Smiřice - 50. výročí sňatku / Zlatá svatba

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu. Novější fotografoval Václav Prostředník.
Slavnost připravoval Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ).

Jestliže máte fotografie k tématu, rád je vystavím. I ostatní si rádi vzpomenou.

Zpět na hlavní stránku     Další akce SPOZspoz
Manželé Adámkovi 9.2.1973

spoz
Manželé Adámkovi 9.2.1973

spoz
Manželé Adámkovi 9.2.1973

---------------------

spoz
Manželé Horákovi 24.4.1976

spoz
Manželé Horákovi 24.4.1976

spoz spoz
Manželé Horákovi 24.4.1976

spoz
Manželé Horákovi 24.4.1976

spoz spoz
Manželé Horákovi 24.4.1976
Zápis v pamětní knize:
Karel Horák, nar. 24.10.1899 v Nové Holici a Františka roz. Marelová, nar. 26.8.1904 v Jaroměři, bytem Smiřice čp. 218
oddáni dne 25. dubna 1926 v Holohlavech,
vzpomněli dnešního dne v obřadní síni Městského národního výboru ve Smiřicích v kruhu svých rodinných příslušníků a nejbližších přátel jubilea
50. let společné cesty životem.
Smiřice, dne 24. dubna 1976
podpisy manželů, svědek Hníková M. a nečitelný.


---------------------

Rubák
Manželé Rubákovi 25.3.1983

Rubák
Manželé Rubákovi 25.3.1983

---------------------

Vágner
Manželé Vágnerovi 8.10.1983

spoz
Manželé Vágnerovi 8.10.1983

spoz
Manželé Vágnerovi 8.10.1983

---------------------

spoz
Manželé Tučkovi 26.3.1988. Syn Jiří sedí vpravo.

spoz
Manželé Tučkovi 26.3.1988

Tuček
Manželé Tučkovi 26.3.1988

spoz
Manželé Tučkovi 26.3.1988
Milada Luňáčková přeje paní Tučkové. Oslavenkyni vede dcera Marie, syn Josef je druhý zprava.

---------------------

Šmíd
Manželé Šmídovi 29.4.1990

Šmíd
Manželé Šmídovi 29.4.1990

spoz
Manželé Šmídovi 29.4.1990

---------------------

Bek
Manželé Bekovi 9.11.1991. Starosta Kupka.

spoz
Manželé Bekovi 9.11.1991

spoz
Manželé Bekovi 9.11.1991