hrát taročky. A bude to mít ještě i jinou výhodu. Koupil jsem si kytaru za Lir 35.-, ovšem cena její nikterak neodpovídá jakosti, pro zajatce není nic laciného ke koupi, - pilně se učím, a až se vrátíme do toho nového, budeme neobmezeně a vesele hrát, aniž by to koho rušilo. O dnu svatby Jiříka L. ještě nevím, až od Tebe, jen to jsem věděl, že někdy bude. Je zcela správné, že mi i o takových věcech píšeš, ježto není jisté, že se o tom vždy z domova dovím. Teď jsem opět již delší dobu nedostal od sestry ani jediný lístek. Zpráva o zdraví pí. Vognarové mne zaráží, přeji ji upřímně, by se uzdravila. Ale co jí je platen pobyt v lázních, když tam stejně nemůže koupit, co jí právě potřebno. Sem k nám by měla přijít, zde by jistě svojí nemoc vyléčila. Vidíš i já jsem byl tam dole v M. nemocen, malárie mne pronásledovala, a zde jsem zdráv jako ryba, silný jako buk a opálen do bronzova. Zvěděl jsem i o události v rodině Štuplových. Maminky nás opouštějí. Dalo se očekávat, že i do spořitelny pronikne ženská síla a divím se, že teprve před měsícem byla příjmuta. Je-li hezká, jistě že stěny nyní slyší jiná slova i kdyby byla hloupá jako boty. Správně na konci lístku díš, že mi bujné vousy rostou a nejen vousy, nýbrž celý, a to k plné mé spokojenosti. Život zde v lázních je přímo báseň, bohužel chýlí se ku konci, změníme opět adresu. Slunce dost, ali i stínu dost a lázně vanové i sprcha k bezplatnému, neobmezenému použití. Adě vyřiď, že ten student byl Němec, teď to mohu napsat. Pozdrav všem.
  Prisonnier de guerre:
  Kottland Josef, Alfiere – Fähnrich
  Nocera Umbra – Bagni Italia

Cittaducale   Cittaducale, 27.1.1918
  Milý Edo ! 23.
  Teprve dnes od října mohu Ti psát. Je Ti jistě známo, že nám nebylo dovoleno psát, až teprve po novém roce bylo obnoveno dřívější povolení ku psaní osmi kusů měsíčně. Mám toho hodně nahromaděno k odpovídání, tak to postupně vyřizuji. Přeji ti, jakož i Ludvovi a celé Vaší rodině a všem známým a vůbec všem lidem dobré vůle – jednotné a nezlomné – vše nejlepší, co je k našemu dobru, by uskutečnilo se naše veřejně- tajemné přání. Nemyslím, že splní se Ti tvoje přání, že budeme podnikat spolu výlety. Tedy ani štráfka neuvidí letos svého pána a možná, že jej vůbec neuvidí. Nesmíš hledat příčinu v tom, že by snad zatoužil po cizích zemích; naopak láska k vlastní ě se v něm více a více probouzí. A nyní opět něco z minulosti. Jak víš, byli jsme v lázních mocenských, kde jsme žili skutečně jako v ráji. Na ty budu vzpomínat i doma, bude-li mi dopřáno spatřit drahou domovinu. Pobytu v těchto lázních mohu děkovat, že jsem se zdokonalil ve hře na kytaru do té míry, že mi je zábavou. Bydlil jsem v pokoji pro tři, později jsem se přestěhoval do pokoje pro dva, spolubydlící byl však skoro celý den venku, čímž já jsem měl příležitost hráti po celý den. Plně jsem toho využitkoval a po půlletém cvičení hraji zcela uspokojivě. Přicházejí mi na mysl trudné chvíle ztrávené bezprostředně po odchodu z domova, kdy sedával i spával jsem pod širým nebem a kdy přál jsem si umět na nějaký nástroj, abych ty hrůzy mohl trochu zaplašit. Nyní jsem pro takový případ opatřen nástrojem – kytarou, kterou ovládám. Kytara stala se mi nerozlučnou družkou, s ní jsem tak srostl, že musí se mnou, i když půjdu smrti vstříc. Utvořili jsme malou kapelu, říkáme tomu „šumárnička“ a máme již secvičené všechny možné kousky, nejvíce rázných pochodů. Jak víš jací jsme stěhovaví ptáci, nevydrželi jsme ani v lázních dlouho. Vláda dělí nás konečně dle národností a započala nyní s koncentrací Čechů. Bylo nám již dříve oznámeno, že přesídlíme za učelem koncentrace a tak 30.12.1917 večér opustili jsme lázně. Tklivé bylo loučení s několika Čechy, kteří tak zůstali; jsou to zajatci z italské fronty a ti mají být koncentrováni opět v jiném místě. Zůstal tam také zálož. nadpor. Tichý, profesor na reálce v Hradci Králové. Ale pevně doufáme, že cesty naše zde za hranicemi nás ještě spojí. 31.12 večér po dlouhém putování nákladním vlakem jsme sem do Cittaducale – čte se Čitadukále, kde setkali jsme se se 40 věrnými Čechy, rovněž ze srbského zajetí. Já zvláště rád se Špryňarem. Mám vyřídit od něho upřímnou sokolskou zdravici. Ale lázeňské ubytování zde není….
  Kottland Josef, praporčík
  Cittaducale, Italia


