Smiřice - plány parkové úpravy u zámku

Plány ze smiřického archivu mi poslala pí. Reichová. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku         Stránka o smiřickém parku.

plán
Plán je v němčině.

plán
Plán je v němčině.

plán
Zámecký park doplněný hřišti a závodní drahou u Státní rolnické školy ve Smiřicích.
Projektoval a vypracoval prof. Alois F. Kopec zahradnická škola v Chrudimi.

plán
Zvětšená část s vysvětlivkami z plánu nahoře.