Škola Smiřice a Holohlavy - žáci narození v roce 1930

Zpět

školka
Smiřická školka v roce 1935
První řada zleva:
Dáša Joštová, Alena Svatoňová, Marta Řízková, Marie Mlejnková, Marie Švehlová
Druhá řada zleva:
Karla Plšková, Božena Plšková, Josef Vlček, Josef Kodytek, Vlasta Holečková, ?, Marie Šmiková, Celba, Ota Špaček, Horych, ?, Klemencová
Třetí řada zleva:
Stáňa Beránková, Jarča Fišerová, Jarča Slezáková, Eva Opletalová vdaná Knapová, Josef Němec, Láďa Beránek, Jindra Eis, Karel Zemek a paní Šmídová
Popisovala Eva Knapová roz. Opletalová v srpnu 2004. Střecha budovy vzadu, je dnešní rohový dům na křižovatce u velkoprodejny na Palackého ulici vedle hospody Sluníčko.


školka
Fotografie z roku 1935. Křížkem je označená Eva Opletalová *1930 stojí vedle Josefa Němce.
V dnešní levé straně smiřické školy, v bývalé malé budově školy, bývala školka. Díváme se na budovy v dnešní Brigádnické ulici.

škola
Třetí obecná třída ve smiřické škole v roce 1939
První řada zleva:
?, ?, Jarda Matouš, Jindra Blatník, Jiří Sychrovský, Marie Švehlová, Josef Kodytek, František Štěpánek, Miloš Rajtmajer
Druhá řada zleva:
?, Karla Plšková, Marie Šmiková, Hana Fumferová, Eva Opletalová vdaná Knapová, Dáša Fáberová, paní učitelka Višňáková, Markéta Hofmeisterová, Alena Knejpová, ?, Marie Krupková, Marie Valentová, Vlasta Opová
Třetí řada zleva:
Jarča Slezáková, Eliška Kudrová, Květa Malá, Stáňa Beránková, Magda Valentová, Marie Mlejnková, Vlasta Opová, Zorka Procházková, Lída Dušková, ?
Čtvrtá řada zleva:
Ota Špaček, Vlasta Macháček, Václav Šmída, Štefanyk, Josef Kmínek, Josef Pecina, Láďa Beránek, Karel Zemek, ?, Ivan Karpíšek, Václav Prskavec, Celba, ?
Popisovala Eva Knapová roz. Opletalová v srpnu 2004.


škola
4 třída obecné školy. Foto Eva Knapová roz. Opletalová.

škola škola
IIB v roce 1942, třídní Marxsová. Foto Eva Knapová roz. Opletalová.

škola
IIB v roce 1942, třídní Marxsová. Foto Eva Knapová roz. Opletalová.

škola
IIIb měšťanské třídy ve smiřické škole, dnes je to osmá třída. Na fotce je datum 1944

První řada zleva:
Zlatka Kvasničková, Jarča Kakrdová, Medunová, Marie Čurdová, Marta Fabiánová, Jiřina Hanušová, Zdena Špátová, Alena Kvasničková, Eva Opletalová vdaná Knapová, Dáša Fáberová, Váchová, Zdena Haková, Marie Šmiková

Druhá řada zleva:
ve druhé řadě jsou učitelé Kubelka, Chládková, Marxsová, Hanušová, Jan Pondělíček
Třetí řada zleva:
Zdena Němečková, Božka Trmalová, Eliška Kudrová, Drahuna Kracíková, Miluška Klemerová, Stáňa Šimková, Lída Dušková, Lída Machková, Emilka Ferbasová, Zdena Jonešová, Miluška Joštová vdaná Žižková, Marie Haňáčková, Jana Kaislerová
Čtvrtá řada zleva:
Chodúrová, Božena Hořínková, Vlasta Opová, Jarča Hanzlová, Alena Knejpová, Markéta Hofmeisterová, Magda Valentová, Marie Malá, Marie Mlejnková, Květa Malá, Jindra Tučková, Jiřina Svobodová, Stáňa Matějčková, Marie Černá, Střihavková, Milada Hrubá
Popisovala Eva Knapová roz. Opletalová v srpnu 2004.


