Smiřice a Holohlavy - školní ročenka

Zpět na hlavní stránku          Učitelé z ročenky         Školní foto z RodovaJestliže nechcete mít jméno na těchto stránkách, napište a já Vaše jméno vymažu. Nechci mít žádné problémy.
----------------
Protože od 25.5.2018 platí přísnější zákon o ochraně osobních údajů, odstranil jsem bohužel 177 fotografii se jmény žáků. Budete-li mít ale souhlasy se zveřejněním, mohu je znovu vystavit. Doufám, že lidé našich ročníků se na vystavování fotografií se jmény dívají jinak.
Proto jsem dál s mazáním nešel.Nejstarší fotografie         Ročníky 1900 - 1913         1919

1920   1921   1922   1923   1924   1925   1926   1927   1928   1929

1930   1931   1932   1933   1934   1935   1936   1937   1938   1939

1940   1941   1942   1943   1944   1945   1946   1947   1948   1949

1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959

1960   1963

--------

1.9.1988            Školní rok 1993 / 94            Školní rok 1994 / 95
Základní škola Smiřice uveřejňuje všechny fotografie tříd od školního roku 2005 / 2006
--- na svých stránkách---.U žen jsou uvedena jména za svobodna.

Děkuji za vaše fotografie. Doplňte mi prosím chybějící údaje.Všechny děti se nenarodili v uvedeném roce - někdo se narodil na podzim v předcházejícím roce atd.
Ročník je většinou uveden podle narození člověka, který mi fotku popsal.
V popisech mohou být chyby, jestliže nějakou objevíte, prosím napište mi.
Mnozí lidé, i mladších ročníků, již nejsou mezi námi. Vzpomeňme si na ně.
Nevím kdo fotografie fotografoval, ale děkuji Vám. (Často fotili p. Lukášek a p. Prostředník ze Smiřic.)

Smiřická škola
V roce 1912 se mění název školy na Měšťanská škola chlapecká s koedukací dívek.
6.12.1920 se mění název na Místní měšťanská škola chlapecká ve Smiřicích.
23.6.1924 se mění název na Měšťanská škola smíšená.
V roce 1939 byla škola přejmenována na Hlavní školu - Hauptschule
1.září 1948 pětitřídní obecná škola dostala název ,,národní škola". Šestá až devátá třída školy název ,,střední škola"
V roce 1951 se na škole objevil nápis Československá devítiletka ve Smiřicích
Od roku 1953 se zkrátila docházka na osm let a název se mění na ,,osmiletá střední škola". Škola získala název Škola Zdeňka Nejedlého.
Od roku 1961 jsou osmileté střední školy změněny na ,,základní devítileté školy"
Od roku 1978 se název mění na ,,základní škola". První stupeň je zkrácen na 4 roky a protože druhý stupeň má také 4 roky, je celková docházka osmiletá.
Ze Smiřického zpravodaje.

Zákonem z 3. května 1990 s platností od 30. 6. 1990 je prodloužena povinná školní docházka na devět let, ovšem jen na bázi dobrovolnosti.
První stupeň je tvořen 5 ročníky (do roku 1993 byl tvořen jen 4 ročníky ), druhý pak 6. až 9. ročníkem.
Od školního roku 1996 - 97 byla uzákoněna povinná devítiletá školní docházka.
Zdroj internet.


škola