Škola Smiřice a Holohlavy - žáci narození v roce 1924

Zpět


škola
Smiřická mateřská škola 1930 ( v Mautnerově chudobinci ): učitelka sl. Procházková, vedle ní Josef Havel, tehdy už žák 3. třídy.
Třetí řada:
?, ?, Hela Matoušová, František Polák, O. Havel, ?, ?.
Druhá řada:
V. Poláková, ?, Jarča Dušková, Poláková St., Vlasta Šímová, Olga Kastnerová, ?, ?
První řada sedící:
?, ?, ?, ?, M. Klapka, ?, ?, ?
Fotografii mi poslal pan PhDr. Petr Havel. Popisoval je jeho otec Oldřich Havel * 1924 z Vrchlabí v květnu 2006.


škola
Děti z holohlavské škoIy před kostelem. Foceno v roce 1930. Děti narozené v roce 1924 jsou v první třídě.
První řada zleva:
Josef ŠindeIář, MíIa ChIupatý, Leša Krejčí, Josef Zumr, Jaroslav Ryšavý
Druhá řada zleva:
Jiřina Ryšavá, Maryša Františáková, ?, Jarmila Cejpová vdaná Rejchrtová, ?, ?, Jana Zvěřinová, Karla Macháčková, Lída Jarchovská, Jiřina Valentová vdaná Hamplová Jedna z neznámých dívek může být Jezovicová, rodiče pracovali ve statku byli to slováci.
Třetí řada zleva:
Otyla Cejpová vdaná Rozdolská, Jarča Trojanová vdaná Juričková, Danuše Merklová vdaná Tichá *1924, Eva Pultrová, Vlasta Tučková vdaná Jakubská, Drahoslava Zilvarová vdaná Prokopová, Jaroslava Hrochová vdaná Samková, EIiška Jelínková vdaná Levínská, Špryňarová ?, Vlasta Henclová
Čtvrtá řada zleva:
Se zaIoženýma rukama Lidka Joštová vdaná Kubecová, Jaroslava Pácaltová *1923 vdaná Smejkalová, Jiřina Zetlitzerová vdaná Hlavová, Jarmila Valchová, Marie Tvrdá vdaná Pachmanová, Libuše Pácaltovă, Vlasta Jarkovská, Jaroslava Andrýsová *1923 vdaná Ryntová, Marie Chlupatá, Miluška Vognarová vdaná Jechová
Pátá řada zleva:
Josef ŠtrégI, Josef Sýkora, Josef Vognar, Vlasta Kovář *1922, Sláva Otčenáš, Jarda Hanzl, Jarda Čapek, učitel Krejčí
Poslední řada zleva:
KIíž, Sláva Novák, Mirek Andrejsek, Karel Andrejsek, Josef Kudivejz, Vašek PIíva, Josef Kocián, Jaroslav Štefan, Stanislav Kábr
Popisovala Vlasta Jakubská v srpnu 2004. Fotografie je od p. Hany Šímové


škola
Výlet 2. třídy smiřické školy do Ratibořic:
První řada:
?, Míla Kuba, Fr. Polák, Ota Mecerod, J. Zedníček, ?, Šourek ?
Druhá řada:
?, ?, Láďa Sladký, ?, Zd. Färber, ?, J. Klupka
Třetí řada:
?, R. Valášek, O. Havel, ?, Sláva Jirka, Ant. Seliger, ?, ?
Děvčata:
?, Eva Čechová, O. Kastnerová, ?, Milada Vachková, ?, J. Dušková, ?, K. Bačová, Blanka Pránešová ?, ?, Věra Burešová, Helena Matoušová, ?, ?, Vlasta Šímová.
Dospělí:
Učitel J. Rezek, ?, ?, ?, ?.
Fotografii mi poslal pan PhDr. Petr Havel. Popisoval je jeho otec Oldřich Havel * 1924 z Vrchlabí v květnu 2006.


škola
Výlet smiřické školy do Babiččina údolí. Popis říká: učitelka Pádrová, rok 1931.
Podle jiného ustrojení dámy v tmavém klobouku ( zde uprostřed a nahoře vpravo ), se asi jedná o jiný výlet.
Nenapsal jsem si od koho mám fotografii :-). Děkuji.

škola
Pátá třída smiřické školy 1935:
První řada:

J. Zahradníček, ?, ?, ?, ?, M. Kuba, J. Litomiský, Zd. Färber, ?, J. Rousek, M. Klapka
Druhá řada klečící:
L. Malý, O. Havel, Ota Meceroch, ?,
Třetí řada sedící:
?, ?, V. Burešová, Ludmila Šindelářová, V. Bučová, ?, ? učitel J. Rezek, Milada Vachková, ?, ?, ?, ?, J. Dušková, E. Čechová
Čtvrtá řada stojící:
J. Voňka, ?, ?, ?, ?, ?, Blanka Prokešová, Jarošová, ?, ?, V. Čertnerová, ?, ?
Pátá řada nahoře:
Šourek, ?, Ant. Seliger, ?, Sláva Jirka, ?, ?, ?, ?, R. Valášek
Fotografii mi poslal pan PhDr. Petr Havel. Popisoval je jeho otec Oldřich Havel * 1924 z Vrchlabí v květnu 2006.


škola
4. měšťanka smiřické školy v roce 1939 ( devátá třída )
Učitelé:

?, ?, Vlachová, Strejčková, Zahálka, řed. Černý, tř. uč. Netuka, Kubelka, ?, Šimáčková, ?, Novotný
děvčata:
?, D. Merklová, ?, ?, A. Černá, ?, ?, M. Vachková, Květa Hrozková
Nahoře:
F. Polák, ?, ?, ?, J. Vognar, J. Zedníček, J. Hlavatý, Antonín Seliger, Poláček, Salaba, ?, Drahoš Čita, Propílek, Vojtěch, O. Havel
Fotografii mi poslal pan PhDr. Petr Havel. Popisoval jeho otec Oldřich Havel * 1924 z Vrchlabí v květnu 2006.