Školy Holohlavy a Smiřice - žáci narození +/- v roce 1952

Zpět


škola
Děti dvou tříd holohlavké školy na schodech před školou.

První řada zleva:
Milan Paliarik, Mirek Pácalt, Lída Brožová, Ivana Cőlbová, Pavel Šereš, Pavel Valášek, ?, Vlasta Cejpová
Druhá řada zleva:
Marta Makáňová vdaná Opová, Mirek Duchoň ?, Bedřich Valášek, Vlaďka Žižková, Pavel Šolc, Jan Horyna, Zdeněk Rozdolský, Josef Alušík, ?
Třetí řada zleva:
Iva Černá vdaná Koudelková *1952, níž Jiří Kábr, Luboš Bergman, níž Láďa Cölba, Václav Otčenáš, níž Petr Jarina, Karel Andrejsek, níž Josef Hanzl, Václav Provazník, výš Láďa Brož, Miloš Rozdolský, s brýlemi Josef Alušík, dívku v bílém límečku neznáme
Poslední čtyři
Pavel Martínek, Rudolf Andrýs *1952, výš Bohouš Hampl a Jaroslav Smékal

Učitel Ladislav Cőlba. Popisoval František Černý *1954 v srpnu 2004
Eva Bencová roz. Merklová mi popsala v listopadu 2005 další dvě dívky: první řada druhá zprava je Eva Merklová a ta dívka co ještě nemáte jméno - se jmenovala Hana Hrušková.


škola
Dvě třídy holohlavské školy

První řada zleva:
Pavel Šolc, Jan Horyna, Stanislav Semerák, Vladimír Brož, Josef Štrégl, Miroslav Pácalt, Miloš Jošt
Druhá řada zleva:
?, ?, Bedřich Valášek, Josef Hanzl, Josef Kábr, Pavel Šereš, Petr Jarina,
Třetí řada zleva:
?, Vlasta Cejpová, Marta Makáňová, Hana Štefanová, Rozdolský Miloš, Josef Alušík
Čtvrtá řada nahoře zleva:
Iva Černá, Jaroslava Krebsová, Václav Jirousek, Bohuslav Hampl, Luboš Bergman, Rudolf Andrýs
Pátá řada nahoře zleva:
uč. Ladislav Cölba, Pavel Martínek, Karel Andrejsek, Václav Otčenáš ( ? ), p. uč. Odehnalová

Fotografie a popis p. Hana Šímová roz. Štefanová v srpnu 2008.


škola
Třída 3b smiřické školy.

Dole, první řada zleva:
Vl. Sladký, J. Preclíková, J. Novotná, Sl. Vachková, J. Valentová, L. Zilvarová, E. Voženílková,
Druhá řada zleva:
K.Štastný, M.Obst, Přemysl Šíp, Vl. Opletal, J. Součková, A. Račičíková, J. Špráchalová, M. Ziaťková.
Třetí řada zleva:
M. Plšek, Ol. Pozdílek, Petr Tölg, V. Prýmek, J. Voňka, M. Štastný, B. Šlejhar, Vl. Vít.

Učitelka Stanislava Jeklová vdaná Kolmanová. Fotku mi poslala a jména spolužáků popsala Jana Kořínková roz. Špráchalová v listopadu 2008.


škola
4. třída - školní rok 1961 / 1962.
1.řada zleva: Jitka Novotná, J. Součková, Jana Špráchalová, Anna Račičíková, Ludmila Zilvarová, Miluše Ziaťková, Jiřina Valentová
2.řada zleva: Milan Šťastný, M. Obst, Prudký, Petr Tölg, Václav Prýmek, Ladislav Groh, Vl. Sladký, Bořivoj Šlejhar,
3.řada zleva: Milan Plšek, Vladislav Opletal, Oldřich Pozdílek, Vl. Vít, Jiří Voňka
Učitelka Stanislava Jeklová vdaná Kolmanová.
Foto mi poskytla pí. Kolmanová, jména spolužáků popsala Jana Kořínková roz. Špráchalová v lednu 2015.


škola
Třída 5a smiřické školy, školní rok 1962 / 1963 .

