Školka a škola Smiřice - žáci narození v roce 1945

Zpět

školka
Smiřická školka v malburgově vile ( loutkové divadlo ), děti jsou různého stáří.
První řada zleva:
Jaroslav Pospíšil, Jindřich Klouček, Ilona Kubešová, Hana Vašíčková, Jaroslava Čapková, Vlastimil Byrtus
Druhá řada sedící zleva:
Vlastislav Svatoň, Marcela Jelínková, František Műller, Hana Zimová, učitelka ?, učitelka Sychrovská, Jaroslava Fabiánová, ?, Anna Lukášková
Třetí řada zleva:
Jaroslav Zajíček, Věra Pavlistová, Miroslav Bláha, Jiří Laburda, Věra Lochmanová, Marie Havlová
Čtvrtá řada zleva:
Ladislav Nepokoj, Olga Goldmanová, Blanka Macková, Ludmila Sedláčková
Fotografie Vlastislav Svatoň, s Ivanou Schejbalovou ji popsali v březnu 2011.školka
Smiřická školka v malburgově vile ( loutkové divadlo ), děti jsou různého stáří.
První řada zleva:
Miloslav Bláha, Ladislav Štěrba, Marie Čechová, Jaroslav Pospíšil
Druhá řada sedící zleva:
Josef Kříž, Ilona Kubešová, ?, Vlastimil Byrtus, Jana Sedláčková, Vlastislav Svatoň, Hana Vašíčková, Oldřich Tlustý, za nimi stojící Jaroslava Fabiánová a Pavel Pokorný
Třetí řada zleva:
Ivan Klimeš, Jaroslava Kopecká, Jaroslava Jirásková, Jana Nitková, Ludmila Sedláčková, ?, ?, Zdeněk Menger a Marcela Jelínková
Čtvrtá řada zleva:
Jiří Poláček, Karel Štěpánek, ?, Vladimír Hlaváček, Lenka Grygerová, Ivan Netuka, ?,
Učitelky Křížová a Sychrovská ( vpravo ).
Fotografie Vlastislav Svatoň, s Ivanou Schejbalovou ji popsali v březnu 2011.školka
Smiřická školka v malburgově vile ( loutkové divadlo ), děti jsou různého stáří
První řada zleva:
Jana Sedláčková, Marie Čechová, Petr Svatoň, Jiří Hlaváček, Květa Kamenická, Jiřina Holečková,
Druhá řada zleva:
Zdeněk Zákravský, Ivan Klimeš, Vlastislav Svatoň, Ilona Kubešová, Miroslav Bláha, Oldřich Fišer
Třetí řada zleva:
Jiří Poláček - stojí dole, Hana Vašíčková, Jana Tinrová, Ivana Šrámková vdaná Schejbalová, Milada Slezáková, Jaroslava Fabíánová, Irena Šrámková, Milana Černá, Jindřich Klouček, Zdeněk Menger - stojí dole
Čtvrtá řada zleva:
učitelka Křížová, Ludmila Sedláčková, Hana Zimová, Věra Pavlistová, ?, učitelka Sychrovská

Zdeněk Menger půjčil fotografii, Vlastislav Svatoň s Ivanou Schejbalovou ji popsali v březnu 2011.škola
Žáci sedmých tříd na zájezdě v Lednici.
Vlevo stojí učitelé Pavlíková, Zahálka a uprostřed Liška ( jeho manželka paní Lišková stojí až vpravo ).
Fotografii mi půjčil Vlastislav Svatoň *1945, stojící třetí zprava.

škola
Devátá třída smiřické školy. Učitel Josef Liška. Fotografie je od p. Liškové, manželky učitele.Setkání spolužáků v roce 2009 na smiřickém stadionu.

Ženy mají rodná jména.

sraz sraz
Stanislava Vondrušková, Milada Slezáková, Lída Sedláčková, Lenka Bludská, Jaroslava Šulcová

sraz sraz
Ladislav Pol, Miroslav Toušek, Jan Holub, Pavel Pokorný

sraz sraz
Irena Málková, Jaroslava Kopecká, Marie Urbanová, Věra Uždilová

sraz sraz
Josef Rejf, Vlasta Červená, Jiří Malý, Jaroslava Fabiánová, Hana Zimová, Alena Pulgertová

sraz sraz
Milana Černá, Marie Havlová

sraz sraz
Jiří Reich, Vlastislav Svatoň, Josef Rejf, Václav Blatník, Jiří Řízek

sraz sraz
Milana Černá, Václav Hrubý

sraz
Hana Zimová, St. Vondrušková, Milada Slezáková, Lída Sedláčková, Lenka Bludská, Jaroslava Šulcová, Marie Havlová, Ladislav Pol
Zády sedí Jiří Řízek a Jiří Malý.

Fotografie mi poslal Václav Blatník v březnu 2010. Fotila Hana Simonová. Panu Svatoňovi děkuji za kontrolu a opravy.