Smiřice - Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu. Novější fotografoval Václav Prostředník.

Zpět na hlavní stránkuPráce SPOZ

SPOZ zanikl, dnes jsou akcemi podobného typu pověřeni pracovníci úřadu nebo zastupitelé.


Smiřická kronika v roce 1973 píše:

   8členný kolektiv Sboru pro občanské záležitosti řídí s. Vítová. Pravidelnosti ve své činnosti dosáhl SPOZ při slavnostech vítání občánků do života, v obřadech svateb, oslavách jubileí svateb, oslav životních a pracovních výročí, rozloučení se zemřelými, při předávání občanských průkazů patnáctiletým ajv.

------------------

Smiřický Zpravodaj 1978:
   Sbor pro občanské záležitosti při MěNV ve Smiřicích se v roce 1977 zúčastnil soutěže Sborů pro občanské záležitosti v okrese Hradec Králové.
   V soutěži bylo sledováno zvýraznění společenského postavení sborů, zkvalitnění a zvýšení účinnosti občanských obřadů a občansko-společenských slavností.
   Soutěž byla vyhodnocena v březnu 1978, probíhala ve čtyřech kategoriích. Náš sbor soutěžil v kategorii druhé, to jest ve skupině matričních obcí. V každé skupině byly vyhodnoceny vždy tři nejlepší sbory. V této skupině obsadil náš sbor druhé místo.
   Mimo běžných tradičních obřadů zaměřil sbor svou pozornost na uplatňování netradičních forem práce, zejména směrem k mládeži a k mladým lidem Smiřic.
   Jde o rozloučení dětí s mateřskou školou, o vítání dětí do prvních tříd ZDŠ, předávání občanských průkazů patnáctiletým, kterých bylo v červnu předáno 56. Sbor navázal písemný styk s branci, uskutečnil v měsíci květnu besedu s novými obyvateli města a připravuje besedu se snoubenci pod názvem „Klub pro dva“, která proběhne v podzimních měsících.
   Eva Vítová, předsedkyně SPOZ
spoz
Naši občané v domově důchodců v Hradci Králové 1973.
Popis: 1. ?, 2. akademická malířka Helena Šrámková, 3. Marie Písecká, dožila se 103 let,
Františka Pospíšilová, 5. ?, 6. ?, 7. Marie Tichá, 8. ?, 9. Josef Havrda, 10. Karel Vachek,
11. Dorotčím, 12.?, 13. ?, 14. Václav Valášek
Kliknutím se fotografie zvětší

spoz
Oslavy narozeni Anny Písecké v domově důchodců v Hradci Králové. 1977

spoz
Ze Smiřic přijeli: Alena Knittelová, Věra Kutilová a Václav Štěpán (stojící zleva).

Smiřická kronika 27.8.1976:
   Anna Písecká, občanka Smiřic, žijící nyní v domově důchodců v Hradci Králové, se dne 28.8.1976 dožívá 101 let.
      Stařenka, jejíž život neprobíhal vždy lehce, zažila i těžké chvíle bídy a dvě světové války, je ještě ve svých 101 letech schopna číst a žít bez brýlí a je duševně velmi svěří. Ve svých 90. letech přesídlila ze Smiřic do domova důchodců, kde je pro svoji společenskou povahu a snahu pomoci okolí velmi oblíbena.Vítání občánků      -     další fotografie

spoz
Vítání občánků z roku 1979. Přemek Andrýs stojí vzadu před světlem.
Kliknutím se fotografie zvětší


Předávání občanských průkazů

spoz
Předávání občanských průkazů 25.4.1979.

spoz
Předávání občanských průkazů v květnu 1981.

spoz
Předávání občanských průkazů. Eva Vítová, předsedkyně SPOZ, stojí vpravo. 2.4.1987


Zlaté svatby      -     další fotografie

spoz
Manželé Adámkovi 9.2.1973


Pionýrský slib      -     další fotografie

spoz
Slib pionýrů v roce 1975, šátky předává pan Pícha.


Hovory s mládeží

spoz spoz

spoz spoz
Hovory s mládeží ve smiřickém kině. 27.2.1981 Nemusí se jednat o akci pořádanou SPOZ.
Kliknutím se spodní fotografie zvětší


Před vojnou

spoz
Předávání průkazů brancům. 4.3.1987

spoz
Školení branců. 3.2.1988

spoz
Školení branců. 2.3.1989


Oslava 30. let trvání SPOZ 1.3.1983

spoz
Zleva sedí: paní Šedivková, Vítová, Špryňarová, pánové Šedivka a Kutil
v druhé řadě družinářka Daňková, učitelka Dagmar Hájková, Alena Knittelová ze smiřické školky, Hana Juričková, Eva Kloučková
V třetí řadě sedí vlevo učitelka Dostálová.

spoz

spoz
Zleva Otakar Ježek, Josef Liška a Jaroslav Peřina.

spoz

spoz

spoz

spoz
Marie Bayerová, p. Šedivka a Jaroslava Koldinská.

spoz
Ředitel Základní školy Smiřice Josef Liška.

--------------------

spoz
Zleva Hana Juričková, Jaroslava Koldinská, Jana Heřmanová a Stanislava Klimešová. 1986

spoz
Foceno ve 3. čtvrtletí roku 1986.

spoz
Posezení po svatbách v roce 1994. Zleva Jaroslava Koldinská, Stanislava Klimešová a Lubomír Kupka.

spoz
1994