  Jinde 16.10.1916 Josef píše: Italská cenzura
  ,,...I na loď bych bych si dal říci, třeba jen s tebou, bez dámského obsazení. .... Jest-li pak také sbíráš kopřivy, jež všude planě rostou a sušíš ? Jistě Ti známo, jak jsou užitečny, co vše se z jich lodyh dá vyrobit. 1mg stojí 6 korun. Koná-li pak Jaroš krejčí své vedlejší zaměstnání, zděděné po starém Machkovi, které jsi i Ty svého času obstarával ?. Má čím houpat ? Střílení je teď přednější."


  3.11.1916
   ,,....Prosím Tě, nehněvá se Ludvík, že píši jen na Tebe ? Já píši oběma a jen adresa jest psána na Tebe. Na začátku jsem psal na Vás oba společně, ale je to přece zbytečné. Doufám, že se na mne kvůli tomu nezlobíš Ludvíku ? ! Eda jest mladší, ten to spíše obstará, ty mu jen poručíš....."


  29.11.1916
   ,,....Počítám, že své 29ti leté narozeniny budu už slavit doma. A budu rád, když to tak bude. Do té doby budu jako p. soused Fejgl. Neptá se Tě někdy p. Uksa od Bartošku na mne ? A co krejčí Jaroš, má ještě čím Vám oznamovat poledne ? Na taročky nepřijdu, ale nezapomenu je, hrajeme zde."


  27.12.1916 Zensur Wien - cenzura
   ,,....Dostal jsem fotografii sestřiček a už jsem jim odpověděl. První cenu krásy dostala Tonča Schn. Smrčka mohl nadělat více různých fotografií a mohl jsi mi je poslat. Nikdo nemá s námi zajatci trochu slitování a uznání. Myslíte, že když máme vnitřní záležitosti dobře uspořádány, že jsme spokojeny. Na duševní vyčerpání u nás nepočítáte, ježto toho u Vás není. Soudíte příliš jednostraně. Máme život právě v opačném poměru. Nepoužívá p. John ku podrážení prkének ?"

  17.1.1917
   ,,.... Co novoroční dárek dostali jsme nové nařízení: smíme psáti týdně jen jeden lístek a jedno psaní. Není to jistě nic jiného než msta na nás, k níž příčinu zavdalo podobné nařízení u Vás. .... Nepřevzal živnost vašeho nájemníka p. Johna pan Vácha ?...."

