Smiřice a Holohlavy - nejstarší a zajímavé dopisy

Děkuji sběrateli za možnost okopírování.

Zpět na hlavní stránkuSmiřice - dopisy
C.K. ředitelství v Praze zasílá roku 1832 psaní,
Chvályhodnému vrchnímu úřadu(Velkostatku) ve Smiřicích, Královéhradecký kraj.
(V židovské záležitosti)
Děkuji ing. Plškovi, který dokument vyfotil v archivu v Zámrsku, fond Velkostatek Smiřice.Smiřice - dopisy
Dopis z roku 1851 určený Františku Černému do Smiřic (3 kreuzer).
Dobře je vidět přehnutí dopisu a zajišťovací pečeť.

Smiřice - dopisy
Zadní strana.Smiřice - dopisy
Dopis z Hradce Králové se známkou 3 krejcary (3 kreuzer).

Smiřice - dopisy
Zadní strana s pečetí.Smiřice - dopisy
Cenné papíry v ceně 80 zlatých doručené paní Aloisi Kudrnáčové v roce 1897.

Smiřice - dopisy
Zadní strana s pečetěmi. (z aukce)Smiřice - dopisy

Smiřice - dopisy
Dopis adresovaný do Smiřic, je určen paní Františce Wewerkové, Palackého třída číslo 8

Smiřice - dopisy
Dopis odeslaný ze Smiřic na adresu Teresie Vachková, Královské Vinohrady, Lužická č. 33 se vrátil zpět,
protože adresátka byla ve Francii na neznámé adrese a byt uzavřen.
Razítko Smiřic je vylámané, asi hned z 21.10.1918
Na této adrese v Praze bydlela operní pěvkyně Pavla Osuská roz. Vachková


Smiřice - dopisy Smiřice - dopisy
V areálu zámku byl umístěn tzv. důchod. ( úřad statků )
Druhá strana lístku ( vlevo ) od Jana Pracnera z Roudnice. 17.4.1916.

Smiřice - dopisy Smiřice - dopisy
Vlevo: Zálepka staviteli Andrejskovi V Hoteli v Smiřicích. Polovina lístku. Nápis na boku: Lístek tento se otevře, odtrhne-li se dírkovaný okraj.
( Celinou nazýváme poštovní ceninu, která má na sobě přímo natištěnu známku či text, který by jí nahrazoval.
Příklady jsou právě korespondenční lístek, celinová obálka (obálka s natištěnou známkou) či zálepka. Zdroj: www.infofila.cz )
Vpravo: Panu Karlu Češkovi ze Smiřic, vyššímu soudnímu radovi ve výslužbě, přišly z jugoslávského velvyslanectví 21.11.1932 pasy.

Smiřice - dopisy Smiřice - dopisy
Dopis odeslaný z Vídně 8.3.1946 na smiřickou adresu Slečna Božena Mlatečková, Palackého tř. 205,
je označen Čechomluva / Česky - Böhm Sprache a má razítko Österreichische Zensurstelle
Odeslal V. Planek, Klagbaumgasse 12/1, Wien 4/50


Polní pošta
Smiřice - dopisy Smiřice - dopisy
Vlevo: Dopisnice od Josefa Hájka paní Anně Hájkové chotě tesařského mistra ve Smiřicích ze dne 5.10.1914.
Vpravo: Dopisnice adresovaná panu Josefu Merklovi rolníku z Holohlav. 31.1.1916

Smiřice - dopisy
Polní pošta naší republiky ze dne 17.11.1938.Psaní z koncentračního tábora Neuenkirchen
adresované do Teplic v Sudetech na jméno W. Prohaska
Smiřice - dopisy Smiřice - dopisy
První strana - Odesílatel Karl Prohaska, číslo 21 057, blok 55
Psaní na druhé straně je v němčině a je datováno dne 11.3.1945.

Smiřice - dopisy
Adresát této dopisnice ze dne 20.4.1943, je Karel Kutil ze Smiřic.Šátečkové psaní ruských vojáků.
Na nádraží ve Smiřicích jich prý byly hromady - než je spálili.

Smiřice - dopisy Smiřice - dopisy

Smiřice - dopisy
Dopis po složení, obálky se nepoužívaly

.