Smiřice - vítání občánků

Jsou použity fotografie ze smiřického archivu.
Slavnost připravuje Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

Zpět na hlavní stránku     Další akce SPOZvítání občánků
Dnes již historickou fotografii od Ing. Plška, pořízenou okolo roku 1957, popisoval M. Svatoň
zleva: Jan Plundra z Libřic s ženou a děckem, pan Holeček z octárny, paní Horáková, bydlela pod nádražím
vzadu pí. Doležalová-Poláková s dcerou své sestry Alenou Hamplovou.

spoz
Vítání občánků v roce 1960. Tajemník NV Josef Zilvar.

spoz spoz
Vítání občánků v roce 1960. Tajemník NV Josef Zilvar.

spoz
Vítání občánků z roku 1979. Přemek Andrýs stojí vzadu před světlem.
Kliknutím se fotografie zvětší

spoz
Vítání občánků 10.9.1983. Václav Štěpán a Marie Špryňarová.

spoz
Vítání občánků Marie Bayerová a Miroslav Koudelka 10.10.1987

spoz
Vítání občánků 10.6.1989. Jana Heřmanová a Marie Špryňarová.

spoz
Vítání občánků Miroslav Koudelka 30.2.1990vítání občánků
Slavnostní přivítání smiřických dětí, bylo poprvé uskutečněno v Erbovním sále u kostela 26.5.2012.
Tohoto dne bylo v těchto krásných prostorách přivítáno 6 miminek.

vítání občánků
Dříve se konala slavnost na Městském úřadě. Foto Vladimír Sladký 13.3.2010

vítání občánků
Paní Reichová přivítala přítomné. Děti z místní školky přednesly dojemné básničky.
Pí. Zímová ze Sboru pro občanské záležitosti Smiřice přednesla krátký projev.
Ve školce měli karanténu ( prý žloutenka ), děti nemohly dříve vystupovat a proto se dnes vítalo 22 dětí.
Slavnost byla 13.3.2010 připravena vícekrát. Nakonec se rodiče podepsali do pamětní knihy,
dostali květinu s přáním od dětí a malé dárečky pro miminka. Za půl hodiny jsme byli venku.

vítání občánků
Krásné maminky s krásnými miminky. 13.3.2010

vítání občánků
A ta miminka z obrázku nahoře, nám nějak vyrostla a už recitují básničky (oba v červeném). Foto Lenka Schejbalová. 26.9.2015

vítání občánků vítání občánků
Vlevo: Pan Vladimír Sladký fotografuje při různých akcích ve Smiřicích.
Vpravo: Paní Juričková zahrála a zazpívala melodie z pohádek
13.3.2010

vítání občánků vítání občánků
Vlevo: V této kolébce jsem nedávno měl své dítě, teď je tu už vnuk. Poslední dobou se čas nějak zrychluje. :-(
Vpravo: Ve vedlejší místnosti byla šatna. Filmařka zde promítala natočený film z oslavy a nabízela ho ke koupi.
13.3.2010

pozvánka pozvánka
Pozvánka na vítání občánků v roce 2010
Složený dvojlist. Text:
Vážení rodiče, zveme Vás s Vaším děťátkem k jeho přivítání do života, které se koná dne 13. března 2010
Těšíme se na Vás, v 10,30 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu ve Smiřicích Etela Koldrtová matrikářka

vítání občánků 1980 pozvánka z roku 1979
Vlevo: Tato fotografie mé rodiny vznikla v obřadní místnosti Městského úřadu v roce 1980.
Vpravo: Pozvánka na vítání občánků z roku 1979.
Po veršíku je tento text: Vážení rodiče, sbor pro občanské záležitosti ve Smiřicích vám děkuje za nového občánka naší vlasti. Přejeme vám, aby vaše děťátko vyrůstalo ve zdraví v krásného člověka naší doby, k radosti vaší i celé naší socialistické společnosti. Zároveň vás srdečně zveme k slavnostnímu zápisu a přivítání novorozených občánků do života. Přeložený tvrdý papír byl předtištěn, vlepena fotografie a na psacím stroji vepsány podrobnosti.

vítání občánků
Zleva: ?, Pavla Malá, Jitka Cejnarová, Katka Burešová a Martina Brzáková
Foto a popis Jitka Panenková roz. Cejnarová

vítání občánků
Lydie Bayerová, ? Melzerová, Jitka Cejnarová, Marcela Hamplová
Fofo a popis Jitka Panenková roz. Cejnarová

pozvánka
Pozvánka z roku 2016.