Učitelé smiřické a holohlavské školy

Zpět na hlavní stránkuŘeditelé smiřické školy:
1886 - 1901 Petr Pavel Skořepa
? - 1937 Karel Doležal
1937 - ? Jan Pacák
? - 1948? Jan Černý
? - 1970? Jaroslav Novotný
1970? - 1975 Josef Liška
1975 - 1983 Miroslav Volák
1983 - ? Josef Liška
? - 1991 Jeroným Lissník
1991 - 1995 Miroslav Volák
1995 - 2022 Mgr. Petr Rohlena
2022 - Mgr. Roman Kopecký

(informace postupně doplňuji)


učitelé
Sbor smiřické školy vyfotografovaný 30.6.1999. Prosím o doplnění jmen.

učitelé
29.6.2001

učitelé
Napočítal jsem snad 8 lidí, kteří sami do smiřické školy chodili. 27.6.2003

učitelé
Převedeno z negativů V. Prostředníka. 30.6.2004Dole jsou použity fotografie ze stránek ročenky smiřické a holohlavské školy.
Rok pod jménem značí rok zobrazení učitele v ročence.
Jména nemusí souhlasit se skutečností, prosím za vaše doplnění. Děkuji.
U fotek, které nejsou vystaveny v ročence, je rok ze kterého jsem použil tvář.B

Brentnerová Z.
1955, 1970
učitelé učitelé
Bergman Luboš
1953, 1973, 1975, 1982
učitelé učitelé učitelé učitelé
Bažantová Libuše
1956
učitelé
Burdová
1957
učitelé
Bubnová
1975
učiteléC

Černý Jan
také řed. školy ve Sm.
1913, 1927, 1929, 1932
učitelé učitelé učitelé učitelé
Černý Ladislav
1937
učitelé
Černá Mil.
1929
učitelé
Cőlba Ladislav
ředitel školy v Holohlavech
1953, 1956
učitelé učitelé
Čermáková Ladislava
hudební výchova
1983
učiteléD

Doležal
1913, 1923
učitelé učitelé
Dočkalová Markéta
1973
učitelé
Dvořáková - Hronešová
Kateřina
1979, 1982
učitelé učitelé
Diviš
1980
učitelé
Drtinová Eva
1967
učitelé
Dürrerová Jarmila
1980, 1984, 1992, 1992
učitelé učitelé učitelé učiteléG

Grymová Františka
1954
učitelé
Göbelová Svat.
1963
učiteléH

Hanušová Miroslava
( Milka)
1927, 1929, 1934, 1933
učitelé učitelé učitelé učitelé
Hájek Jiří
1976
učitelé
Horáková
1910
učitelé
Hebelka Pavel
1972, 1976
učitelé učitelé
Hanzliková Milada
1955, 1955, 1955
učitelé učitelé učitelé
Hájková Dagmar
1956, 1972, 1979
učitelé učitelé učitelé
Hybášková Jana
1975, 1977
učitelé učitelé
Hlaváček Tomáš
1980, 1980
učitelé učitelé
Hendrychová Hana
roz. Kmínková
1993
učiteléCH

Chaloupková Božena
( ,,Bobina" )
1966
učitelé
Chládková J.
1927, 1929, 1929
učitelé učitelé učiteléJ

Jandurová Zdeňka
1973, 1981, 1985
učitelé učitelé učitelé
Jemelková Pavla
1985, není v roč.
učitelé učitelé
Ježek Otakar
1948
učitelé
Josková
1952
učiteléK

Kafková Dana
1988
učitelé
Kernová J.
1977
učitelé
Kolmanová Stanislava
roz. Jeklová
1955, 1940
učitelé učitelé
Kopáčová
1963
učitelé
Koubová
1977
učitelé
Koudelková Zdeňka
1953, 1956
učitelé učitelé
Krtková Zdena
roz. Rejfková
1992
učitelé
Kuchta Jiří,
také řed. zvláštní školy
1955
učitelé
Krumlová Marie
není v r., 1956, 1956
učitelé učitelé učitelé
Kubelka Jaroslav
1921, 1929, 1933
učitelé učitelé učitelé
Kubešová Anna
1921
učitelé
Kupková
1979, 1980
učitelé učiteléL

Lášek Josef
1933, 1942, 1933
učitelé učitelé učitelé
Liška Josef
také ředitel sm. školy
1945, 1949, 1942, 1972
učitelé učitelé učitelé učitelé
Lissník Jeroným
také ředitel sm. školy
1974
učitelé
Lízler Robert
od školního r. 1985 - 86
učil tělocvik a přírodopis
1972
učiteléM

