Smiřice - veřejné osvětlení

Zpět na hlavní stránku       Elekrifikace městaVýpis ze smiřické kroniky:

  Město v roce 1909 bylo osvětlováno 27 malými lampami petrolejovými a kromě toho bylo letos pořízeno ještě 7 velkých žárových petrolejových lamp značky „Slavia“ od firmy V. Reiner v Kutné Hoře za úhrnnou částku K 2 189,70.

  26.dubna 1911 byla v hotelu Andrejsek ve Smiřicích pořádána veřejná přednáška odborného učitele Františka Tesaře ze Smiřic a zemského poslance Jana Kotlanta z Holohlav o zařízení elektrického osvětlení.

  20. září 1911 schválena byla smlouva obce Smiřice s obcí Jaroměř na dodávání elektrického proudu zdejší obci, podle níž primární elektrovodný kabel přívodní z Jaroměře do Smiřic provede na svůj náklad obec Jaroměř, sekundární síť rozvodnou pro elektrické osvětlení města obec Smiřic obec Smiřice. Zřízení této rozvodné sítě ve Smiřicích bylo zadáno firmě Bartelmus Donát a spol. v Brně za K 20 345,65. Ještě na podzim bylo s instalací sítě počato.

  23. ledna 1912 bylo město naše poprvé veřejně elektricky osvětleno.

osvětlení
Petrolejová lampa na domě vlevo.

osvětlení
Petrolejová lampa na domě městského hotelu (vedle Dvorany). Výřez pohledu z roku 1906.

před dvoranou
Transformátor a lampa u smiřické Dvorany.
Všechny staré pohledy, kde jsou vedeny dráty a je veřejné osvětlení, byly pořízeny až po roce 1911.

osvětlení
Lampy na lanech v Palackého ulici.

osvětlení
Pro čas mezi světly na nataženém laně přes ulici a vysokými sloupy v Palackého ulici, žádnou fotografii s osvětlením nemám.

osvětlení
Novější, poválečný, typ lampy na laně přes dnešní Zemanovu ulici.

osvětlení
Detail osvětlovacího tělesa před budovou kostela. 1.5.1960

osvětlení
Palacké ulice má po celé délce vysoké osvětlovací sloupy. 4.8.2019

osvětlení
Palackého ulice 19.1.2005

osvětlení
Staré sloupy jsou oproti novým hodně vysoké. Hradecká ulice 18.6.2019 a u nádraží 19.5.2019.

osvětlení
Křižovatka s cestou k nádraží. Osvětlení je doplněno kamerovým systémem 18.6.2019

osvětlení
Další typ osvětlovacích těles.

osvětlení
Ulice Kršovka.

osvětlení
Stejné místo jako na obrázku dole.

osvětlení
Ulice Eduarda Karla 2.9.2006

osvětlení
Ulice Eduarda Karla 9.1.2005

osvětlení
Porovnání intenzity a rozptylu osvětlení ve stejné ulici - viz nahoře. 1.1.2019

osvětlení
Výměna osvětlení ve smiřickém parku u zámku. 4.8.2019

osvětlení
Detail osvětlovacích těles. Vpravo je starý typ, který byl umístěn i ve městě.

osvětlení
Fučíkova ulice.

osvětlení
Výměna sloupů v parčíku mezi panelovými domy na Govorovce.
Zhotovovaly se zde nové chodníky a protože prý byly elektrické přívody i sloupy zkorodované byla provedena výměna. 21.1.2018

osvětlení
22.1.2018

osvětlení
Zvýraznění přechodu pro pěší. 1.1.2019

osvětlení
Každoroční instalace vánočního osvětlení v Palackého ulici. 22.11.2019

osvětlení
Vánoční osvětlení Náměstí Míru. 25.11.2019

osvětlení osvětlení
U kostela a u křižovatky Mlýnské a Krátké ulice. 24.5.2019

osvětlení
Nově instalované osvětlení u školky. 30.4.2019

osvětlení
Detail osvětlovacího tělesa.

světla
Pracovníci firmy Stebau se starají o smiřické osvětlení. Výměna sloupů před pensionem 23.3.2020

světla
Detail LED diod. 24.3.2020

světla
Mnoho materiálu oproti novým stožárům. 25.3.2020

světla
Porovnání intenzity a barvy světla nového osvětlení. 24.3.2020

světla
Tak možná uvidíme i hvězdy. 24.3.2020