Školy Holohlavy a Smiřice - žáci narození v roce +/- 1953

Zpět

škola
Děti dvou tříd holohlavské školy na schodech před školou.

První řada zleva:
Milan Paliarik, Mirek Pácalt, Lída Brožová, Ivana Cőlbová, Pavel Šereš, Pavel Valášek, ?, Vlasta Cejpová
Druhá řada zleva:
Marta Makáňová vdaná Opová, Mirek Duchoň ?, Bedřich Valášek, Vlaďka Žižková, Pavel Šolc, Jan Horyna, Zdeněk Rozdolský, Josef Alušík, ?
Třetí řada zleva:
Iva Černá vdaná Koudelková *1952, níž Jiří Kábr, Luboš Bergman, níž Láďa Colba, Václav Otčenáš, níž Petr Jarina, Karel Andrejsek, níž Josef Hanzl, Václav Provazník, výš Láďa Brož, Miloš Rozdolský, s brýlemi Josef Alušík, dívku v bílém límečku neznáme
Poslední čtyři
Pavel Martínek, Rudolf Andrýs *1952, výš Bohouš Hampl a Jaroslav Smékal

Učitel Ladislav Cőlba. Popisoval František Černý *1954 v srpnu 2004.

Eva Bencová roz. Merklová mi popsala v listopadu 2005 další dvě dívky: první řada druhá zprava je Eva Merklová a ta dívka co ještě nemáte jméno - se jmenovala Hana Hrušková.


škola
Dvě třídy holohlavské školy

První řada zleva:
Pavel Šolc, Jan Horyna, Stanislav Semerák, Vladimír Brož, Josef Štrégl, Miroslav Pácalt, Miloš Jošt
Druhá řada zleva:
?, ?, Bedřich Valášek, Josef Hanzl, Josef Kábr, Pavel Šereš, Petr Jarina,
Třetí řada zleva:
?, Vlasta Cejpová, Marta Makáňová, Hana Štefanová, Rozdolský Miloš, Josef Alušík
Čtvrtá řada nahoře zleva:
Iva Černá, Jaroslava Krebsová, Václav Jirousek, Bohuslav Hampl, Luboš Bergman, Rudolf Andrýs
Pátá řada nahoře zleva:
uč. Ladislav Cölba, Pavel Martínek, Karel Andrejsek, Václav Otčenáš ( ? ), p. uč. Odehnalová

Fotografie a popis p. Hana Šímová roz. Štefanová v srpnu 2008.


škola
Děti 1 a 4 třídy holohlavské školy. ( 1953 a 1956 )

První řada zleva:
Opová, Karel Černý, Jiří Jirousek, Jarda Merkl, Petr Brož, Pavel Makáň
Druhá řada zleva:
Hlávka, Mirek Pácalt, Stáňa Černá, Jarmila Martínková, Přemysl Andrýs *1956
Třetí řada zleva:
Vlasta Cejpová, Vlaďka Žižková, Lída Brožová, Štefanová, Jan Horyna, Josef Hanzl
Čtvrtá řada zleva
Josef Alušik, Josef Štrégl, Jošt, Miloš Rozdolský, Bedřich Valášek
Pátá řada zleva
Jiří Kábr, ?, Luboš Bergman, Pavel Martínek

Učitel Ladislav Cőlba a p. Odehnalová. Popisoval Přemek Andrýs *1956 a Fr. Černý *1954 v říjnu 2004 .
Foto od p. Žižkové.


škola
Třída 4b smiřické školy
První řada zleva:
Hana Slavíková, Jaroslava Špryňarová, Lída Zápařková, Jana Plšková, Stáňa Vytlačilová, Jaroslava Šafářová, Hana Svobodová
Druhá řada zleva:
Věra Voltrová, Alena Ponikelská, Věra Pourová, učitelka Zdeňka Koudelková, Eva Prokešová, Vlasta Tomková, Věra Žítková, Zdena Šťastná
Třetí řada zleva:
Bohouš Ponikelský, za ním ? , Mirek Vacek, Láďa Říha, Jaroslav Smékal, Jiří Rol, J. Škvrna, Jaroslav Špryňar, Luděk Sukup (ten menší) Václav Špryňar, Zbyněk Sedláček, Míla Opletal
Fotku poskytla a popsala: Věra Šimáňová, roz. Pourová v dubnu 2005. Poslala mi ji Jiřina Knaiflová roz. Pourová. Doplnila Zdenka Hrubešová.