škola
IVb třída ve smiřické měšťanské škole, dnes je to devátá třída. Na fotce je datum 1944
První řada zleva:
Květa Špačková, Zdena Tomková, Zdena Haková, Emilka Ferbasová, Marta Fabiánová, Zdena Jonešová, Marie Černá, Alena Kvasničková
Druhá řada zleva:
Dáša Fáberová, Marie Potůčková, Božena Hořinková, Jarča Kakrdová, Lída Dušková, Marie Šmiková
Třetí řada zleva:
Zdena Trmalová, Lída Machková, Stáňa Šimková, paní učitelka Marxová, Eva Opletalová vdaná Knapová, Marie Šolcová, Marie Těmínová
Čtvrtá řada zleva:
Marie Haňáčková, Alena Knejpová z Habřiny, Alena Knejpová z Černožic, Markéta Hofmeisterová, Jindra Tučková, Marie Malá, Magda Valentová, Květa Malá, Stáňa Matějíčková, Jiřina Svobodová, Jiřina Hanušová, Jitka Suková
Pátá řada zleva:
Zdena Špátová, Zlatka Kvasničková, Marie Mlejnková, Miluška Klemerová, Milada Hrubá, Stáňa Beránková, Eliška Kudrová, Bořka Valášková
Popisovala Eva Knapová roz. Opletalová v srpnu 2004.


škola
Rok 1943. Na fotce od Evy Knapové roz. Opletalové ( vzadu druhá zprava ) je popis:
Dáša Färberová, Stáňa Beránková, E. Ferbasová, B. Trmalová, Jiřina Svobodová, M. Těsmínová. V. Oppová, M. Hofmeisterová

škola
Rok 1943. Na fotce od pí Knapové roz. Opletalové je popis:
Dáša Färberová, Stáňa Beránková, E. Ferbasová, L. Machková, A. Knejpová, Z. Jonešová, Jarča Kakrdová,
M. Těsmínová, B. Hořínková, L. Dušková, Reitmajer. M. Hofmeisterová


škola
Školní tablo.

zleva nahoře - Jiří Čerešarov z Holohlav jede po silnici v autíčku
Mirek Řehák z Holohlav drží model letadla s neznámým klukem
Josef Kmínek ze Smiřic se koupe v Labi
Jiří Prudký z Holohlav - Na Lávkách pluje na voru
Mirek Maršík chytá ryby
Jiří Černý z Čibuzi ukazuje svaly vedle neznámého kluka na dřevěném koni
Miloš Raitmayer ze Smiřic je ve stanu až vpravo
Pavel Mottl hraje vlevo na housle
Václav Tuláček je opřený o sloup
Pavel Hak z Račic balancuje na síti
Suchánek z Černožic drží sít vlevo
Václav Lindr z Holohlav drží sít vpravo
Mirek Firkušný z Račic v žárovce dobíhá Malbuřinu - Sádovskou strelu
Jarda Škvrna ze Sendražic jede na vlaku hned za lokomotivou, jiné u vlaku neznáme
Josef Pecina ze Smiřic leží u Labe až vpravo
Jiří Nechvil z Černožic jede na kole vlevo
Jiří Černý ze Smržova má sepjaté ruce
učitel Kubelka má největší hlavu
Jindřich Blatník ze Smiřic stojí za brankou
Jindřich Valenta z Holohlav stojí vlevo v brance
Josef Kodytek stojí vlevo od lavičky
Láďa Doubrava z Hoříněvse sedí na lavičce
Ota Špaček ze Smiřic sedí u budky na stromě
František Vágner ze Smiřic zabíjí prase až vpravo
Ivan Karpíšek z Holohlav - Na Lávkách drží pušku vlevo dole
Jiří Valenta ze Skalice maluje obraz
Karel Zemek ze Smiřic skáče o tyči
Josef Jirásek ze Smiřic pochoduje vedle tyče
Miroslav Ryšavý z Holohlav stojí vlevo od IV.a

Popisoval Václav Lindr * 1930 z Holohlav v srpnu 2004 - jiná jména si nepamatujeŠkola Holohlavy - žáci narození v roce 1930

škola
Holohlavská školní třida, asi v roce 1938 ? Jarmila Hanzlová je v třetí řadě třetí zprava.
Obě fotografie mi poslal Zdeněk Hanzl, syn Jarmily Hanzlové v dubnu 2008.

