Škola Smiřice - žáci narození +/- 1935

Jsou použity materiály z kroniky srazů smiřických spolužáků. Zapůjčila mi ji paní Anna Rousková *1935 roz Horáková v lednu 2006.

Zpět

školka
Smiřická školka.

První řada zleva:

Jarča Hornychová, Dáďa Matoušková, Marie Bergmanová, Míla Křížová, Libuše Bergmanová, Jára Jílovská, Jiří Dvořák, Alena Křížová, Eva Munzarová, Eva Řízková, Alena Marková, bratři Peřinové
Druhá řada zleva:
Hana Kašparová, Jaroslava Satránská, Milada Grycová, Irena Svatoňová, ?, ?, Míla Finková, Jarča Krupková, Františka Chmelíková, Anna Horáková vdaná Rousková, Věra Nováková, Lída Vlčková
Třetí řada zleva:
Paní učitelka Alena Žabská, ?, Miloš Prailinger, Zdenek Bláha, Miloš Beránek, za plotem vykukuje Luděk Munzar, Luboš Kupka, František Halák, Josef Voltr, Jiří Skalický, paní Sychrovská

školka
Smiřická školka v červnu 1941
Roky narození 1935, 1936, 1937.
Mateřská školka sídlila v Masarykově domě - malé školní budově, tento rohový dům je zbouraný, na jeho místě stojí školní jídelna a družina.
zleva zadní řada:
pí. učitelka Alena Žabská, Matoušková Dája, Adamíra Miroslav, Kubrová, Kupka Lubomír, Grycová Milada, Bláha Zdeněk, Holeček Václav, Hornych, školnice pí. Sychrovská,
prostřední řada:
Jilovská Jaroslava, Bergmanová Marie, Suchánek Václav, Tlustá Drahomíra, Kopáč Ladislav, Zákravská Karla, Křížová Alena – Telecká, Marková Alena – Mengrová, ?
sedící:
Peřina, Řízková Eva – Zemková, Černá Jaroslava – Hrubá, Vachková Jarmila, ?, Müller, Suchánek Jan, Kutík Jan, Tlustá, Pospíšilová Miluše, Sychrovská Jaroslava, Tomšová, Trmal Zdeněk
na zemi:
Peřina, Holeček Jaromír
Na obrázku je Václav *1936 i Jan *1937 Suchánek, mají nad hlavami křížek.
Foto od Petry Štefánkové, popis paní M. Vágnerová a M. Stránská, v červnu 2013 sestavil Milan Plšek.Fotografie ze školních výletů.

škola
Na fotografiích je v kšiltovce učitel Tuček z Holohlav a uprostřed uč. Kubelka.


škola

škola

škola

škola

škola

Seznam žáků třídy A a třídy B, podle soupisu z kroniky srazů.


Adamírová Marie vdaná Setunská
Adamíra Miroslav
Bláha Zdeněk
Bočková Jaroslava - Šťastná
Bortlík Václav
Bukačová Radmila - Štřechová
Černá Zdeňka - Lemerová
Dohnal Luděk
Doležal Zdeněk
Dubická Slavomíra – Rajmová
Grycová Milada – Stránská
Hanousková Marie – Grošková
Havrdová Marie – Skořepová
Hampl Václav
Holečková Jaroslava – Svobodová
Horáková Anna – Rousková
Hojná Miroslava – Klížová
Hynek Vladimír
Chmelíková Františka – Škvrnová
Jakoubková Irena - Rybářová
Jakoubková Ludmila – Hartigová
Janoušek Jaroslav
Jilovská Jaroslava – Najmanová
Jirková Libuše – Broučková
Jirková Jarmila – Lhotská
Kadaníková Věra – Vrbová
Kadečka Josef
Kadečková Marie – Věrtelářová
Kašparová Hana – Fabiánová
Klouzová Ludmila – Vokřálová
Knejpová Růžena – Janečková
Kroupová Jaroslava – Nyčová
Křečková Anna – Freibauerová
Křížová Alena – Telecká
Kupka Lubomír
Kutíková Hana – Mikulková
Krejčová Miloslava – Havlová
Malý Jaroslav
Mádrová Ludmila – Kubešová
Marčin Josef
Marková Olga – Blatná
Mencl Václav
Mikolášek – Josef
Mrkosová Květa – Žandová
Němečková Zdeňka – Jílková
Novotný Ladislav
Nyč Karel
Petrová Jaroslava – Slezáková
Pištová Marie – Bůtová
Procházka Václav
Rettrová Jaroslava – Šubrtová
Rybínová Božena – Binarová
Řeháková Ludmila – Výšková
Ryba Jaroslav
Sehnoutková Jana – Suková
Sehnoutková Drahomíra – Stejskalová
Sejínová Taťána – Hušková
Snítilová Jaroslava – Hlavatá
Svatoň Jaroslav
Šejvlová Iva – Zahálková
Špaček František
Štrégl František
Škarytková Jiřina – Komárková
Šimek Bohuslav
Tichá Jiřina – Povolná
Těmínová Miloslava – Dobiášová
Valášek Jiří
Veverka Jiří
Věchet Pavel
Vítek Jaroslav
Voláková Anna – Muzikantová
Výravská Jitka – Číšová
Vágner Antonín
škola
Tablo IV. A základní školy Smiřice 1949 – 1950 ( 9a ).

