Škola Smiřice - žáci narození v roce 1935

Zpět

školka
Smiřická školka.

První řada zleva:

Jarča Hornychová, Dáďa Matoušková, Marie Bergmanová, Míla Křížová, Libuše Bergmanová, Jára Jílovská, Jiří Dvořák, Alena Křížová, Eva Munzarová, Eva Řízková, Alena Marková, bratři Peřinové
Druhá řada zleva:
Hana Kašparová, Jaroslava Satránská, Milada Grycová, Irena Svatoňová, ?, ?, Míla Finková, Jarča Krupková, Františka Chmelíková, Anna Horáková vdaná Rousková, Věra Nováková, Lída Vlčková
Třetí řada zleva:
Paní učitelka Alena Žabská, ?, Miloš Prailinger, Zdenek Bláha, Miloš Beránek, za plotem vykukuje Luděk Munzar, Luboš Kupka, František Halák, Josef Voltr, Jiří Skalický, paní Sychrovská

Fotografie je okopírovaná z kroniky srazů smiřických spolužáků, narozených v roce 1935. Zapůjčila mi ji a popsala jména dětí paní Anna Rousková *1935 roz Horáková v lednu 2006.


školka
Smiřická školka v červnu 1941
Roky narození 1935, 1936, 1937.
Mateřská školka sídlila v Masarykově domě - malé školní budově, tento rohový dům je zbouraný, na jeho místě stojí školní jídelna a družina.
zleva zadní řada:
pí. učitelka Alena Žabská, Matoušková Dája, Adamíra Miroslav, Kubrová, Kupka Lubomír, Grycová Milada, Bláha Zdeněk, Holeček Václav, Hornych, školnice pí. Sychrovská,
prostřední řada:
Jilovská Jaroslava, Bergmanová Marie, Suchánek Václav, Tlustá Drahomíra, Kopáč Ladislav, Zákravská Karla, Křížová Alena – Telecká, Marková Alena – Mengrová, ?
sedící:
Peřina, Řízková Eva – Zemková, Černá Jaroslava – Hrubá, Vachková Jarmila, ?, Müller, Suchánek Jan, Kutík Jan, Tlustá, Pospíšilová Miluše, Sychrovská Jaroslava, Tomšová, Trmal Zdeněk
na zemi:
Peřina, Holeček Jaromír
Na obrázku je Václav *1936 i Jan *1937 Suchánek, mají nad hlavami křížek.
Foto od Petry Štefánkové, popis paní M. Vágnerová a M. Stránská, v červnu 2013 sestavil Milan Plšek.Fotografie ze školních výletů.

škola
Na fotografiích je v kšiltovce učitel Tuček z Holohlav a uprostřed uč. Kubelka.
Fotografie jsou okopírované z kroniky srazů smiřických spolužáků. Zapůjčila mi ji paní Anna Rousková roz Horáková v lednu 2006.

škola

škola

škola

škola

škola

Seznam žáků třídy A a třídy B, podle soupisu z kroniky srazů.


Adamírová Marie vdaná Setunská
Adamíra Miroslav
Bláha Zdeněk
Bočková Jaroslava - Šťastná
Bortlík Václav
Bukačová Radmila - Štřechová
Černá Zdeňka - Lemerová
Dohnal Luděk
Doležal Zdeněk
Dubická Slavomíra – Rajmová
Grycová Milada – Stránská
Hanousková Marie – Grošková
Havrdová Marie – Skořepová
Hampl Václav
Holečková Jaroslava – Svobodová
Horáková Anna – Rousková
Hojná Miroslava – Klížová
Hynek Vladimír
Chmelíková Františka – Škvrnová
Jakoubková Irena - Rybářová
Jakoubková Ludmila – Hartigová
Janoušek Jaroslav
Jilovská Jaroslava – Najmanová
Jirková Libuše – Broučková
Jirková Jarmila – Lhotská
Kadaníková Věra – Vrbová
Kadečka Josef
Kadečková Marie – Věrtelářová
Kašparová Hana – Fabiánová
Klouzová Ludmila – Vokřálová
Knejpová Růžena – Janečková
Kroupová Jaroslava – Nyčová
Křečková Anna – Freibauerová
Křížová Alena – Telecká
Kupka Lubomír
Kutíková Hana – Mikulková
Krejčová Miloslava – Havlová
Malý Jaroslav
Mádrová Ludmila – Kubešová
Marčin Josef
Marková Olga – Blatná
Mencl Václav
Mikolášek – Josef
Mrkosová Květa – Žandová
Němečková Zdeňka – Jílková
Novotný Ladislav
Nyč Karel
Petrová Jaroslava – Slezáková
Pištová Marie – Bůtová
Procházka Václav
Rettrová Jaroslava – Šubrtová
Rybínová Božena – Binarová
Řeháková Ludmila – Výšková
Ryba Jaroslav
Sehnoutková Jana – Suková
Sehnoutková Drahomíra – Stejskalová
Sejínová Taťána – Hušková
Snítilová Jaroslava – Hlavatá
Svatoň Jaroslav
Šejvlová Iva – Zahálková
Špaček František
Štrégl František
Škarytková Jiřina – Komárková
Šimek Bohuslav
Tichá Jiřina – Povolná
Těmínová Miloslava – Dobiášová
Valášek Jiří
Veverka Jiří
Věchet Pavel
Vítek Jaroslav
Voláková Anna – Muzikantová
Výravská Jitka – Číšová
Vágner Antonín
škola
Tablo IV. A základní školy Smiřice 1949 – 1950 ( 9a ).

