Smiřice - přístavba školy - tělocvična a šatny

Jsou použity fotografie ze smiřického archivu, z negativů V. Prostředníka a od Miroslava Voláka
Texty jsou převzaty z výtisku "200 let pravidelného vyučování ve Smiřicích", autor Miroslav Volák.

Zpět na hlavní stránku       Další stránky o školeŠkolní tělocvična

   Ve školním roce 1973/74 se realizuje v souladu se studií dostavby základní školy dodavatelským způsobem výstavba nové tělocvičny o rozměrech 30 x 15 x 8 metrů. Stojí za zmínku, že v době její dostavby to byla největší tělocvična na našem okrese. Tělocvična byla postavena nákladem 2 milióny 100 tisíc Kčs. Společně s výstavbou tělocvičny byla v akci „Z“ zahájena výstavba nové centrální šatny mezi tělocvičnou a budovou školy. Hodnota šatny po dokončení výstavby byla 825 000 Kčs. Při brigádách bylo na obou akcích odpracováno učiteli i žáky 5 000 hodin.


škola
Kopání základů centrální šatny.

škola
Konstrukce tělocvičny

škola
Stavba tělocvičny.

škola

škola

škola Smiřice

škola

škola Smiřice
Tajemník ONV Popelka přestřihuje pásku, při slavnostním otevření provozu nové šatny a nové tělocvičny v roce 1975.
Vzadu na náměstí ještě nestojí budova restaurace.

   Začátek školního roku 1975/76 byl ve znamení významných změn v životě školy. Na slavnosti začátku školního roku byli přítomni kromě zástupců SRPŠ, MěstNV, patronátních závodů, rodičů i zástupci z Okresního národního výboru v Hradci Králové: tajemník ing. František Popelka, vedoucí odboru školství ONV Jarmila Schwarzová a okresní školní inspektorka Ilona Hrůzová. Jedním z důvodů k této návštěvě bylo zahájení provozu v nově vybudované tělocvičně školy a nové šatny s novým vchodem do školy. Na uveřejněném snímku vidíme ing. Františka Popelku při přestřihování pásky.

škola

škola

škola

škola

škola1980

škola

škola

škola

škola

škola

škola
Pohled na tělocvičnu od školy. 7.4.1999