První světová válka - World War I

Úřední pohlednice
Červeného kříže, Válečného pomocného úřadu Úřadu pro válečnou péči

Offizielle karte für :
Rotes Kreuz, Kriegshilfs-Büro, Kriegsfürsorge-Amt

Vydáno Válečným pomocným úřadem c. k. ministerstva vnitra.
Herausgegeben vom Kriegshilf-Büro desk.k. Ministeriums des Innern.
Měditisk:Rakouská novinářská a tiskařská akciová spoečnost, Wídeň, III.
Kupfertiefdruck der Öst. Zeitungs - u. Druckerei-A.-G., Wien, III.


Pohlednice nacházím v němčině i češtině. Dávám přednost české verzi.
Nevlastním žádné pohlednice. Zdroj pohlednic: soukromá sbírka a internet.

sbírka - home         Čísla 1 - 25

Pohlednice s čísly 26 - 50

26
Válečná pohlednice č. 26
30,5 centimetrový hmoždíř rakousko-uherské motorové baterie, soustavy Škodovy, za palby.

27
Válečná pohlednice č 27
Z bojů v Haliči: Tyrolští zemští střelci odrážejí útok ruské pěchoty, při čemž kouří střelci s největším klidem svou dýmku.

28
Kriegsbildkarte Nr. 28

29
Kriegsbildkarte Nr. 29

30
Válečná pohlednice č. 30
Doprava zajatých Rusů u Krasníku.

31
Válečná pohlednice č. 31
Vrchní armádní velitel arcikníže Bedřich s náčelníkem generálního štábu g.p. baronem Conradem z Hötzendorfu
a se štábem vrchního velitelství.

32
Válečná pohlednice č. 32
Následník trůnu arcivévoda Karel František Josef a obhájce Přemyšlu pol. podm Kusmanek při prohlídce pevnosti.

33
Kriegsbildkarte Nr. 33 (www.bibliofi.it)

34
Kriegsbildkarte Nr. 34

35
Kriegsbildkarte Nr. 35

36
Kriegsbildkarte Nr. 36

37
Kriegsbildkarte Nr. 37

38
Kriegsbildkarte Nr. 38

39
Kriegsbildkarte Nr. 39

40
Válečná pohlednice č. 40
30.5 cm hmoždíře v Ruském Polsku: Děla v elevaci k výstřelu připravená.

41
Kriegsbildkarte Nr. 41

42
Válečná pohlednice č. 42
Nakládání 30,5 cm nábojů našich hmoždířovývh baterií pomocí zdviže na příslušné vozy.

43
Kriegsbildkarte Nr. 43

44
Kriegsbildkarte Nr. 44

45
Kriegsbildkarte Nr. 45

46
Kriegsbildkarte Nr. 46

47
Kriegsbildkarte Nr. 47

48
Kriegsbildkarte Nr. 48

49
Kriegsbildkarte Nr. 49

50
Válečná pohlednice č. 50
Z bojů v Karpatech: Bajonetní útok Korutanců na Rusy u Konlacze.