Smiřice a Holohlavy - školní ročenka

Zpět na hlavní stránku          Učitelé z ročenky         Školní foto z RodovaJestliže nechcete být na těchto stránkách, napište a já Vaši podobiznu a jméno vymažu. Nechci mít žádné problémy.?     1871   1872   1873   1874   1875   1876   1877   1878   1879

1880   1881   1882   1883   1884   1885   1886   1887   1888   1889

1890   1891   1892   1893   1894   1895   1896   1897   1898   1899

1900   1901   1902   1903   1904   1905   1906   1907   1908   1909

1910   1911   1912   1913   1914   1915   1916   1917   1918   1919

1920   1921   1922   1923   1924   1925   1926   1927   1928   1929

1930   1931   1932   1933   1934   1935   1936   1937   1938   1939

1940   1941   1942   1943   1944   1945   1946   1947   1948   1949

1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959

1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969

1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989

1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999

    2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009


Základní škola Smiřice uveřejňuje všechny fotografie tříd od školního roku 2005 / 2026
--- na svých stránkách---.U žen jsou uvedena jména za svobodna.

Děkuji za vaše fotografie. Doplňte mi prosím chybějící údaje.
Vystavuji fotografie z 1, 4 ( nebo 5 ) a poslední třídy školy i ze setkání spolužáků.Všechny děti se nenarodili v uvedeném roce - někdo se narodil na podzim v předcházejícím roce atd.
Ročník je většinou uveden podle narození člověka, který mi fotku popsal.
V popisech mohou být chyby, jestliže nějakou objevíte, prosím napište mi.
Mnozí lidé, i mladších ročníků, již nejsou mezi námi. Vzpomeňme si na ně.
Nevím kdo fotografie fotografoval, ale děkuji Vám. ( Často fotili p. Lukášek a p. Prostředník ze Smiřic.)

Smiřická škola
V roce 1912 se mění název školy na Měšťanská škola chlapecká s koedukací dívek.
6.12.1920 se mění název na Místní měšťanská škola chlapecká ve Smiřicích.
23.6.1924 se mění název na Měšťanská škola smíšená.
V roce 1939 byla škola přejmenována na Hlavní školu - Hauptschule
1.září 1948 pětitřídní obecná škola dostala název ,,národní škola". Šestá až devátá třída školy název ,,střední škola"
V roce 1951 se na škole objevil nápis Československá devítiletka ve Smiřicích
Od roku 1953 se zkrátila docházka na osm let a název se mění na ,,osmiletá střední škola". Škola získala název Škola Zdeňka Nejedlého.
Od roku 1961 jsou osmileté střední školy změněny na ,,základní devítileté školy"
Od roku 1978 se název mění na ,,základní škola". První stupeň je zkrácen na 4 roky a protože druhý stupeň má také 4 roky, je celková docházka osmiletá.
Ze Smiřického zpravodaje.

Zákonem z 3. května 1990 s platností od 30. 6. 1990 je prodloužena povinná školní docházka na devět let, ovšem jen na bázi dobrovolnosti.
První stupeň je tvořen 5 ročníky (do roku 1993 byl tvořen jen 4 ročníky ), druhý pak 6. až 9. ročníkem.
Od školního roku 1996 - 97 byla uzákoněna povinná devítiletá školní docházka.
Zdroj internet.


škola