  3.10.1917
  ,,...Až po návratu se trochu zvedneme, tak si vše vynahradíme. V Holohlavech si také vynahražují, chtějí něco mít, tak si aspoň pořídili hodiny. A což Jaroš u nás ještě o kšeft nepřišel ? .... Kdyby ty ploty zmizely, bachové ( dej bacha ! ) by už povolili, něžná stvoření bychom také měli, tak by to bylo skutečně jako v lázních. ... Dal jsi druhou půli dopisu z 11.6. Ádě Mergl ? proč se tak dlouho nehlásila....."

  18.2.1918
  ,,..Špryňar dnes jede do: Padula, prov. Salerno. ...."feldpostfeldpost
Vlevo: Jan Škop infanterist Lazaret hornická škola Moravská Ostrava píše vyčítavě domů do Smiřic 17.4.1915.
,,...Co stále děláte že mi nemůžete ani odepsati. Já vždycky vyhlížím listonoše ale pořád nic nedostávám. Není snad někdo z Vás
nemocen obávám se toho. Není to dnes nic divného. Nebo snad Vás to mrzí že Vám stále píšu o těch buchtách a peněžích které
nutně potřebuju. K buchtám přidejte láhvičku s rumem, dal bych si častěji v kuchyni uvařiti trochu čaje. Strýček mi také neodepisuje
jakobych snad kdy čím ublížil. ...."
Vpravo: Korpskommandant G. d. J. Svetozar Boroevič v. Bojna.

feldpostfeldpost
Vlevo: Odesláno 16.II.1915, Brno
Vpravo: Tábori Postai Levelezölap. Odesláno 21.XI.1916.

feldpostfeldpost
Vlevo: Dopisnice polní cesty odeslaná do Ruska ze Smiřic 3.srpna 1915
Vpravo: pan J. Krištůfek byl nadporučík.a odesílatel B. Krs byl kadet pěšího pluku č. 95, Plzeň, záložní nemocnice čís. 1.
18.12.1915. Poslušně hlásím, pane nadporučíku, že živ a skoro zdráv, majitel pouze jedné nohy, nalézám se doma, asi před třemi dny
jsem dostal Vaši adresu, ač jsem pátral po ní již dávno. Vše při starém u Vás ? Mne mohl zničit jedině ruský granát,
a to ještě jen tělesně, mému optimismu by to nebylo vadilo. Vám oddaný Krs"

feldpostfeldpost
Vlevo: Odesláno do Ruska 3.srpna 1915.
Vpravo: Josef Zilvar, Hoříněves se asi moc nezasmál nad černým humorem svého syna Jaroslava:
,,Drazí rodiče ! Dávám Vám vědomost, že mám 2 kufry velké 1 malý, adresované na Vás. Zdály bych již nebyl tak se oně hlaste ano !
Jsme vesely a mám do toho chutě.... Jaruš". 2/08 Reg. 7. kom. Feldpost amt 78.

feldpostfeldpost
Vlevo: Feldfpost, Tábori-Levelezölap, červenec 1916
Vpravo:Růžence Jirouskové do Holohlav: ,,V zákopech 20.11.1917 Náš osud !!
Ten život Tvůj jsem upoutal má drahá k svému osudu - co potká Tě as na světě, až já tu více nebudu
Zda přec kdy vlídný paprsek Ti zlíbá líčko, v zachvění ? Čí lásku vryje bída v ně s tou bledou stopou soužení ?
Pak přijdi; pojď zas ke mě jen. Slož všecko na mou mohylu a hlavu polož k srdci mi,
snad najdeš na něm posilu.
A budem míti krásný sen. -
Nad námi jara zelení a zašumí to pažitem, že věčně jsme zas sloučeni !!!!
Tobě vzpomínku zasílá Tvůj K.

feldpostfeldpost
Feldpostkorrespondenzkarte do Ruska.

feldpostfeldpost
Feldpostkarte
Vlevo: odesláno z Vídně 1.7.1915.
Vpravo: paní Marie Feldmannová byla choť c. a . k. podplukovníka z Nového Města nad Metují . Odesláno 12,10.1918. .