škola
Třída 7d smiřické školy
První řada zleva:
Radomír Vacek, Hana Schejbalová, Milena Vojtová, Vlaďka Žižková, Věra Voltrová, Jaroslava Špryňarová a Helena Slavíková
Druhá řada zleva:
Jana Vachková, Jaroslava Zezulová, Zdenka Šťastná, Věra Žítková, Lída Zápařková, Jaroslava Šafářová a Jaroslav Smejkal
Třetí řada zleva:
Zbyněk Sedláček, Václav Špryňar, Zdeněk Šulc, Marie Szakalová, Anna Szakalová, Vlasta Tomková, Hana Svobodová, Zdeňka Zanášková, Hana Štefanová a Jan Tomášek
Čtvrtá řada zleva:
třídní učitel Josef Liška, Radko Zámečník, Pavel Šolc, Pavel Vír, Vítězslav Vacek, Jiří Snášel, Josef Štrégl, Luděk Sukup, Jiří Špaček a Jaroslav Špryňar
Fotografie je od p. Liškové, manželky učitele. Popisovala Zdenka Hrubešová, rozená Šťastná v květnu 2007.


škola
9 C Základní školy Smiřice, ročník 1967 - 1968.
První řada zleva: ?, D. Maťátková, ?, ?, R. Pácaltová
Druhá řada zleva: p. uč. Poláková, Hrežová, Alena Ponikelská, E. Prokešová, J. Plšková, V. Pourová, M. Říhová, M. Půrová, E. Moníková, A. Rulfová a p uč. Malá
Třetí řada zleva: Soukup, Rol, V. Nitka, J. Mach st., ?, Zdeněk Laburda, Jindřich Litomiský, V. Říha, Miloslav Opletal,
O. Rybář, Jaroslav Novák, Josef Trávník, M. Němcová, M. Malá, J. Lukášková
Foto mi poslal Jaroslav Novák v dubnu 2011.


škola
Část 9 C Základní školy Smiřice, ročník 1967 - 1968.
R. Pácaltová, J. Litomiský, M. Rulfová, Němcová, J. Plšková, V. Pourová, J. Mach st., D. Maťátková,
V. Nitka, M. Půrová, J. Novák, Z. Němeček, E. Moníková, Alena Ponikelská. Foto mi poslal Jaroslav Novák v dubnu 2011.

škola
Tablo 9B ZDŠ Smiřice
zleva nahoře
paní učitelka Libuše Štrumhauzová, Jiří Kábr, Jarmila Kudrnová, Jan Horyna, Zdeňka Kaššová , Jaromír Klapka, Božena Kostková, Jaroslav Špryňar, Jaroslava Špryňarová
druhá řada
Věra Hrochová, Josef Štrégl, Hana Schejbalová, Jan Joneš, Alena Kupková, Petr Jaroš, Miroslava Konířová, Jiří Knajfl
třetí řada
Pavel Šolc, Božena Horáková, Jaroslav Smékal, Růžena Hubáčková, Luboš Hrubý, Eva Koldrtová, Jiří Junek, Milada Hrubá
řada dole
Jaroslava Šafářová, Miloš Jošt, Hana Svobodová, Zdeněk Jančiga, Ladislava Žižková, Jiří Jireš, Drahoslava Jirousková, Jaroslava Zezulová
Fotografii poslala i s popisem Růžena Knapová, roz. Hubáčková, poděkoval jsem jí v březnu 2015.

škola
Tablo 9C ZDŠ Smiřice 1959 - 1968
Foto mi poslal Jaroslav Novák v dubnu 2011.

