Smiřice - rolnická škola, zimní rolnická škola,
lidová škola zemědělská a zemědělská poradna

Všechny tyto instituce sídlily ve smiřickém zámku. Fotografie jsou od Ing. Milana Plška, pocházejí od Ing. L. Kupky.
Popisy fotografií byly na zadní straně, napsal je učitel školy p. Tuzar.

Zpět na hlavní stránku        Stránka o školeškola
I. ročník rolnické školy 1937 - 1938 dělá kompost

škola
I. ročník rolnické školy 1937 - 1938 dělá kompost

škola
Účastníci kursu ,,Hubení .... (?) 14.5.1939
Kliknutím se obrázek zvětší.

škola
Asi na statkových dílnách.

škola

škola
Secí stroj.

škola
Pohled na budovy školního statku a směrem na k Holohlavům.

škola
Sečení louky 23.6.1939

škola
II. ročník rolnické školy 1937 - 1938 při "kopení sena".

škola


škola
Dva komíny cihelny.

škola
II. ročník rolnické školy 1937 - 1938 Jansa, Hofman a Hrozek. Vzadu je zahradník pan Janko.
Jansa má naolejované vlasy a pěšinku.

škola
II. ročník rolnické školy 1937 - 1938 Husák, školník pan Mašek a Rezek.

škola
II. ročník rolnické školy 1937 - 1938 V. Vít a S. Selimovič.

škola škola

školaSoutěž hnojišť

hnojiště škola
Popis na obalu negativu, z kterého jsou tyto fotografie, říká: ,,Soutěž hnojišť r. 1935 - Syrovátka / Čáslavky 40"

hnojiště škola
Vlevo: Morávek Miskolesy 1939, vpravo: Novotný Rožnov 1939

hnojiště škola
Vlevo: Karel Jásenná 1939, vpravo: Nejman Jos. Jásenná 1939

hnojiště škola
Vlevo: Zich Hustiřany 1939, vpravo: Ulrich Jásenná 1939
škola škola
Pan Plšek píše: Obálka na fotky kde nejspíše řed. školy Skořepa dává za úkol prof.
Tuzarovi popsat foto. Zadní strana obálky připomíná zašlou slávu hradecké firmy Foma.
Obálka je z roku 1939 a stále ještě drží pohromadě.