Škola Smiřice - žáci narození v roce 1927

Zpět

škola
Druhá třída smiřické školy v roce 1935. Fotku mi nechala okopírovat p. Drahomíra Marelová roz.Sladká *1927.

škola
Žáci smiřické školy

První řada zleva:
učitelé Hanušová, Pavlíková, Novotný, Marxová, ředitel Černý, Vlachová, Kubelka, Strejčková, Netuka, Zahálka
Druhá řada zleva:
B. Voltrová, V. Andrýsová, M. Melgrová, L. Pošvová, Peřinová, Křižová, Vachová, Marelová, Lukášková, Kubelková, Věra Bahníková (dnes Fikrová), Kadaniková
Třetí řada zleva:
Ceralová, -, Jednotová, Kadečková, -, -, Nejmanová, Tvrdá, -, Bašová, Malinová, Slezáková, Sladká, Paláková, Černá

Fotografii mi poslala Jana Krejčová, ta ji okopírovala od paní Věry Fikrové, rozené Bahníkové * 1927 z Hubilesa, která ji popisovala v červenci 2006.

škola
Fotografie je okopírovaná od Milady Knajflové, roz. Dittrychové, která v dubnu 2005, popsala učitele v první řadě,
zleva: ? , ? , Pavlíková, Netuka, Strejčková, Zahálka, ředitel Černý, Novotný, Kubelka, Marxová, Vlachová, Chládková, ( ? - nevím, která učitelka je vynechaná - P.) )
Na fotce je také pí. Drahomíra Marelová roz.Sladká *1927. Pan Václav Hájek doplnil jména podle podpisů na druhé straně fotografie:
Na fotografii by měli být tito žáci (pokud jsem správně rozluštil jména):
Křeček, Čumal, Koza, Vít, Hájek, Neumann, Svoboda, Poláček, Paláková, Škop, Matějček, Vodsedílek, Marková, Jarová, Numeník, Kužala, Kříž, Neumannová, Melgrová, Kunn, Ceralová, Knašl, Vít, Malinová, Kadaniková, Bednařík, Smetánková, Hořínková, Sladká, Pondělíček, Andrýsová, Koza, Černá, Kolek a nejspíše učitelé: Novotný, Černý, Marxová, Kubelka, Netuka, Zahálka.