škola
Na zadni straně je popis děvčat:
Durecová Anda, Kudrnová Ela, Lidka D., Květa Malá,
Mana Ml., Alena ml., Stana, Zdenka N., Vlasta O., Malá M.,
v zadní řadě, čtvrtá zleva je Jarmila Hanzlová

škola
Hospodyňky před holohlavskou školou. Foto od pí. Žížkové roz. Joštové - sedí vlevo. Učitel Josef Tuček a asi Stanislava Pavlíková.Setkání spolužáků

škola
Setkání spolužáků 15.9.1984.
Foceno na chodech bývalé restaurace na náměstí Míru. Foto od. pí. Knapové

škola
Setkání spolužáků 15.9.1984.
Zajímavý průhled oknem z náměstí na smiřický kostel. Foto od. pí. Knapové

škola
Setkání spolužáků v roce 1985.
Hrubá, Tomková, Hamplová, Černá, Machková, Knejpová, Černá, Knapová, Klemerová, Hofmeisterová,
Malá, mezera, Dušková, Beránková, Trmalová, Potůčková, Matějíčková, Ferbasová, mezera, Černá. Mlejnková, Kaislerová
Obě fotografie mi poslal Zdeněk Hanzl, syn Jarmily Hanzlové, stojící třetí zleva v druhé řadě.
Popis z druhé strany fotografie od pí. Knapové roz. Opletalové:

škola
Setkání spolužáků v roce 1985.
Zleva nahoře stojí: Zemek, Prudký, Pecina, Hak, Kmínek, Reitmajer, Čerešarov, Tuláček, Maršík,
Vágner ( stojí vpravo v první řadě ), Řehák, Škvrna, Valenta, Štěpánek, Nechvíl, Blatník, Doubrava
Popis z druhé strany fotografie od pí. Knapové roz. Opletalové:

škola
Fotografie ze setkání spolužáků smiřické školy v roce 1997.

První řada zleva:
Lída Holmanová roz. Dušková ze Smiřic, Květa Kořalková roz. Malá, Stáňa Penzová - Šimková, Marie Sehnoutková roz. Černá z Habřiny, Zdena Tomková - Andrýsová, Květa Špačková - Pleskačová, Jana Pácaltová roz. Kaislerová, Lída Divíšková roz. Machková, Karel Zemek ze Smiřic
Druhá řada zleva:
Jindra Blatník, Milada Malá roz. Hrubá z Černožic, Stáňa Kozová roz. Beránková ze Smiřic, Marie Špryňarová roz. Potůčková ze Smiřic, Marie Haňáčková, Eva Knapová roz. Opletalová ze Smiřic
Třetí řada zleva:
Pavel Hak z Račic, Josef Řehák ze Smržova, Stáňa Matějíčková, Miluše Semeráková roz Klemerová ze Smržova, Zdena Kozová roz. Haková ze Smiřic, Marie Malá - Švejdová, šedovlasý ?
Až vzadu zleva:
František Štěpánek, ?, blondýna ?, Václav Tuláček z Habřiny, Jirka Prudký, Jindra Tučková - Marchová, Láďa Doubrava, Václav Lindr z Holohlav, v oranžové košili Josef Pecina ze Smiřic, Jaroslav Flégl.
Fotografoval Jiří Nechvil z Černožic ve vestě. Foto a popis Eva Knapová roz. Opletalová v srpnu 2004.


škola
Setkání spolužáků v roce 2010. Foto od. pí. Knapové.