Škola Smiřice a Holohlavy - žáci narození v roce 1932

Zpět


Dva ročníky holohlavské školy - 1931 a 1932

První řada zleva:
Ota Kopitz, Hrubý, Jiří Zummer, Miroslav Šafránek, František Šimek
Druhá řada zleva:
Josefa Valentová, Běla Jarkovská, Květa Joštová vdaná Hošková *1932, učitelka Nováková, učitel Josef Tuček, Františka Jindřichová, Zdena Řeháková vdaná Kozinová, Líba Opová
Třetí řada zleva:
Jarča Pultrová, Jarča Hlavová, Marie Šindelářová, Zdeňka Sehnoutková vdaná Merglová, Marie Vítková, Věra Jelínková, Blanka Klouzová, Miluše Kozinová, Hedva Plšková, Jiřina Hlavová, Marie Rohlenová
Čtvrtá řada zleva:
Roman Hanuš, Oldřich Jarkovský, Václav Křeček, Vlasta Hlava, Jarda Kopecký, Václav Peřina, Stanislav Čerešarov, František Zilvar

Popisovala Květa Joštová vdaná Hošková *1932 z Holohlav v září 2004. Foto od pí. Vokřálové.Asi poslední třída tohoto ročníku školy ve Smiřicích

První řada zleva:
učitelé František Mach, Josef Tuček, Olga Šafrová, Jan Netuka, Jan Černý, Jan Novotný, Opltová, Petr Zahálka,
Druhá řada zleva:
Alena Vachková ze Smiřic, Marie Schejbalová ze Sm., Jiřina Hlavová vdaná Voldřichová Holohlavy, Jaroslava Dostálová Sm., Věra Honsnejmanová Sm., Zdena Sehnoutková vdaná Merglová Holohl., Eliška Skákalová Holohl., Zdena Vítková Račice, Marie Vítková Holohl., Drahuše Procházková Vlkov, Dana Klemerová Smržov, Jaroslava Andrýsová Skalice, Libuše Kopecká Sm., vpředu stojí Hedva Křižalová Sm., Ludmila Machová Černožice
Třetí řada zleva:
Jiřina Vachová Skalice, Květa Joštová vdaná Hošková, Jiřina Poláková vdaná Jirousková Holohl., Zdena Řeháková vdaná Kozinová Holohl., Hana Matějčková Skalice, Květa Soukupová Sm., Josefa Valentová Holohl., Marie Rohlenová Holohl., Milada Vávrová Černožice,

Popisovala Květa Joštová vdaná Hošková *1932 z Holohlav v září 2004.