Marxová M.
1927, 1927, 1929, 1929
učitelé učitelé učitelé učitelé
Mrázková
1927, 1929
učiteléučitelé
Mach František
také řed. zvláštní školy
1932, 1933, 1951, 1942, 1933
učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé
Mikulka
1937
učitelé
Machová Olga
1937, 1958
učitelé učitelé
Malá Miroslava
1957, 1960, 1968, 1972
učitelé učitelé učitelé učitelé
Malá Jitka
není v roč.
1963
učitelé
Matějková Jaroslava
1960
učitelé
Matějková Anna
1963, 1966
učitelé učitelé
Marešová Marcela
2006
učitelé
Marek
1967
učitelé
Mádlová Dana
( Jiřina )
1965, 1968, 1970
učitelé učitelé učitelé
Melzerová Alena
Ďurďjaková, Šléglová
1972, 1979
učitelé učitelé
Merxbauerová
1974, 1977, 1984
učitelé učitelé učitelé
Matějka Jiří
1977
učitelé
Michálková Eliška
1982, 1982
učitelé učitelé
Machůtová
1986
učiteléN

Netuka Jan
1921, 1927, 1932, 1933, 1949
učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé
Novotný Jaroslav
také řed. sm. školy
1924, 1929, 1942, 1933
učitelé učitelé učitelé učitelé
Nováková Marcela
1988
učitelé
Nováková
1932
učitelé
Nováková Věra
1957
učitelé
Novotný Jan
1967, 1974, 1976, 1993, 1996
učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé
Nohejlová Jana
1987
učiteléO

Opltová
1932, 1933
učitelé učitelé
Odehnalová
1953
učiteléP

Pavlíková Stanislava
1927, 1929, 1949, 1946, 1933
učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé
Pojmanová Miluše
1942
učitelé
Pondělíček Jan
1929, 1931, 1952
učitelé učitelé učitelé
Polanská
1952
učitelé
Poláková
1952
učitelé
Pořízová Šárka
1994
učitelé
Prokopová Věra
1970, 1982
učitelé učitelé
Procházková
1977
učitelé
Przivarová Petra
1993
učiteléR

Rezek J.
1913, 1924
učitelé učitelé
Runštuková Ludmila
1949
učitelé
Rohlena Petr
také řed. smiř. školy
1971
učitelé
Rohlenová Vladimíra
roz. Hájková
dcera učitelky
1975, 1979, 1987
učitelé učitelé učiteléS

Salač Miloš
1921
učitelé
Suchohradský
1933
učitelé
Strejčková Marie
1924, 1927, 1928
učitelé učitelé učitelé
Skořepa P.P.
také řed. školy
1871
učitelé
Šejvl
1934, 1946
učitelé učitelé
Šejvlová
1948
učitelé
Šulc
1886, 1937
učitelé učitelé
Syberová Margita
1951, 1956
učitelé učitelé
Šafrová Olga
1932
učitelé
Šimáčková
1924
učitelé
Štrumhausová Libuše
z Holohlav
1937, 1949, 1953
učitelé učitelé učitelé
Škodová Jaroslava
1955, 1955, 1961, 1966, 1970
učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé
Špatenková Hana
1988
učitelé
Špryňarová
1959, 1968, 1977
učitelé učitelé učitelé
Štréglová Hana
není v roč. - 1963
1967, 1974
učitelé učitelé učitelé
Špryňarová Ivana
1981, 1982, 1994
učitelé učitelé učitelé
Šrámková Eva
1974
učitelé
Šupíková Eva
1992
učitelé
Svárovský
1927
učiteléT

Tuček Josef
otec učitele,
původem z Holohlav
1932, 1932
učitelé učitelé
Trmalová Zdena
1949, 1965, 1974
učitelé učitelé učitelé
Teichmanová M.
1954, 1973, 1979
učitelé učitelé učitelé
Tomešová Miluše
1975
učitelé
Toužilová Martina
1994
učiteléV

Vašíček Jan
také řed. zvláštní školy
1947, 1948
učitelé učitelé
Vlachová A.
1924, 1925, 1927, 1927
1929, 1929
učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé
Višňáková Žofie
1930
Macháňová Marie
1937
učitelé učitelé
Voltr Jan
1971, 1971, 1975, 1979
učitelé učitelé učitelé učitelé
Vašínová Ludmila
1963, 1972
učitelé učitelé
Voltrová - Skořepová
Jaroslava
1978
učitelé
Volák Miroslav
také řed. smiř. školy
píše pro smiř. Zpravodaj
učitelé učitelé učitelé
Váchová Hana
není v roč. - např. r. 1963
učiteléZ

Zahálka Petr
smiřický kronikář, loutkař
1913, 1929, 1932, 1920
učitelé učitelé učitelé učitelé
Zelinová
1937
učitelé
Zichová
1973
učitelé
Železná
1986
učitelé
Zemek Karel
1986
učitelé
Zubrová Věra
2001
učitelé?

Některé tváře se dají možná přiřadit ke jménům nahoře.
neznámí
1880, 1882, 1885, 1885, 1890, 1895
učitelé učitelé učitelé učitelé učiteléučitelé
neznámí
1897, 1906, 1907, 1911, 1912, 1913, 1920
učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé
neznámí
1920, 1923, 1923, 1923, 1923, 1924, 1924, 1924
učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé
neznámí
1924, 1927, 1927, 1925, 1925, 1949
učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé učitelé
Sekretářka

Říhová Olga
roz. Malá
1922, 1957
velké foto je ze dne 22.1.1988
sekretářka sekretářka sekretářka sekretářka