Škola Smiřice - žáci narození v roce 1920

Zpět

školka
Opatrovna ( školka )
Opatrovna byla předchůdkyní dnešní mateřské školy a byla zřízena v čp. 111 ( Mlýnská ulice ), kde byl zároveň s opatrovnou i chudobinec.
Opatrovnu vedla sl. Procházková (všechny učitelky prý byly za starých časů slečny, protože měly zakázáno se vdát),
dcera lékárníka Procházky. Dnešní nájemníci užívají místnost opatrovny jako sušárnu. Snímek pochází přibližně z r. 1925.
Za foto a informace děkuji paní Martě Benešové roz. Dittrychové 24. 8. 2011.

škola
První třída obecné školy ve Smiřicích. Foto od Petra Hnika

škola
třída smiřické školy

Jana Kořínková rozená Špráchalová z Rodova mi v srpnu 2009 napsala:

posílám Vám popis fotografie žáků, narozených v roce 1920, na fotografii je žákům 13.let to znamená že je z r.1933..To mě řekla moje teta Marta Hlavatá, vdaná Střihavková, pochází z Račic a od 13let přešla do Smiřic, hned jak to viděla, začala mě říkat jména, ( letos oslavila v červenci 89let )

1.řada zleva učitelé:
Kubelka, uč.Salač, uč.Antropiusová, uč.Zahálka, v té době ředitel Doležal, uč.Černý, uč.Kubešová, uč.Netuka, uč.Černá.
2.řada zleva:
?, ?, Urbanová, ?, Hlavatá ( Střihavková ), Černá, Peřinová, Nováková, ?, Holubcová, Štrumhausová ( budoucí učitelka ze Smiřic ), Janíčková, Kutíková, Tučková, ?, Půrová, Krejčová z Holohlav
3.řada zleva:
?, Havlasová, ?, Vojtěchová, ?, ?, ?, Vítová, ?, ?, Ferbasová, Peřinová, Kupková, ?, ?, Doležalová, Prokešová
Nedatovanou fotografii mi poslal O. Hnik v listopadu 2008.



škola
Otakar Hnik sedí v druhé řadě, první zleva. Foto od Petra Hnika říjen 2004.


Setkání spolužáků po letech

Chlapci chodili do měšťanské třídy III. A a dívky do III.B

škola
Setkání spolužáků po letech - ženy. 7.6.1980
Vlevo stojí Věra Bohdanecká roz. Vítová, čtvrtá zleva stojí bývalá učitelka ze Smiřic L. Štrumhausová, Sedmá zleva paní Tučková vdaná Pavlová a poslední až vpravo Vlasta Hradecká roz. Janáčková ( prodávala v obchodě u ,,Hradeckých" ). Uprostřed sedí učitel Petr Zahálka a až vpravo Anna Klugarová roz Lukášková.

Popisovala Eva Knapová *1930. Foto od Petra Hnika. Pan Zdeněk Vorel upřesnil, že první zleva sedí jeho matka, Ludmila Vorlová roz .Vojtěchová. Jana Kořínková poznala svoji tetu Martu Střihavkovou roz. Hlavatou, která stojí v horní řadě 4 zprava.

Podle pramenů pana Jecha, zapůjčené panem Tuzarem, byli na srazu tito lidé:
Anna Lukášková roz. Nováková, Marta Střihavková roz. Hlavatá, Vlasta Hradecká roz. Janáčková, Marie Kubištová roz. Prokešová, Marie Kučerová roz. Jedličková, Vlasta Sládková roz. Preisová, Květa Pavlová roz. Tučková, Jiřina Černá roz. Půrová, Zdena Bouzová roz. Machová, Marie Křečková roz. Nováková, Božena Pavlistová roz. Sedláčková, Milena Ptáčková roz. Voltrová, Ludmila Vorlová, roz. Vojtěchová, Marie Špačková roz. Kupková, Anna Příhodová roz Rohlenová, Libuše Štrumhausová, Anna Klugarová roz. Lukášková, Vlasta Cejpová roz. Kovářová, Růžena Hrochová roz. Voňková



škola
Setkání spolužáků po letech - muži. 7.6.1980
Druhý zleva sedí Václav Jošt z Holohlav, potom učitel Petr Zahálka. Zleva stojí: 2. Jan Joneš, 3. Jan Černý,
nejvyšší je p. Juriček, třetí zprava Josef Jech a poslední Otakar Hnik
Foto od Petra Hnika.


škola
Část pozvánky se jmény na pozvánce k setkání spolužáků v roce 1976. Na druhé straně se autoři omlouvají, že seznam není úplný.
Od Petra Hnika