První světová válka - World War I

Úřední pohlednice
Červeného kříže, Válečného pomocného úřadu Úřadu pro válečnou péči

Offizielle karte für :
Rotes Kreuz, Kriegshilfs-Büro, Kriegsfürsorge-Amt

Vydáno Válečným pomocným úřadem c. k. ministerstva vnitra.
Herausgegeben vom Kriegshilf-Büro desk.k. Ministeriums des Innern.
Měditisk:Rakouská novinářská a tiskařská akciová spoečnost, Wídeň, III.
Kupfertiefdruck der Öst. Zeitungs - u. Druckerei-A.-G., Wien, III.


Pohlednice nacházím v němčině i češtině. Dávám přednost české verzi.
Nevlastním žádné pohlednice. Zdroj pohlednic: soukromá sbírka a internet.

sbírka - home         Čísla 26 - 50

Pohlednice s čísly 1 - 25

1
Kriegsbildkarte Nr. 1

2
Kriegsbildkarte Nr. 2

3
Kriegsbildkarte Nr. 3

4
Kriegsbildkarte Nr. 4

5
Kriegsbildkarte Nr. 5

6
Kriegsbildkarte Nr. 6

7
Kriegsbildkarte Nr. 7

8
Válečná pohlednice č. 8
Z bojů u Przemyslan: Bravurní pronásledování kozácké sotně našimi hulány v obrovských lesích u Przemyslan za bitvy u Lvova

9
Kriegsbildkarte Nr. 9

10
Kriegsbildkarte Nr. 10

11
Kriegsbildkarte Nr. 11

12
Válečná pohlednice č. 12
Rozstřílená srbská děla, která ve vítězných bojích na Sávě byla ukořistěna.

13
Kriegsbildkarte Nr. 13

14
Kriegsbildkarte Nr. 14

15
Kriegsbildkarte Nr. 15

16
Kriegsbildkarte Nr. 16

17
Kriegsbildkarte Nr. 17

18
Kriegsbildkarte Nr. 18

19
Válečná pohlednice č. 19
Naše voje útočí na kolnu, ve které bylo od zrádců ukryto oddělení kozáků, aby přepadlo důstojníky,
shromážděné v blízkém domě při obědě na oslavu císařových narozenin.

20
Válečná pohlednice č. 20
Zaměřovač a tři jízdní dělostřelci celoveckého dělostřeleckého pluku, postavivše opět dělo ruským granátem povalené, střílejí znovu.

21
Kriegsbildkarte Nr. 21

22
Kriegsbildkarte Nr. 22

23
Kriegsbildkarte Nr. 23

24
Válečná pohlednice č. 24
Ze železničních kolejí improvizovaný pancéřový vlak předstírá v otevřeném poli defekt na stroji a zničí kozácké hlídky,
na něj útočící, palbou ze strojních pušek.

25
Kriegsbildkarte Nr. 25