Dole, první řada zleva:
Petr Jarina, Vladimír Brož, Karel Horák, Jiří Frei, Milan Havelka, Josef Knap, Karel Andrejsek
Druhá řada zleva:
Kouba, Jaroslava Kudrová, Josef Jech, Ladislav Cölba, Bohuslav Hampl, Rudolf Andrýs, Milan Drobný, Pavel Berger, Jiří Jirásek, Drahomíra Marelová, Růžena Kučerová
Nahoře zleva:
Jana Koubová, Alexandra Hradská, Květa Kodytková, Iva Černá, Bludská, Eva Dubská, Irena Bubelová, Věra Hvězdová a paní učitelka Polanská

Fotku mi poslal a jména spolužáků popsal Josef Knap v březnu 2015.


škola
Třída 5b smiřické školy.

Dole, první řada zleva:
Eva Voženílková, Jiřina Valentová, Jitka Novotná, Jaroslava Preclíková, Ludmila Rutarová, Jiřina Nováková, Jaroslava Součková, Jana Špráchalová, Miluše Ziaťková
Druhá řada zleva:
Zdena Krebsová, Vl.Opletal, Jiří Voňka, Petr Tölg, Milan Plšek, Oldřich Pozdílek, M. Obst, Anna Račičiková, Ludmila Zilvarová
Nahoře zleva:
?, Jirousek, ?, Václav Otčenáš, Stanislav Semerák, Václav Prýmek, Pavel Šereš, Vl. Vít

Učitelka Polanská. Fotku mi poslala a jména spolužáků popsala Jana Kořínková roz. Špráchalová v listopadu 2008.


škola
Tablo 9b smiřické školy

Dole, první řada zleva:
Jindřiška Suchánková, Petr Tölg, Jana Valášková, Karel Šťastný, Jitka Volfová, Vladislav Mazák, Jaroslava Smolová, Bořivoj Šlejhar, Zdena Karbanová
Druhá řada zleva:
Václav Melgr, Ludmila Smolíková, Jana Špráchalová, Stanislav Semerák, Miluše Ziaťková, Ludmila Růžičková, Karel Horák ml., Eliška Lukášková, Drahomíra Marelová
Třetí řada zleva:
Vladimíra Strnadová, Vladislav Opletal, Irena Moníková, Jiří Voňka, Jiřina Nováková, Milan Plšek, Jiřina Valentová, Oldřich Pozdílek, Eva Voženílková
Čtvrtá řada zleva:
Josef Kupka, Jitka Novotná, Marta Matušková, Vladimír Sladký, Jaroslava Preclíková, Anna Račičíková, Václav Otčenáš, Eva Trojanová, Ludmila Zilvarová, Karel Horák st.

Učitel Jan Pondělíček. Fotografii mám od p. Liškové, manželky učitele Lišky. Popisovala Drahomíra Burešová roz. Marelová v srpnu 2006.


škola
Setkání po 40ti letech, foceno před smiřickou Dvoranou.

Dole, první řada zleva:
?, ?, Václav Melgr, Josef Knap, uč.Poláková, Drahomíra Marelová, Ludmila Smolíková, Ludmila Zilvarová,
Druhá řada zleva:
sedí Milan Drobný, Černá, Míla Boučková, Irena Moníková, Eva Trojanová, Jana Špráchalová, Vl. Opletal, Pavel Šereš, Miluše Ziaťková, na kraji Iva Černá (barevná halenka)
Třetí řada zleva:
Petr Tölg, Jindra Suchánková, Marie Dědková, Bohuslav Hampl, Vladěna Strnadová, Milan Havelka, Jarča Kudrová, Irena Bubelová, Jiří F., Zdena Tauchmanová, nahoře Přemysl Šíp, Jitka Novotná, Jiřina Nováková, nad ní Jana Valášková, Zdena F.
Nahoře zleva:
Dagmar Němečková, uč.Malá, Oldřich Pozdílek, Ludmila Růžičková, Oldřich Juřiček, Josef Fikr.
Fotku mi poslala a jména spolužáků popsala Jana Kořínková roz. Špráchalová v listopadu 2008.