škola
Školní výlet – třídy B a C
zleva dole – Jiří Jireš, Jiří Kábr, ?, Víťa Vacek, Luboš Hrubý, Věra Pourová, Růžena Hubáčková, Alena Kupková, Dráža Jirousková, p. uč. Libuše Štrumhauzová, p. uč. Miroslava Malá, ?, pan řidič
další řada – Jan Joneš, Milada Malá,?,?,?,?,?, mezi Lubošem Hrubým a Věrou Pourovou je Eva Moníková, Pavel Šolc, v tmavých brýlích Alena Ponikelská
Fotografii poslala i s popisem Růžena Knapová, roz. Hubáčková, v březnu 2015.


škola
Výlet do Vysokých Tater v roce 1968.
Foto mi poslal Jaroslav Novák v dubnu 2011.

škola
Deváté třídy ve Vysokých Tatrách v roce 1968.
První řada zleva: Josef Trávník, Jindřich Litomiský, Věra Pourová, M. Říhová, V. Půrová, H. Fejčková, J. Lukášková, R. Pácaltová
Druhá řada zleva: p. uč. Poláková, Luboš Bergman, O. Rybář, Jaroslav Novák, E. Moníková, ? horský vůdce, ?, L. Doubravová, ?, ?, ?, A. Ponikelská, M. Malá, A. Němcová
Foto mi poslal Jaroslav Novák v dubnu 2011.

Růžena Knapová upřesnila: ve druhé řadě vedle Lídy Doubravové (v klobouku), Zdena Hladíková, (za ní Irina Fajtová), Marie Hájková (vedle Z. Hladíkové)


škola
Výlet do Vysokých Tater v roce 1968.
dole zleva - ?, ?, ?, Mirka Konířová, ?, Pavel Šolc, ?, Marie Hájková
nahoře zleva – Oleg Rybář, Milada Hrubá, Irina Fantová, Dráža Jirousková, ?, p. Litomiský, ?, Růžena Hubáčková, Jara Šafářová, ?, ?, Věra Pourová, ?, ?, Marie Doležalová, Alena Kupková, Alena Ponikelská
Fotografii poslala i s popisem Růžena Knapová, roz. Hubáčková, v březnu 2015.


škola
Výlet do Vysokých Tater v roce 1968.
Tři postavy vpředu zleva - Milada Malá, Růžena Hubáčková, Alena Kupková
Fotografii poslala i s popisem Růžena Knapová, roz. Hubáčková, v březnu 2015.škola
Setkání spolužáků 9c. po deseti letech v roce 1978.
Zleva stojí: učitelka Mirka Malá, Jaroslav Novák, O. Rybář, M. Říhová, Zdeněk Laburda, Ponikelská, Vl. Novák,
Věra Pourová, Pšeničková, J. Plšková, ?, Miloslav Opletal, J. Mach st.
Foto mi poslal Jaroslav Novák v dubnu 2011 ( žije na Slovensku ).

škola
Setkání spolužáků ZDŠ Smiřice 16.4.2016 v Hradci Králové.    Za foto děkuji p. Novákovi, poslal je v květnu 2016.

Další fotografie z tohoto srazu --- jsou zde ---


--------------------------------------

škola
Setkání spolužáků ZDŠ Smiřice 1.4.2017 v Hradci Králové.     Za foto děkuji p. J. Novákovi, poslal je v dubnu 2017.

Další fotografie z tohoto srazu --- jsou zde ---


--------------------------------------

škola
Setkání spolužáků ZDŠ Smiřice     Za foto děkuji p. J. Novákovi, červen 2018.

Další fotografie z tohoto srazu --- jsou zde -----------------------------------------

škola
Setkání spolužáků ZDŠ Smiřice 6. dubna 2019    Za foto děkuji p. J. Novákovi, květen 2019.

Další fotografie z tohoto srazu --- jsou zde ---


--------------------------------------

škola
Setkání spolužáků ZDŠ Smiřice 14.5.2022    Za foto děkuji p. Jaroslavu Novákovi, červen 2022.

Další fotografie z tohoto srazu --- jsou zde -----------------------------------------

škola
Setkání spolužáků ZDŠ Smiřice 15.04.2023    Za foto děkuji p. Jaroslavu Novákovi, červen 2023.

Další fotografie z tohoto srazu --- jsou zde ---