feldpostfeldpost
Feldpostkarte
Vlevo: lístek Janu Jirsákovi, rolníku ve Velké Jesenici od syna Františka 25.3.1918.
František ( K. u. K. feldspital No. 817, Brassó I. Liebeubürgen. ) v jiném dopise ze 14 dubna 1917 píše:
,,Drahý bratře a sestro ! ... Jsem ve špitále. Snad jste se dozvěděli již Nouzi...(?) Dnes jsem byl na procházce. Zde není nouzi vidět.
O lístcích na chleba bezpochyby ještě nic zde nevědí. Koupit se zde může všecko. Krásné město zde je. kdybych se tak mohl podívat
zase domů. Také bych se zde mohl naučit maďarsky kdybych tu nějaký čas byl. ...."

feldpostfeldpost
Feldpostkarte
Vlevo: Josef Silwarth v Hořiněvsu, napsal mu Josef Pajonk. D. 12.7.1915
,,Drahý Mistře ! Dědkuv !!! Přijmete ode mě srdečný pozdrav a vřelý dík za dopis. My jsme z Kveučbergu(?) již 3 týdně pryč. Parta naše
dělá dále ve městě. Já a Pšenička jsme odvedeny ve feierliniji. Granáty a šrapnele praskají nad náma a taky lítají kolik kilometruv
za nas. Mundurou jsme ještě ne dostali. Manylenung i arbeitszulage(?). Co druhý den fasujeme bochník chleba, víno, 10 uherék
a paklík tabaku do fajfki. Fovšlik jpojel doma na urlap. Skalicky je tadý. Je mě jen smutno, že ne dělam ve svý partě. Jsem s
Slovakama a Němcima. s pozdravem Váš Josef"

feldpostfeldpost
Feld-Postkarte - Polní lístek - Dopisnice polní pošty.
Vpravo: Na adresu: Františka Dlabova, Zderaz u Smiřic poslal její manžel Inf. Josef Dlab,
K.K. Lir. No. 11. 9. Komp. I. Zug. Feldp. 24 dne 23.6.1915 lístek s textem ,,Milovaná Manželko a Loisi !!
Přijmi odemě srdečný pozdrav a tisícery políbení a vědomost ti dávám že jsem chvala Bohu zdrav a doufám ža ty též. Taky ti píšu
že dnes tomu jakorát 6 let co jsme měli kopulaci a nemůžem ji oslaviit ale da Buh že ji oslavíme příště, Taky ti musím psat že jsme
se sešli s Vaclavem Jirouskem ( 11. kom ) a je tady taky Josef Dedek ( Dufek ? ) ze Světí a Václav Erben z Nedělišť. Kdybyste
vyděli jak jsme se s Vendou polibyli já ho ale moc lituji protože je náramě mali a slaby no ale dá snad Buh že se navrátíme šťastně
zase domu. Pak budem žit. Pozdrav na všecky."

feldpostfeldpost
Vpravo: Odpovědní lístek: Carte postale Correspondance des prisonniers de Guerre - Pro válečné zajatce - Für Kriegsgefangene
Vlevo: Táborí postai levelezölap. Lístek polní pošty.
,,Psáno v poli 6.10.1915 Drazí rodiče ! Dostal jsem lístek psaný 1.10 od Vás píšete že ode mne nic nedostáváte, ale já píši
každý den. Balík jak jsem psal jsem obdržel.Zde není nic nového co bych psal. Psaní i lístky jsou asi všecky na batalioně. Jste snad
zdrávi jako já jen v noci to chladí. Je tady silně německá dělostřelba slyšet ve dne v noci odstřeluje se asi Bělehrad. Váš syn Jarka."
Z adresy Jaroslav Vachek, Inf. Reg. No. 70, 7./II. Baon. Feldpost 46. na adresu: Jiří Vachek, Smiřic.

feldpostfeldpost
Polní lístek
Vlevo: J. Kryštůfek, c. a k. nadporučík. k.u. u. Feldkanonen Regiment No. 22. I. Batterie, Feldpost 94.
Vpravo: J. Krištůfek Razítko 2.5.1915.