škola
Setkání spolužáků po 45 letech 2.6.2012 v Holohlavech. Děti slaví svůj svátek v parku - proto to vozidlo.
Fotku mi poslala Jana Kořínková. Fotil V. Sladký.

Více fotek z tohoto srazuškola
Setkání spolužáků po 50 letech 3.6.2017.
Vladimír Sladký fotil na smiřickém Náměstí Míru.

Více fotek z tohoto srazuškola
Setkání spolužáků po 55 letech 14.9.2022.
Vladimír Sladký fotil ve smiřické restauraci U Apače.

Více fotek z tohoto srazu
Další fotografie


škola
Výlet do Prachovských skal
Petr Tölg, Vladislav Opletal, Ladislav Groh, dole Anna Račičiková a Vladimír Sladký. Učitelka Stanislava Jeklová vdaná Kolmanová.
Foto mi poskytla pí. Kolmanová, popisovala Jana Kořínková v lednu 2015.

škola škola
Foto vlevo - zleva stojí: J. Špráchalová, u sloupu M. Plšek, A. Račičíková, M. Ziaťková, E. Voženílková, vpředu L. Zilvarová a u sloupu P. Tölg
Dole zleva J. Valentová, Jitka Novotná, vzadu Součková a J. Preclíková
Popisovala Jana Kořínková v lednu 2015.

Foto vpravo - V. Sladký popsal "partu z naší třídy na Skauťáku" (dnes rybáři) v roce 1961.
Zleva Milan Plšek, Petr Tölg, Oldřich Pozdílek, Václav Prýmek, dole Vladimír Sladký a M. Obst. Školní rok 1961 / 1962
Fotky mi poskytla pí. Kolmanová v lednu 2015.

škola
Stojící zleva: A. Račičíková, J. Špráchalová, M. Ziaťková, E. Voženílková, P. Tölg, M. Plšek, O. Pozdílek, V. Prýmek
Dole zleva: J. Novotná, J. Preclíková, L. Zilvarová, V. Sladký a M. Obst
Foto od pí. Kolmanové popisovala Jana Kořínková v lednu 2015.

škola
Foto od pí. Kolmanové, leden 2015.

škola
škola
Podpisy na zadní straně horní fotografie. Od pí. Knapové.

škola
Zleva Přemek Šíp, Vl. Sladký má ruku u hlavy, s baretem ?, Václav Prýmek, Josef Knap, vpředu Míla Ziaťková, za ní Slávka Vachková
Učitelka Špryňarová. V roce 1961 vyfoceno v zahradnictví u Jechů.
Foto od pí. Knapové popisovala Jana Kořínková v lednu 2015.

škola
Zleva: Eva Voženílková, Alexandra Hradská, Květa Kodytková, Milan Šťastný, Jana Špráchalová, Přemysl Šíp, D. Marelová, Josef Knap,
vzadu ?, vpředu Slávka Vachková, L. Zilvarová, poslední ?
Kluci dole: ?, Petr Tölg, V Prýmek. Učitelka Stanislava Kolmanová. V roce 1961 vyfoceno v zahradnictví u Jechů.
Foto od pí. Knapové popisovala Jana Kořínková v lednu 2015.

škola
Stojící zleva: Jana Koubová s květinou, vzadu ?, Jiří F s květinou, Květa K. s květinou, Alena Hradská, Eva Voženílková, Jitka Novotná,
dole k květinou Prudký?, vpravo od něho Jiří Voňka
Foto z roku 1961 od pí. Knapové popisovala Jana Kořínková v lednu 2015.

škola
výlet 8b
zleva sedí: B. Šlejhar, Pavel Šereš, Ludmila Smolíková, Petr Tölg, Miluše Ziatková, Milan Štastný, vzadu je Vl. Sladký a J. Špráchalová

škola
rok 1967
zleva Eva Trojanová, Jiřina Valentová, Jana Valášková, Miluše Ziatková, učitelka Josková, Ludmila Smolíková, Jana Špráchalová
Fotky mi poslala a jména spolužáků popsala Jana Kořínková roz. Špráchalová v listopadu 2008.