Popis tabla:
Třídní učitel: Jaroslav Kubelka,
Starostka – Marie Adamírová z Vlkova,
deštník – Anina Křečková z Černožic,
schody – Věra Kadaníková ze Smiřic,
kytička – Jaroslav Malý z Vlkova,
tabule – Jaroslava Bočková z Hubilesa,
branka – Jaroslav Janoušek ze Sm.,
kolo – Vladimír Hynek z Černožic,
kolo – Zdeněk Doležal z Čern.,
kolo – Antonín Mach z Čern.,
kolo – Luděk Dohnal z Čern.,
klavír – Ludmila Jakoubková z Čern.,
stolička – Ludmila Klouzová z Holohlavy,
vysvědčení – Alena Křížová ze Sm.,
lavice – Marie Hanousková z Hubilesa,
kolo koza – Zdeněk Bláha ze Sm.,
laboratoř – Lubomír Kupka ze Sm.,
květina – Míla Hojná ze Sm.,
brusle – Miroslav Adamíra,
stůl – Libuše Jirková ze Sm.,
letopočty – Anina Horáková ze Sm.,
lavička – Hana Kutíková z Černožic,
trakař – Radka Bukačová z Habřiny,
kněz – Josef Kadečka ze Sendražic,
trakař – Slávka Dubická z Habřiny,
vozík – Jaroslava Jilovská ze Sm.,
vozík – Milada Kašparová ze Sm.,
vozík – Hana Grzcová ze Sm.,
síť – Zdeněk Černý z Černožic,
síť – Jaroslava Kroupová z Černožic,
vidle – Jaroslava Holečková ze Sendražic,
Irena Jakoubková z Hořiněvse nakreslila tablo.

Tablo mi nechala ofotografovat a popsala jména spolužáků p. Anna Rousková roz Horáková v lednu 2006.Setkání spolužáků po letech

škola
Setkání absolventů smiřické školy - bývalá 9a.

Klečící zleva:
Zdeněk Bláha, Jaroslav Janoušek, Zdeněk Doležal, Vladimír Hynek, Luděk Dohnal, Lubomír Kupka ( byl starosta Smiřic ), Josef Marčín
Druhá řada zleva:
Zdena Černá - Lemerová, Radka Bukačová - Střechová, Jára Jilovská - Najmanová, Milada Grycová - Stránská, Hana Kašparová - Fabiánová, Anina Křečková - Freibauerová, Hana Kutíková - Mikulková, Jarča Kroupová - Nyčová
Třetí řada zleva:
Vedle učitele Františka Macha stjí Jarmila Jirková - Lhotská a Věra Kadaníková - Vrbová, v zadní řadě zleva: Jaroslava Bočková - Šťastná, Růžena Knejpová - Janečková, Míla Hojná - Klížová, Alena Křížová - Telecká, Slávka Dubická - Rajmová, Irena Jakoubková - Rybářová, Lída Klouzová - Vokřálová, Marie Adamírová - Setunská, Anina Horáková - Rousková

Fotografie je okopírovaná z kroniky srazů smiřických spolužáků, narozených v roce 1935. Zapůjčila mi ji a popsala paní Anna Rousková *1935 roz Horáková v lednu 2006.škola
Setkání absolventů smiřické školy - bývalá 9b.

Klečící zleva:
Jaroslav Vítek,Jiří Valášek, Jiří Veverka, Jaroslav Svatoň, Vladimír Novotný
Druhá řada zleva:
Učitel František Mach, Lída Řeháková - Výšková, Anina Voláková - Muzikantová, za nimi Josef Mikolášek, Lída Mádrová - Kubešová, Jarka Petrová - Slezáková, Božena Rybínová - Binarová
Třetí řada zleva:
Zdena Němečková - Jílková, Jaroslava Snítilová - Hlavatá, Jirka Výravská - Čížová, Jaroslava Rettrová - Šubrtová, Jana Sehnoutková - Suková, František Štrégl, Jaroslav Ryba, František Špaček

Fotografie je okopírovaná z kroniky srazů smiřických spolužáků, narozených v roce 1935. Zapůjčila mi ji a popsala paní Anna Rousková *1935 roz Horáková v lednu 2006.