feldpostfeldpost
Vlevo je druhá strana lístku zobrazeného vlevo nahoře. ,,Náš všech srdečné blahopřání ku vašemu povýšení !
Šlechta na Tvrzi Ničové, Plzeň" 6.3.1915"
Vpravo: Feldpostbrief - obálka s razítkem 25.VI.1917 a německým dopisem uvnitř.

feldpostfeldpost
Vlevo Pour les prisonniers de guerre. Poštovaja kartočka pro Mud: Josef Veverka, městský štábní lékař, Praha IV. Razítko z roku 1915.
Vpravo: adresát: Josef Propílek ze Smiřic, píše syn Franz..

feldpostfeldpost
Vlevo: Carte postale. - Correspondance des prisonniers de Guerre - Pro válečné zajatce - Für Kriegsgefangene
Čtyřikrát Marie Fluxová, Smiřice ( škrtnuto ) - Hoříněves
Vpravo: odesláno 15.12.1915.

feldpost
Známky Osterreichischepost na Feldpostkorrespondenzkarte.

feldpost
Známky Bosnien Hecegovina na Feldpostkorrespondenzkarte.

feldpost
Známky Deutsches Reich na Feldpostkarte.

feldpostfeldpost
Carte postale
Vlevo: Vachek Jaroslav
No. 9944, Dépot des Prissoniers de Guerre. Romans. Francia ( Drôme )
píše na adresu Jiří Vachek, Smiřice:

Vpravo: nahoře: ,,V Lyoně 13.1.1917.
Mojí drazí ! Přijměte srdečný pozdrav a dík za 4 bedničku kterou jsem obdržel, avšak scházejí cigarety o kterých mě píšete, ostatní přišlo úplně nezkažené. Více mi nezasílejte nedělejte si výlohy. Však mě pište a to mě úplně stačí. Vždyť máte tolik, co psát o mých známých o kterých nevím úplně nic. Pište co je s rodinou p. mistra Šindery, kol. F. Jirkou, Grinovi, Hakovi K. Já více psát nesmím, zde to není jako v Itálii. Nechť všichni přijmou moje pozdravy z dálného zajetí i bratr ve frontě. Váš Jarda.

Vlevo nahoře: ,,V Lyoně dne 29.1.1917
Moji drazí ! Tisíceré pozdravy ode mne. zarmoutilo mě velice sestřino psaní o mým kol. F. Jirkovi, vždyť jsme byly nerozluční kamarádi. Pište mne o něm více. My zde trávíme smutný život, je to též náš osud. Naděje zase zmizela a snad nebude ani konce. Je tam člověku smutno, že chodí jako nějaký stroj ovládaný cizí vůlí. Těch příkazů a zákazů je tolik, že z toho bolí hlava a nevím co dělat. Pozdravte ještě nešťastnou rodinu Jirkovic a řekněte měl jsem ho rád jak bratra. S pozdravem Váš Jarka."
Od stejného odesílatele ( nezobrazeno ):
,,Asinara 4.4.1916... Ten Fišer je zdráv v jiném lágru zde na Asinaře. ....
Též můžete zdělit, že je ten Fišer zdráv a dosti mu to zde svědčí je tlustý...."

Carpiagne, dne 5.5.1918.
,,Píšu druhý lístek, ať máte zprávy ode mne, již bude měsíc co nepracuji a co jsem bez peněz. Přišly chvíle skoro těžký, avšak jsem rozhodnut doufám že dostanu se co nejdříve na práci. Zde jsme v barákách, a před námi rozkládají se vrcholky hor, jsme nedaleko moře. Pošta za námi ještě nepřišla a já jsem netrpěliv. Pan Říha z Opočna nový zajatec vypravuje ledacos o domově což rádi posloucháme. Tedy snad za rok se již opět uvidíme a potom nebudu více takto stále trpět. S upřímnými pozdravy Váš syn Jaroslav."