Popis tabla:
Třídní učitel: Jaroslav Kubelka,
Starostka – Marie Adamírová z Vlkova,
deštník – Anina Křečková z Černožic,
schody – Věra Kadaníková ze Smiřic,
kytička – Jaroslav Malý z Vlkova,
tabule – Jaroslava Bočková z Hubilesa,
branka – Jaroslav Janoušek ze Sm.,
kolo – Vladimír Hynek z Černožic,
kolo – Zdeněk Doležal z Čern.,
kolo – Antonín Mach z Čern.,
kolo – Luděk Dohnal z Čern.,
klavír – Ludmila Jakoubková z Čern.,
stolička – Ludmila Klouzová z Holohlavy,
vysvědčení – Alena Křížová ze Sm.,
lavice – Marie Hanousková z Hubilesa,
kolo koza – Zdeněk Bláha ze Sm.,
laboratoř – Lubomír Kupka ze Sm.,
květina – Míla Hojná ze Sm.,
brusle – Miroslav Adamíra,
stůl – Libuše Jirková ze Sm.,
letopočty – Anina Horáková ze Sm.,
lavička – Hana Kutíková z Černožic,
trakař – Radka Bukačová z Habřiny,
kněz – Josef Kadečka ze Sendražic,
trakař – Slávka Dubická z Habřiny,
vozík – Jaroslava Jilovská ze Sm.,
vozík – Milada Kašparová ze Sm.,
vozík – Hana Grzcová ze Sm.,
síť – Zdeněk Černý z Černožic,
síť – Jaroslava Kroupová z Černožic,
vidle – Jaroslava Holečková ze Sendražic,
Irena Jakoubková z Hořiněvse nakreslila tablo.

Tablo mi nechala ofotografovat a popsala jména spolužáků p. Anna Rousková roz Horáková v lednu 2006.Setkání spolužáků po letech

škola
Setkání absolventů smiřické školy v roce 1985 - bývalá 9a.

Klečící zleva:
Zdeněk Bláha, Jaroslav Janoušek, Zdeněk Doležal, Vladimír Hynek, Luděk Dohnal, Lubomír Kupka ( byl starosta Smiřic ), Josef Marčín
Druhá řada zleva:
Zdena Černá - Lemerová, Radka Bukačová - Střechová, Jára Jilovská - Najmanová, Milada Grycová - Stránská, Hana Kašparová - Fabiánová, Anina Křečková - Freibauerová, Hana Kutíková - Mikulková, Jarča Kroupová - Nyčová
Třetí řada zleva:
Vedle učitele Františka Macha stojí Jarmila Jirková - Lhotská a Věra Kadaníková - Vrbová, v zadní řadě zleva: Jaroslava Bočková - Šťastná, Růžena Knejpová - Janečková, Míla Hojná - Klížová, Alena Křížová - Telecká, Slávka Dubická - Rajmová, Irena Jakoubková - Rybářová, Lída Klouzová - Vokřálová, Marie Adamírová - Setunská, Anina Horáková - Rouskováškola
Setkání absolventů smiřické školy v roce 1985 - bývalá 9b.

Klečící zleva:
Jaroslav Vítek,Jiří Valášek, Jiří Veverka, Jaroslav Svatoň, Vladimír Novotný
Druhá řada zleva:
Učitel František Mach, Lída Řeháková - Výšková, Anina Voláková - Muzikantová, za nimi Josef Mikolášek, Lída Mádrová - Kubešová, Jarka Petrová - Slezáková, Božena Rybínová - Binarová
Třetí řada zleva:
Zdena Němečková - Jílková, Jaroslava Snítilová - Hlavatá, Jirka Výravská - Čížová, Jaroslava Rettrová - Šubrtová, Jana Sehnoutková - Suková, František Štrégl, Jaroslav Ryba, František Špaček

škola
Setkání spolužáků v roce 1985.

škola
Setkání spolužáků v roce 1985.

škola škola
Setkání spolužáků po 35 letech v roce 1985.

škola
Setkání spolužáků 1990.

škola
Setkání spolužáků 1995.

škola
Setkání spolužáků 1995.

škola
Setkání spolužáků 31.5.1997

škola
Setkání spolužáků 31.5.1997

škola
Setkání spolužáků 1999.

škola
Setkání spolužáků 2000.

škola
Článek z novin od bývalého učitele Emila Suchoradského - rok 2000.

škola
Setkání spolužáků 13.10.2001 - na schodech restaurace Sluníčko.

škola
13.10.2001 - interiér restaurace Sluníčko.

škola
Setkání spolužáků 26.10.2002

škola
Setkání spolužáků 1.10.2003

škola
Výstava fotografií Emila Suchoradského.
Dne 21. října 2004 se dožil v plné svěžesti a elánu 90 let.

škola
Smiřická restaurace Sluníčko 1.10.2003

škola
Setkání spolužáků 24.10.2004

škola
Setkání spolužáků 17.9.2005
Světlé fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.