Škola Holohlavy - žáci narození v roce 1923

Zpět

škola
Děti z holohlavské škoIy před kostelem. Foceno v roce 1930. Děti narozené v roce 1924 jsou v první třídě.

První řada zleva:
Josef ŠindeIář, MíIa ChIupatý, Leša Krejčí, Josef Zumr, Jaroslav Ryšavý

Druhá řada zleva:
Jiřina Ryšavá, Maryša Františáková, ?, Jarmila Cejpová vdaná Rejchrtová, ?, ?, Jana Zvěřinová, Karla Macháčková, Lída Jarchovská, Jiřina Valentová vdaná Hamplová Jedna z neznámých dívek může být Jezovicová, rodiče pracovali ve statku byli to slováci.

Třetí řada zleva:
Otyla Cejpová vdaná Rozdolská, Jarča Trojanová vdaná Juričková, Danuše Merklová vdaná Tichá *1924, Eva Pultrová, Vlasta Tučková vdaná Jakubská, Drahoslava Zilvarová vdaná Prokopová, Jaroslava Hrochová vdaná Samková, EIiška Jelínková vdaná Levínská, Špryňarová ?, Vlasta Henclová

Čtvrtá řada zleva:
Se zaIoženými rukami Lidka Joštová vdaná Kubecová, Jaroslava Pácaltová *1923 vdaná Smejkalová, Jiřina Zetlitzerová vdaná Hlavová, Jarmila Valchová, Marie Tvrdá vdaná Pachmanová, Libuše Pácaltovă, Vlasta Jarkovská, Jaroslava Andrýsová *1923 vdaná Ryntová, Marie Chlupatá, Miluška Vognarová vdaná Jechová

Pátá řada zleva:
Josef ŠtrégI, Josef Sýkora, Josef Vognar, Vlasta Kovář *1922, Sláva Otčenáš, Jarda Hanzl, Jarda Čapek, učitel Krejčí

Poslední řada zleva:
KIíž, Sláva Novák, Mirek Andrejsek, Karel Andrejsek, Josef Kudivejz, Vašek PIíva, Josef Kocián, Jaroslav Štefan, Stanislav Kábr

Popisovala Vlasta Jakubská v srpnu 2004. Fotografie je od p. Hany Šímové

škola
Smiřická školka asi v roce 1926 - 1927
Druhá zleva stojí Hana Šedivá *1922, blondýnka vlevo u dveří je Marta Šedivá vdaná Machová *1923.
Fotografii zapůjčila a popsala Ladislava Reichová v březnu 2006.

škola
Dívčí třída ve Smiřicích

První řada zleva:
Růžena Ziklová Smiřice, Miloslava Millerová Rodov, Vlasta Ryplová Smiřice, Drahuška Zilvarová Holohlavy, Eliška Jelínková Holohlavy, Jarča Pácaltová Holohlavy, Božena Nováková Račice, Jarmila Řeháková Černožice, Vlasta Tučková Holohlavy, Marie Tvrdá Holohlavy, Marta Kaubová Smiřice, Jaroslava Fejfarová Sendražice, Marie Šrámková Skalička, Studená Sendražice

Druhá řada zleva:
Věra Kvěchová Smiřice, Zdeňka Kubelková Habřina, Jaroslava Andrýsová Holohlavy, Libuše Dytrichová Smiřice, Jaroslava Davidová Smiřice, Jaroslava Sajdlová Čibuz, Marta Šedivá Smiřice, Lidka Holečková Smiřice, Božena Pavlíčková Smiřice, Hana Šotolová Smiřice, Miloslava Kadeřávková Čibuz, Vlasta Havátová Rodov, Dáša Holmanová Hoříněves, Jaroslava Dušková Skalice, Holmanová Hoříněves, Jaroslava Zemková Smiřice, Věra Tomášková Trotina

Učitelé:
?, Netuka, Kubelka, Zahálka, Doležal, Černý, ?, Kubešová, ?, ?
Popisovala Milada Machková roz. Rezková *1922 v prosinci 2004.

škola
Foto ze setkání spolužáků a učitele Petra Zahálky v roce 1981 vystavil Milan Plšek.
Třetí zprava vykukuje Jan Kutík.

škola
Setkání po létech - muži stojí před závorami u smiřického nádraží - 5.9.1987 .

Zleva:
Jaroslav Mach, Jaroslav Rezek, ?, Ferbl ( Farber ? ), Voltr Jan, Václav Andrejs, Jindřich Litomiský, Josef Černý, Karel Malý, Jaroslav Černý, Vítězslav Voňka, Jaroslav Dubský, ?, Jan Malý ? ( Malý je zde dvakrát, v seznamu žáků je jen Karel Malý. Nevím ale, na jakém místě stojí. ), Hanousek ( také není v seznamu ), Jaroslav Marel, Václav Škoda, ?, Stanislav Kábr, Ladislav Škoda, Josef Kupka, Miroslav Čapek

Popisoval Josef Kupka *1923 ze Smržova v prosinci 2004. ( Zemřel týden po našem setkání. )

škola
Setkání po létech - ženy jsou vyfotografované na terase bývalé restaurace Labe 9.9.1989 na Náměstí Míru

První řada zleva:
Božena Nováková, Růžena Ziklová, Milada Rezková vdaná Machková, Zlata Šťovíčková, Jaroslava Dušková, Miloslava Millerová,

Druhá řada zleva:
Věra Kvěchová, Jaroslava Fejfarová, Marie Vodičková, Jaroslava Davidová, Eliška Jelínková vdaná Levínská, Jaroslava Andrýsová vdaná Ryntová, Zdeňka Kubelková (nevím kam toto jméno patří - P.), Ludmila Holečková, Vlasta Řeháčková, Věra Veverková, Jarmila Zemková, Vlasta Jarkovská

Popisovala Milada Machková roz. Rezková *1922 v prosinci 2004.