15.7.1916
,,...Divím se velice, že i Karla Manychoviho vzali on byl vždy sláb.... Podravujte Rudolfa i celou rodinu Manychovu..."

feldpostfeldpost
Vlevo: Kriersgefangenen-Sendung, vpravo je obálka, obě na adresu Jiří Vachek, Smiřice.

feldpost
Příklad cenzury ? Druhá strana lístku Jaroslava Vachka ze Smiřic. Přední strana je zobrazena vlevo nahoře.

feldpostfeldpost
Korespondenční lístky
Vlevo: Militärbrevkort. Známka Sverige, vpravo Tereza Worel, Smiřice dostala lístek odeslaný 11.8.1914.

feldpostfeldpost

Korespondenční lístek vlevo: Cartolina postale. Dieci Centesimi. Odeslán 5.7.1888.
Vpravo: Corrispondenza prigionieri di guerra ( in franchigia ) Korrespondenz für Kriegsgefangene ( Taxfrei )
Lístek pro Josefa Matějku, bankovního úředníka v Hradci Králové.

Adolf Petříček mu z Citta Ducale 30.4.1916
,,...Adresa p. Aggházyho mi známa není. Všichni čeští kadeti a fälmriši ( tedy i p. Jelínek ) jsou internováni v městě Muro Lucano Provincia potenza v italii. je nás tu 30 Čechů, 10 Němců a asi 110 Maďarů. Od1.4. dostáváme denně 5 lir lentnanti; po příchodu do Italie všichni kadeti a fälmriši byli považováni za mužstvo, dostávali stravu jako mužstvo, plat žádný; až teprve od 1.4. dostávají gáži 1500 lir, lentnanti 1800, oblřn. 2200, hejt. 3600 lir. ve skupinách chodíme na výlety. Pour tě pozdravuje...."

16.7.1916 sděluje:
,,... Dostali jsme od rak. vlády 162 lir na uniformy..."

Josef Kottland píše panu Matějkovi: 21.7. 1916 z Alfieri - Fähnzich, Matera - prov. Potenza:
,,Milý příteli ! Původně jsme byli v M. Lucaně. Tam však nás bylo mnoho, místnosti byly přeplněny, takže i na chodbách někteří museli spát. V dubnu byli jsme přestěhováni sem. Pan m. Kožich, Dr. Okáč a 53 komádů, všichni z toho traktu, co bylo hlavní komando. Děděček Jelínek, skoro celá divise: Vídner, Gabriš, Žádník, Tlučhoř, Holan, Hach, Mikulčák, Skrla, Rambousek, Knobloch, Láška, Lokaj a jiní. Krasnický, Steiner, Kominík, Pelant, Klečka, Kraft, a j. zůstali v M. Luc. Hezky to bylo rozděleno. Bohužel někteří dobří hoši museli tam také zůstat, poněvadž zde jich může být jen 55, jako Kolman, Eret, Hoza, Brejník, Nascera, Vondra a jiní. Spíše by se sem hodili než někteří, kteří měli štěstí dostat se sem, ale nemají zde své věrné druhy. Máme piano, čelo, housle, kytaru a mandoliny a vesele se zpívá. Prosím Tě, udej moji adresu Kadeřávkovi, já se nemohu dočkat od něho odpovědi z Bobpova, Voronež. ..."

feldpostfeldpost
Korespondenční lístky
Vlevo: Cartolina postale Italiana. ( Carte Postale D´Italie ), na razítku je rok 1915. Natištěná známka má hodnotu 10 centesimi.
Vpravo: Cartolina Postale con Risposta Pagata. ( Carte Postale Avec Response Payée ) 1914.
Natištěná známka má hodnotu 5 centesimi.

feldpostfeldpost
Vlevo: Resercito Italiano Corrispondenza in franchigia. "Cittadini e soldati siate un esercito solo,, V. Emanuele III.
Vpravo: Cartolina postale Italiana in franchigia Corrispondenza del R.Esercito.
Oba lístky: Riproduzione Evendita Punite Art. 268 \E 270 C.P.

feldpost
Korespondenční lístek z Bosny a Hercegoviny. ( Bosnien : Herzegowina )
Josefovi Zilvarovi do Hoříněvse.
,,....Bábovku větší to může být.... Jaroslav"